Baş səhifə    » Nəcəf bəy Vəzirov    »   

Nəcəf bəy Vəzirov

  

Nəcəf bəy Vəzirov (1854 – 1926) – yazıçı, dramaturq

N. Vəzirov Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında, milli teatrın yaradılmasında və inkişafında müstəsna rolu olan görkəmli şəxsiyyət olmuşdur.

Əsərləri: 

• Müsibəti-Fəxrəddin
• Pul düşkünü Hacı Fərəc
• Təzə əsrin ibtidası Oxunub: 421667