Baş səhifə    » İslam Səfərli    »   

İslam Səfərli

  

İslam Səfərli (1923 – 1974) şair, dramaturq.

Romantik şeirlər müəllifi olan İslam Səfərli dramaturq kimi daha məşhur olub. "Göz həkimi", "Ana ürəyi", "Yol ayrıcı", "Xeyir və Şər", "Dədəgünəş əfsanəsi" və s. əsərləri böyük tamaşaçı rəğbəti qazanıb.
Yazar oçerk, novella, libretto və kinossenari müəllifi kimi də tanınıb.

Əsərləri:

• "İki qardaş"
• "Məzhəkli itki"
• "İki könül bir olanda"
• "Şərqin qalibləri"
• “Ana ürəyi”
• “Yol ayrıcında” (1973)  



Oxunub: 551312