Baş səhifə    » Xəlil Rza Ulutürk    »   

Xəlil Rza Ulutürk

  

Xəlil Rza Ulutürk (1932-1994) –şair

Şeirlərində azadlıq, türkçülük ideyaları əsas yer tutub. Azərbaycan azadlıq hərəkatının əsas ideoloqlarından biri olmuşdur. Buna görə də 1990-cı il yanvann 26-da Xəlil Rza SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi əməkdaşlan tərəfindən həbs edilib Moskvaya Lefortovo həbsxanasına göndərilmişdir.

Əsərləri

• Bahar gəlir.
• Yeni zirvələrə.
• Ucalıq.
• Doğmalıq.
• Daşdan çıxan bulaq.
• Məndən başlanır vətənim.
• Davam edir 37.
• Lefortovo zindanında.Oxunub: 41655