Baş səhifə    » Nəriman Nərimanov    »   

Nəriman Nərimanov

  

Nəriman Nərimanov - 1870-1925 ictimai xadim, yazıçı, publisist, Azərbaycan SSR-in ilk dövlət və hökumət başçısı.

Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-realizmin görkəmli nümayəndəsi olmuşdur. Əsərlərində Azərbaycanın tarix keçmişini, dövrün ictimai eybəcərliklərini geniş təsvir etmişdir.

Əsərləri

• Nadir Şah
• Bahadır və Oğlu
• Qonaqlıq
• Bahadır və Sona
• Şahmandarbəy Oxunub: 300533