Baş səhifə    » İmadəddin Nəsimi    »   

İmadəddin Nəsimi

  

İmadəddin Nəsimi (1369-1417) – şair, filosof, hürufilik təriqətinin ən məşhur nümayəndələrindən biri.

Zamanında Nəsimi təxəllüsü ilə daha çox tanınan şair, Azərbaycan türkcəsində divanın, fars və ərəb dillərindədə isə müxtəlif xırda əsərlərin müəllifi olmuşdur. Onun azərbaycanca şerlərinin dili həm zənginliyi, həm də xalq nitqinə yaxınlığı ilə seçilir, atalar sözləri, zərb-məsəllər, hikmətli sözlər burada çoxluq təşkil edir. Nəsiminin rübailəri Azərbaycan xalq şeri nümunələri olan bayatılara çox yaxındır. Filosof-şairin poeziyası Orta Asiya, Türkiyə və İran xalqları arasında populyarlıq qazanmışdır.  Oxunub: 487562