Baş səhifə    » Mədinə Gülgün    »   

Mədinə Gülgün

  

Mədinə Gülgün – (1926-1992)- şair

Mədinə Gülgün şeirlərini 1945-ci ildə Təbrizdə "Vətən Yolunda", "Azərbaycan" qəzetində çap etdirib. Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcümə olunub. Dünya xalqlarının azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini bir humanist şair kimi daim izləyib və əsərlərində də mübarizənin səsinə səs verib.

Əsərləri

• Arzu da bir ömürdür.
• Dünya şirin dünyadır.
• Mən bu ömrü yaşadım.
• Qürbət elə qürbətdiOxunub: 613120