Baş səhifə    » Mirzə İbrahimov    »   

Mirzə İbrahimov

  

Mirzə İbrahimov (1911-1993) - yazıçı

   Çağdaş Azərbaycan nəsrinin ən görkəmli simalarından biri olmuşdur. İlk hekayə və oçerklərini 30-cu illərdə yazıb. Yaradıcılığında real həyat lövhələrinin təsvirinə, milli-mənəvi dəyərlərin təbliğinə geniş yer vermişdir. Əsərləri bor çox xarici dillərə tərcümə edilmişdir.

Əsərləri

• Böyük demokrat (Molla Nəsrəddin).
• Gələcək gün.
• Böyük dayaq.
• Pərvanə.
• Anama deyərəm ha! Oxunub: 575626