Baş səhifə    » Sabir Əhmədli    »   

Sabir Əhmədli

  

Sabir Əhmədli (1930-2009) - yazıçı
Çağdaş Azərbaycan romançılığının ən parlaq nümayəndələrindən hesab olunur. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrü əsərlərində ən parlaq boyalarla təsvir edən yazıçılardan biri olmuşdur.

Əsərləri

• Toğana
• Yasamal gölündə qayıqlar
• Kütlə
• Axirət sevdası
• Şəhid ruhu
Oxunub: 96506