Baş səhifə    » Yusif Vəzir Çəmənzəminli    »   

Yusif Vəzir Çəmənzəminli

  

Yusif Vəzir Çəmənzəminli ( 1887-1943) – yazıçı, ictimai xadim.

Azərbaycan milli nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. Yaradıcılığında tarixi mövzulara daha çox yer ayırmışdır. Əsərlərində romantik üslub aparıcı mövqe tutmuşdur. Repressiyaya məruz qalmış, 1943-cü il yanvar ayının 3-də Rusiyanın Nijni Novqorod vilayətinin Suxobezvodnaya stansıyasındakı həbs düşərgəsində vəfat etmişdir. 1956-cı ildə bəraət almışdır.

Əsərləri

• İki od arasında (Qan içində)
• Qızlar bulağı
• Studentlər (1934)
• Biz kimik və istədiyimiz nədir
• Soyuq öpüş Oxunub: 553097