Baş səhifə    » Seyran Səxavət    »   

Seyran Səxavət

  

Seyran Səxavət (1946) - yazıçı

Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndələrindən biridir. Əsərlərinin əsas qayəsini insan, sevgi, vətən kimi bəşəri mövzular, siyasi-ictmai haqsızlıqlara etiraz təşkil edir. 

Əsərləri

• Hamı elə bilirdi ki
• Daş evlər
• Dar köynək
• Daş evlər
• Polad toxumu. Oxunub: 74043