Baş səhifə    » Məsud ibn Namdar    »   

Məsud ibn Namdar

  

Məsud ibn Namdar (XI əsr) - XI əsr şairidir. Ərəb dilində yazmışdır.

Məsudun dövrümüzə çatan əlyazması üç hissədən – hekayələrdən, məktublardan və şeirlərdən ibarətdir. Həmin şeirlər həyatını Beyləqən, Gəncə və Şirvanda, o dövrün bir çox şairləri kimi rəsmi dövlət vəzifələrində keçirən bu ziyalı şəxsiyyətin bizə yetişmiş toplusunun üçdə birindən çoxunu təşkil edir.  Oxunub: 283374