Baş səhifə    » Saib Təbrizi    »   

Saib Təbrizi

  

Saib Təbrizi (1601-1677) - şair

Saib Təbrizi İran tədqiqatçılarının "İsfahan üslubu" adlandırdıqları yeni poetik cərəyanı yaratmışdırdır. Qeyd olunmalıdır ki, Hindistanda onu farsdilli "Hindistan məktəbi"nin banisi kimi tanıyırlar.
Saib Təbrizi böyük bir poetik irs qoyub getmişdir. Bəzi tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, onun irsi təqribən 300 min beyt təşkil edib.  Oxunub: 460048