Baş səhifə    » KİNO    » Film - Tamaşalar    » Arxivdə saxlanılmayan tamaşalar   

Arxivdə saxlanılmayan tamaşalar

  1956-1978-ci illərdə quruluş verilmiş, lakin televiziyanın arxivində saxlanılmayan filmlər bunlardır:

1. “Aldanmış kəvakib” (AzTV, 1974)
2. “At familiyası” (AzTV, 1973)
3. “Bayramın birinci günü” (AzTV, 1963)
4. “Bəyaz gecələr” (AzTV, 1971)
5. “Bir parça həyat” (AzTV, 1969)
6. “Cənnətin qəbzi” (AzTV, 1967)
7. “Cənnətin qəbzi” (AzTV, 1970)
8. “Cinayət və cəza” (AzTV, 1971)
9. “Dağılan tifaq” (AzTV, 1959)
10. “Danabaş kəndinin əhvalatları” (AzTV, 1962)
11. “Dilbər” (AzTV, 1970)
12. “Dindirir əsr bizi” (AzTV, 1976)
13. “Diş ağrısı” (AzTV, 1970)
14. “Firuzə” (AzTV, 1969)
15. “Gecə müsahibi” (AzTV, 1975)
16. “Gülşən” (AzTV, 1974)
17. “Günəşlə görüşənlər” (AzTV, 1973)
18. “Hacı Qara” (AzTV, 1961)
19. “Hacı Qara” (AzTV, 1964)
20. “Kor qadın” (AzTV, 1964)
21. “Köhnə tanışlar, təzə görüşlər” (AzTV, 1975)
22. “Körpüsalanlar” (AzTV, 1964)
23. “Qayınana” (AzTV, 1968)
24. “Qoca aşpaz” (AzTV, 1966)
25. “Qurbanəli bəy” (AzTV, 1965)
26. “Laçın yuvası” (AzTV, 1963)
27. “Laçın yuvası” (AzTV, 1975)
28. “Lənkəran xanının vəziri” (AzTV, 1971)
29. “Marallarım” (film, 1963)
30. “Mehman” (AzTV, 1967)
31. “Məhəbbət və əbədiyyət” (AzTV, 1970)
32. “Mənsur və Sitarə” (AzTV, 1977)
33. “Mirzə Səfər” (AzTV, 1975)
34. “Molla İbrahimxəlil Kimyagər” (AzTV, 1960)
35. “Muğan” (AzTV, 1964)
36. “Müsibəti Fəxrəddin” (AzTV, 1959)
37. “Müsyö Jordan” (AzTV, 1962)
38. “Nəsimi” (AzTV, 1973) (II)
39. “Oğulla görüş” (AzTV, 1975)
40. “On manatlıq lüstra” (AzTV, 1965)
41. “Ölülər” (AzTV, 1965)
42. “Poçt qutusu” (AzTV, 1963)
43. “Səhər (AzTV, 1964)
44. “Sən gözəlsən” (AzTV, 1965)
45. “Sərçə” (AzTV, 1973)
46. “Son gecə” (AzTV, 1974)
47. “Şamdan bəy” (AzTV, 1956)
48. “Şəbeh” (AzTV, 1960)
49. “Şirvan gözəli” (AzTV, 1974)
50. “Şöhrət və ya unudulan adam” (AzTV, 1961)
51. “Şübhə” (AzTV, 1974)
52. “Teleqram” (AzTV, 1969)
53. “Yağış və damla” (AzTV, 1975)
54. “Zəng kimin üçün çalınır” (AzTV, 1967)Oxunub: 541948