Baş səhifə    » Qasım Qasımzadə    »   

Qasım Qasımzadə

  

Qasım Qasımzadə - (1923-1993) şair, tərcüməçi

Dövri mətbuatda şeirləri, ədəbi-tənqidi və publisist məqalələri ilə çıxış etmişdir. Poeziyasında torpaq, vətən məhəbbəti üstünlük təşkil etmişdir. Uşaq şairi kimi də tanınmışdır.

Əsərləri

• Ürək döyüntüləri.
• Nəğməli ürəklər.
• Bənövşə yarpağı.
• Şəfa çantasıOxunub: 71487