Baş səhifə    » Baba Vəziroğlu    »   

Baba Vəziroğlu

  

Baba Vəziroğlu (1954) - nasir, tərcüməçi

1976-cı ildən etibarən dövri mətbuatda nəsr əsərləri və şeirləri ilə müntəzəm çıxış etmişdir. Fəlsəfi-psixoloji çalarlarla, əyalət hadisələri ilə zəngin olan bir sıra maraqlı nəsr əsərlərinin müəllifidir. Klassik rus şairlərindən dilimizə xeyli tərcümələr edib. Yazarın əsərləri bir sıra xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunub. 

Əsərləri

• Səhər qatarı.
• Yaddan çıxan görüş.
• Ocaq.
• Yol.
• Dünya dəyməz göz yaşına.Oxunub: 511226