Baş səhifə    » Seyid Əzim Şirvani    »   

Seyid Əzim Şirvani

  

Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) – şair

Zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi biri azərbaycanca, digəri isə farsca iki böyük külliyyatdan ibarətdir. Şairin əsərləri içərisində müxtəlif Şərq mənbələrindən etdiyi tərcümələr, Sədi, Hafiz və Fizuli şerlərinə yazdığı nəzirələr, öyüd, təmsil və didaktik mahiyyət daşıyan mənzum hekayələr də vardır.

Əsərləri 

• Yerdəkilərin göyə şikayət etmələri.
• Dəli şeytan.
• Müctəhidin təhsildən qayıtması.
• Elmsiz alim.
• Alim oğul ilə avam ata.Oxunub: 493099