Baş səhifə    » Mir Cəlal Paşayev    »   

Mir Cəlal Paşayev

  

Mir Cəlal Paşayev (1908-1978) - yazıçı

 Müasir Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. 1928-ci ildən ədəbi fəaliyyətə başlamışdır.
Mahir hekayə ustası olan müəllif insanda sağlam duyğular, xoş arzu- ümidlər oyadan, haqsızlığa, nöqsan, eybəcərlik və mənfiliyə qarşı mübarizəyə çağıran əsərlərinə görə həmişə sevilmişdir. Yazıçının yumoristik və satirik əsərlərində lirika olduğu kimi, lirik əsərlərində də çox vaxt mənalı gülüş, tənqidi ruh əsas yer tutmuşdur.

Əsərləri

• Dirilən adam.
• Bir gəncin manifesti.
• Vətən.
• Yolumuz hayanadır.
• Şəfəqdən qalxanlar.
• LəyaqətOxunub: 547714