Baş səhifə    » Süleyman Sani Axundov    »   

Süleyman Sani Axundov

  

Süleyman Sani Axundov (1875-1939)– yazıçı, dramaturq

  İlk bədii əsərini 1899-cu ildə qələmə almışdır. Süleyman Sani Axundov beş hekayədən ibarət "Qorxulu nağıllar" kitabı kasıbçılıqdan və haqsızlıqlardan bəhs etdiyinə görə uşaq ədəbiyyatı aləmində böyük şöhrət qazanmışdır. 1920-ci ildən sonra yazılan əsərlərdə, Axundov qəddarlığı, köhnə mühafizəkar ənənələri və geriliyi tənqid atəşinə tutmağa davam etmişdir.

Əsərləri:

• Tamahkar
• Qorxulu nağıllar
• Laçın yuvası
• Eşq və intiqam Oxunub: 439545