Baş səhifə    » Cəlil Məmmədquluzadə    »   

Cəlil Məmmədquluzadə

  

Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) -yazıçı, dramaturq

C. Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli nümayəndələrindən hesab olunur. Dram və nəsr əsərlərində təbliğ etdiyi dərin demokratizm və azadlıq ideyaları ona böyük nüfuz qazandırmışdır. Şərqdə böyük əks-səda doğuran “Molla Nəsrəddin” jurnalının yaradıcısı və redaktoru olmuşdur.

Əsərləri

• Çay dəstgahı
• Kişmiş oyunu
• Danabaş kəndinin əhvalatları
• Poçt qutusu
• Ölülər  Oxunub: 469304