Baş səhifə    » Hüseyn Kürdoğlu    »   

Hüseyn Kürdoğlu

  

Hüseyn Kürdoğlu (1934-2003) - şair

Ədəbi yaradıcılığa erkən başlamış, ilk şeirlərini hələ orta məktəbin beşinci sinfində ikən Laçın rayonunda çıxan «Sovet Kürdüstanı» qəzetində çap etdirmişdir. Onun «Gözəldir» rədifli ilk qoşması 1950-ci ildə «Azərbaycan gəncləri» qəzetində dərc olunandan sonra dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etməyə başlamışdır. Bədii tərcümə ilə də məşğul olmuşdur.

Əsərləri
  • Yurdumu gəzə-gəzə. 
  • Doğma diyarım.
  • Ata yurdum. 
  • Durna səsi. 
  • Min bir bayatı. Oxunub: 366074