Baş səhifə    » Mehdi Hüseyn    »   

Mehdi Hüseyn

  

Mehdi Hüseyn- (1909-1965) - yazıçı
Moskvada Dövlət Kinematoqrafiya İnstitututu yanında akademiya tipli kinossenaristlər kursunu bitirmişdir. Yaradıcılığa müxbir yazıları ilə başlamışdır. Əsərlərində vətənpərvərliyin qüdrəti, adamların mərdliyi və qəhrəmanlığı tərənnüm olunmuşdur

Əsərləri:
1. Bahar suları.
2. Komissar.
3. Səhər.
4. Abşeron. 
5. Alov.
Oxunub: 586551