Baş səhifə    » Ənvər Məmmədxanlı    »   

Ənvər Məmmədxanlı

  

Ənvər Məmmədxanlı (1913-1990) - yazıçı

Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu illərdən başlamışdır. Əsərləri xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunmuşdur. 1957-ci ildə onun Akademik Dram Teatrında (ADT) tamaşaya qoyulan "Şərqin səhəri" əsəri SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülüb. Amma mükafat alanların siyahısında müəllifin adı olmayıb.

Əsərləri

• Qərbə atəş.
• Analar və yollar.
• Dirilik çeşməsi.
• 25 bahar (oçerk). Təbriz.
• Şərqin səhəri
• Qızılqönçələr.Oxunub: 541302