Baş səhifə    » Hüseyn Cavid    »   

Hüseyn Cavid

  

Hüseyn Cavid (1882-1941) – şair, dramaturq.

Azərbaycan romantizminin ən görkəmli nümayəndəsi olmuşdur.
Hüseyn Cavid daha çox dramaturq kimi tanınıb. Onun fəlsəfi və tarixi faciələri, ailə-məişət dramları üslub, forma yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaratdığı kimi, milli teatr mədəniyyətinin inkişafına da qüvvətli təsir göstərmişdir. Dramaturgiyasında dövrün ümumbəşəri, böyük ictimai-siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik problemləri əksini tapıb.
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə olan "Şeyx Sənan" (1914) əsərində xalqları bir-birinə qovuşdurmaq üçün ümumbəşəri din ideyasını ortaya atıb. Represiya qurbanı olmuşdur.

Əsərləri

• İblis
• Peyğəmbər
• Topal Teymur
• Səyavuş
• Xəyyam Oxunub: 583403