Baş səhifə    » Qazi Bürhanəddin    »   

Qazi Bürhanəddin

  

Qazi Bürhanəddin (1344/45 - 1398) şair, dövlət xadimi.

Qazi Bürhanədiin ana dilində - Azərbaycan türkcəsində yazmış böyük Azərbaycan şairlərindən biridir. Onun poeziyası özündən sonra gələn və hər biri Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq ulduzları olan Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Kişvəri, Həbibi, Şah İsmayıl Xətai, Molla Pənah Vaqif və bu kimi bir çox şairlərin yaradıcılıqına ciddi təsir göstərmişdir. Elə buna görə də onun lirikası bir çox türkdilli ölkələrdə populyardır. Qeyd etmək olar ki,Q. Bürhanəddinin adı orta əsr təzkirəçi və tarixçiləri tərəfindən hər zaman xatırlanmışdır. Oxunub: 80584