Baş səhifə    » Bayram Bayramov    »   

Bayram Bayramov

  

Bayram Bayramov (1918-1994)-yazıçı

Bədii yaradıcılığa 1950-ci ildə başlayıb. Həmin vaxtdan başlayaraq, dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etməyə başlayıb.
Sadə adamlarının əməyi, mənəvi aləminin zənginliyi və təmiz məhəbbəti B. Bayramovun yaradıcılığının əsas mövzularıdır. Mühüm ictimai problemlərə həsr olunmuş əsərlərində yenilik mühafizəkarlığa, mənfiliklərə qarşı mübarizədə qalib gəlir.
Əsərləri bir çox xarici dillərə tərcümə olunmuşdur.

Əsərləri

• Yarpaqlar.
• Sənsiz.
• Arakəsmələr.
• Üç gün, üç gecə.
• Qaşsız üzük.
• Karvan yolu.Oxunub: 131695