Baş səhifə    » Mirzə Ələkbər Sabir    »   

Mirzə Ələkbər Sabir

  

Mirzə Ələkbər Sabir (1862-1911) - satirik şair

Bədii yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlayan və sonralar da bir çox lirik şerlər yazan M. Ə. Sabir ədəbiyyat tarixində dahi satirik kimi məşhurlaşmışdır. Əsərlərində zəhmətkeşlərin qüdrətli müdafiəçilərindən biri olaraq bilavasitə xalqı öz haqqını başa düşməyə, birləşməyə çağırmışdır.

Əsərləri

• Millət necə tarac olur olsun, nə işim var?!
• Tərpənmə amandır bala, qəflətdən ayılma
• Fəhlə sən də, özünü bir insanmı sanırsan
• Ürəfa marşı
• Adəmi adəm eyləyən parədirOxunub: 47688