Baş səhifə    » İsmayıl bəy Qutqaşınlı    »   

İsmayıl bəy Qutqaşınlı

  

İsmayıl bəy Qutqaşınlı (1806-1869) – yazıçı

XIX əsrin birinci yarısında yeni tipli Azərbaycan ədəbiyyatının banisi hesab olunur.
İsmayıl bəy Qutqaşınlı Azərbaycan ədəbiyyatına müasir nəsr, hekayə janrını gətirən yazıçıdır. Qutqaşınlı yaradıcılığının şah əsəri "Rəşid bəy və Səadət xanım" əsəridir. Bu əsərdə iki zadəgan ailəyə məxsus olan gənclərin məhəbbətindən bəhs edilir. Bundan başqa bəzi mənbələrə görə Qutqaşınlının "Tutu" adlı əsəri də olmuşdur. Ancaq bu əsər itirilmiş və günümüzə gəlib çatmamışdır.


Oxunub: 553275