Baş səhifə    » Süleyman Rəhimov    »   

Süleyman Rəhimov

  

Süleyman Rəhimov (1900-1983) - yazıçı

Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu ildən başlayan Süleyman Rəhimovun ilk əsəri "Şamo" olmuşdur. Azərbaycan nəsrində Süleyman Rəhimov əslində bunula roman-epopeya yaratmışdı. Ümumiyyətlə, əsərlərində milli dəyərlərinvə milli düşüncənin tərənnümü aparıcı mövqe tutmuşdur.

Əsərləri

• Şamo
• Saçlı
• Ata və oğul
• Mehman
• Mahtəvan Oxunub: 541826