Baş səhifə    » Rəsul Rza    »   

Rəsul Rza

  

Rəsul Rza (1910 –1981) - şair

İlk şeirlərindən Rəsul Rza müasirlik ruhu ilə seçilən lirik şair kimi diqqəti cəlb etmişdir.
60-cı illərdə şairin yaradıcılığının mövzu dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə yeniləşmiş, poeziyasında intellektual mənbə, analitik bədii idrak, müasir həyat hadisələrinə fəlsəfi yanaşma meylləri güclənmişdir. «Rənglər» silsiləsində 20-ci əsr insanının mənəvi aləmi rənglərin doğurduğu assosiasiyalar vasitəsi ilə açılmışdır.
R. Rzanın əsərləri dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə edilmişdir.

Əsərləri:

• Vətən.
• İntiqam! İntiqam…
• Pəncərəmə düşən işıq
• Duyğular, düşüncələr
• Dözüm
• Üzü küləyə
Oxunub: 185326