Ana Sayfa    » Mirze Feteli Ahundov    »   

Mirze Feteli Ahundov

  

Mirze Feteli Ahundov (1812-1878) - yazar-drama yazarı 

align=
M. F. Ahundov nesir eserleri yazsa da, Azerbaycan Edebiyatı tarihine drama yazarlığnın kurucusu gibi düşmüştür.
Aynı zamanda A. Ahundov Azerbaycan edebiyatında özgür düşünce tarzının en büyük temsilcisidir. Mirze Feteli İslam dünyasının sosyal, toplumsal ve siyasi alanlarında radikal reformların gerekliliyi fikrini savunuyordu.

Eserleri

• Aldanmış Kevakib
• Sergüzeşti Merdi-Cimri (Hacı Kara)
• Hekayeti Molla İbrahimhelil Kimyager
• Hekayeti Müsyö Jordan hekimi-Nebatat ve Derviş Mesteli Şah Caduguni Ünlü
• Sergüzeşti Veziri-Hani Lenkeran
• Hekayeti Hırs-Kuldurbasan Oxunub: 115501