Baş səhifə    » Şeyx Səfiəddin Ərdəbili    »   

Şeyx Səfiəddin Ərdəbili

  

Şeyx Səfiəddin Ərdəbili (1252-1334) - şair

Hələ gənc yaşlarında Şeyx Səfinin şöhrəti bütün Şərq dünyasına, Şərqi Romaya, Suriyaya, Hindistana yayılmışdır. Şərqdə ürfan və din sahəsində yeganə şəxsiyyət kimi tanınan Şeyx Səfi bütün məzhəb və təriqətlərə mürşid və ustad ola bilmişdir.
Şeyx Cüneyddən başlayaraq Seyx Səfinin yaratdığı Darül-irşad sistemi siyasətlə birləşərək Səfəviyyə ideologiyasını formalaşdırmışdır.Oxunub: 362172