Baş səhifə    » Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev    »   

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

  

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev (1870-1933) yazıçı, dramaturq.

Gözəl hekayələr ustası kimi də məşhurlaşan Ə.Haqverdiyev pyesləri ilə milli dramaturgiyanı ideya və poetik-sənətkarlıq baxımından daha da zənginləşdirmişdir.

Əsərləri: 

• Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini
• Dağılan tifaq
• Bəxtsiz cavan
• Pəri-cadu
• Xortdanın cəhənnəm məktubları
• Şeyx Şaban
• Ac həriflərOxunub: 367565