Baş səhifə    » Əli Vəliyev    »   

Əli Vəliyev

  

Əli Vəliyev (1901-1983) - yazıçı

Azərbayan milli ədəbiyyatının görkəmli simalarından biridir. Əsərlərində Azərbaycan kəndinin ictimai ovqatını əks etdirməyə çalışmışdır. Xalq həyatını yaxşı bilən Ə.Vəliyevin yaradıcılığında yerli kolorit öz ifadəsini bütün zənginliyi ilə tapmışdır.

Əsərləri

• Gülşən.
• Turaclıya gedən yol.
• Bir cüt tərlan.
• Ürək dostları.
• Budağın xatirələri.Oxunub: 535643