Baş səhifə    » Məhəmməd Hadi    »   

Məhəmməd Hadi

  

Məhəmməd Hadi (1879-1920) - Azərbaycan romantizminin görkəmli simalarından biri.

Hadi I Cahan savaşının iştiakçısı olmuşdur. Cəbhədə ikən bir sıra xırda şeirləri ilə yanaşı tərcümeyi-halını əhatə edən "Sərgüzəşt"ini yazmağa başlamışdı. Müharibənin təsvirindən ibarət olub, Şərq ilə Qərbi müqayisə edən fəlsəfi poemanı da burada yazmışdır. Qafqaz ordusudan qayıtdıqdan sonra (1918) Hadi ömrünün sonuna qədər maddi ehtiyac içində yaşamışdır.  Oxunub: 589984