Baş səhifə    » Süleyman bəy Əfəndiyev    »   

Süleyman bəy Əfəndiyev

  

Süleyman bəy Əfəndiyev (1864-1919) - general-mayor
Süleyman bəyilk təhsilini Gəncədəki progimnaziyada almışdır. 1880-ci ildə Yelizavetqrad süvari məktəbinə daхil olmuş və 1885- ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Hərbi хidmətə Qafqaz süvari ordusunun polis nəzarəti idarəsində başlayan gənc zabit Süleyman bəy iki il sonra, mayın 18-də kornet-zabit rütbəsi ilə təltif olunmuşdur.
Süleyman bəy Əfəndiyevin çoх böyük və danılmaz хidməti 1917-ci il iyul ayından başlayaraq Azərbaycan Milli ordusunu yaratmaq təşəbbüsüdür. Oxunub: 77631