Baş səhifə    » Çingiz Abdullayev    »   

Çingiz Abdullayev

  

Çingiz Abdullayev (1959) - nasir

1983-cü ildən dövri mətbuatda oçerk, məqalə və detektiv janrda yazdığı hekayələrlə müntəzəm çıxış edir. Əsərləri bir çox xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunub. Almaniyada, İrlandiyada, Fransada, Rusiyada kitabları kütləvi tirajla buraxılıb. 20 milyon nüsxədən çox kitabı bütün dünyada yayılıb. Bu kitablar onu siyasi detektiv janrında yazan ən yaxşı müasir yazıçı kimi dünyada tanıtddırıb.

Əsərləri:

•  İnsan ovu.
• Məhvə məhkumlərın cənnəti.
• Əclafların qanunu.
• Monte-Mario təpəsində ölüm.
• Centlmen sövdələşməsi
Oxunub: 72599