Baş səhifə    » Xurşidbanu Natəvan    »   

Xurşidbanu Natəvan

  

Xurşidbanu Natəvan (1832-1897) - şairə

Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xan Cavanşirin qızı, İbrahimxəlil xanın nəvəsi olub.
O, yaradıcılığa 50-ci illərdən ənənəvi şərq mövzusu və şeirlərlə başlamışdır. Qəzəllərində məhəbbət, təbiət gözəllikləri ("Gülün", "Qərənfil" və s.) tərənnüm olunmuşdur. "Ağlaram", "Olaydı", "Getdi", "Sənsiz", "Ölürəm" və s. əsərləri dərin səmimiyyəti, incə lirizmi ilə seçilir.  Oxunub: 153691