Baş səhifə    » Nəriman Həsənzadə    »   

Nəriman Həsənzadə

  

Nəriman Həsənzadə (1931) – şair.

Sevgi, vətənpərvərlik, humanizm mövzusu əsərlərinin əsas qayəsini təşkil edir. Lirik üslubda yazdıgı şeirlərinə mahnılar bəstələnib.

Əsərləri
 
• Yadına düşəcəyəm
• Nəriman
• Zümrüd quşu
• Bir az möhlət istəyirəm ömürdən
• Bütün millətlərə
• Taleyin töhfəsi Oxunub: 367739