Baş səhifə    » FOLKLOR    » Azərbaycan folkloruna aid qaynaq əsərlər   

Azərbaycan folkloruna aid qaynaq əsərlər

  

1. F. Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı. II cilddə. Bakı, 1978.
2. R. Əfəndiyev. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı, Bakı, 1992.
3. V. Vəliyev. Azərbaycan folkloru, Bakı, 1985
4. H. Zeynallı. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1983.
5. M. Həkimov. Orta əsr aşıq yaradıcılığı, Bakı, 1987.
6. C. Heyət. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı (tər. edən M. Aslanovdur). Bakı, 1990.
7. A. Nəbiyev. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, II cilddə, Bakı, 2009.
8. A.Nəbiyev. Azərbaycan türklərinin mifologiyası, “Altay dünyası”, 1997, № 1-2
9. A.Nəbiyev. Azəbaycan mifləri. Sehirli sünbüllər. Bakı, 1990.
10. A. Nəbiyev. Azərbaycan folklorunun janrları. Bakı, 1983.
11. A. Nəbiyev. El nəğmələri, xalq oyunları. Bakı, 1988.
12. A. Nəbiyev. İlaxır çərşənbələr. Ankara, 1992.
13. A.Nəbiyev. Azərbaycan uşaq folkloru. Bakı, 2000.
14. N. Xəlilov. Xalq təfəkkürü, sənətkar qüdrəti. Bakı, 1992.
15. Abdullayev. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının qədim janrları. Tədqiqlər, VI kitab, 1981.
16. M. Seyidov. Azərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən. Bakı, 1989.
17. M. Təhmasib. Azərbaycan xalq dastanları (orta əsrlər). Bakı, 1972.
18. M. Qasımlı. Aşıq sənəti. Bakı, 1996.
19. X. Koroğlu. Oğuz qəhrəmanlıq eposu. Bakı, 2000.
20. B. Abdulla. Azərbaycan mərasim folkloru və onun poetikası. Bakı: Elm, 1990
21. Novruz bayramı ensiklopediyası. Bakı, 2008
22. Azərbaycan folkloru antologiyası: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən, folkloru. XIII cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2005.
23. Azərbaycan folkloru antologiyası: İrəvan çuxuru folkloru. X cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2004.
24. Azərbaycan folkloru antologiyası: Dərbənd folkloru. XIV cild / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2006.
25. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 2 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2006.
26. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 5 : Nağıllar / Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2007.
27. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 1 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2006.
28. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 3 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2006.
29. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 4 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2007.
30. Azərbaycan folkloru külliyyatı: 7 cilddə. C. 6 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2007. - 400 s.
31. Azərbaycan folkloru külliyyatı : 7 cilddə. C. 7 : Nağıllar / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu, 2008. - 400 s.Oxunub: 111371