Baş səhifə    » RƏSSAMLIQ    » Rəsm qalereyası   

Qalereya

  


Aşağıda adları sadalanan Rəsm Qalareyası nümunələrini səhifənin sonundakı “Yazıya aid fotolar” bölümündən sıra nömrəsinə uyğun olaraq izləyə bilərsiniz:

1. Əsərin adı: “Adəm və Həvva”
Müəllif: Marağa məktəbi (Əbu Səid Ubəydullanın “Heyvanların faydası haqqında” kitabından miniatür)
Çəkildiyi il: 1294-1299
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Nyu-York, P.Morqan Kitabxanası

2. Əsərin adı: “Şirlər”
Müəllif: Marağa məktəbi (Əbu Səid Ubəydullanın “Heyvanların faydası haqqında” kitabından miniatür)
Çəkildiyi il: 1294-1299
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Nyu-York, P.Morqan Kitabxanası

3. Əsərin adı: “Qoşa fillər”
Müəllif: Marağa məktəbi (Əbu Səid Ubəydullanın “Heyvanların faydası haqqında” kitabından miniatür)
Çəkildiyi il: 1294-1299
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Nyu-York, P.Morqan Kitabxanası

4. Əsərin adı: “Səyyah təbiblər”
Müəllif: Məhəmməd Siyah Qələm (“Fateh Albomu”)
Çəkildiyi il: 1480-ci illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Türkiyə, İstanbul, Topqapı Muzeyi

5. Əsərin adı: “Zənci Mehtər atı ilə”
Müəllif: Məhəmməd Siyah Qələm (“Fateh Albomu”)
Çəkildiyi il: 1480-ci illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Türkiyə, İstanbul, Topqapı Muzeyi

6. Əsərin adı: “Şahzadə şahin ilə”
Müəllif: Soltan Məhəmməd 
Çəkildiyi il: 1540 (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Şəxsi kolleksiya

7. Əsərin adı: “Kəyümərzin səltənəti”
Müəllif: Soltan Məhəmməd 
Çəkildiyi il: 1520-1530 (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Şəxsi kolleksiya

8. Əsərin adı: “Gənc şahzadə kitabla”
Müəllif: Soltan Məhəmməd 
Çəkildiyi il: 1540-cı illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Fransa, Paris, A.Veve kolleksiyası

9. Əsərin adı: “Hindistandan gətirilmiş hədiyyələrin Xosrova təqdim edilməsi”
Müəllif: Mirzə Əli 
Çəkildiyi il: 1520-30-cı illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Nyu-York. Metropoliten muzeyi

10. Əsərin adı: “İsgəndər can verən Daraya təsəlli verir”
Müəllif: Ağa Mirək 
Çəkildiyi il: 1550-ci illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: İsveçrə, Cenevrə. İncəsənət və Tarix muzeyi

11. Əsərin adı: “Saleh peyğəmbər qayadan dəvə törədir”
Müəllif: Ağa Mirək 
Çəkildiyi il: 1550-ci illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: İsveçrə, Cenevrə. İncəsənət və Tarix muzeyi

12. Əsərin adı: “Qatıra minmiş dərviş”
Müəllif: Sadıq Bəy Əfşar 
Çəkildiyi il: 1590-cı illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Fransa, Paris. Luvr muzeyi

13. Əsərin adı: “Şah şahini”
Müəllif: Siyavuş bəy Kürçü 
Çəkildiyi il: 1570-ci illər (Təbriz-Qəzvin)
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Sankt-Peterburq. Dövlət Kütləvi Kitabxanası

14. Əsərin adı: “Şah İsmayılın türk elçiləri ilə söhbəti”
Müəllif: Mir Zeynalabdin Təbrizi 
Çəkildiyi il: 1601-1602-ci illər (Təbriz-Qəzvin)
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Sankt-Peterburq. Dövlət Kütləvi Kitabxanası

15. Əsərin adı: “Bəhram Gur və Fitnə ovda”
Müəllif: Müzəffər Əli 
Çəkildiyi il: 1520-1530-cu illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Şəxsi kolleksiya

16. Əsərin adı: “Bəhram Gur ovda”
Müəllif: Mir Seyid Əli 
Çəkildiyi il: 1520-1530-cu illər (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Şəxsi kolleksiya

17. Əsərin adı: “Ağac altında sufilər”
Müəllif: Məhəmmədi 
Çəkildiyi il: 1590-cı illər (Təbriz-Qəzvin)
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Boston. Zərif Sənətlər Muzeyi

18. Əsərin adı: “Oturmuş gənc oğlan”
Müəllif: Ağa Rza Təbrizi 
Çəkildiyi il: 1630-cu illər (Təbriz-İsfəhan)
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Nyu-York. Metropoliten muzeyi

19. Əsərin adı: “Gənc zadəgan xanım”
Müəllif: Ağa Rza Təbrizi 
Çəkildiyi il: 1630-cu il (Təbriz-İsfəhan)
Saxlanıldığı yer: Almaniya, Leypsiq. İncəsənət muzeyi

20. Əsərin adı: “Oturmuş şahzadə qız”
Müəllif: Vəli-Can Təbrizi 
Çəkildiyi il: 1590-cı illər (Təbriz-Qəzvin)
Saxlanıldığı yer: Fransa, Paris. L.Kartye kolleksiyası

21. Əsərin adı: “Gənc zadəgan xanım”
Müəllif: Məhəmməd Qasımi Təbrizi 
Çəkildiyi il: 1640-cı il (Təbriz-İsfəhan)
Saxlanıldığı yer: Fransa, Paris. Keçmiş Tabbaq kolleksiyası

22. Əsərin adı: “Birinci Moğol imperatoru Babur Şah İsmayılın əlindən öpür”
Müəllif: Əli Qulu bəy Cəbbədar 
Çəkildiyi il: 1665-cı il (Təbriz-İsfəhan)
Saxlanıldığı yer: Fransa, Paris. Keçmiş Tabbaq kolleksiyası

23. Əsərin adı: “Qaval çalan qız”
Müəllif: Əbül Qasım Təbrizi 
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: İran, Tehran. Gülüstan muzeyi

24. Əsərin adı: “Tar çalan qız”
Müəllif: Əbül Qasım Təbrizi 
Çəkildiyi il: 1816-cı il (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Emerinin kolleksiyası

25. Əsərin adı: “Simavər yanında”
Müəllif: İsmayıl Cəlair
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: İngiltərə, London. Viktoriya və Albert muzeyi

26. Əsərin adı: “İki fiqurlu səhnə”
Müəllif: Mirzə Qədim İrəvani
Çəkildiyi il: XIX əsr (İrəvan)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

27. Əsərin adı: “Qacar şahzadəsi Məh Tələt xanım”
Müəllif: Mirzə Qədim İrəvani
Çəkildiyi il: XIX əsr (İrəvan)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

28. Əsərin adı: “Fətəli şahın portreti”
Müəllif: Mirzə Qədim İrəvani
Çəkildiyi il: XIX əsr (İrəvan)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

29. Əsərin adı: “Oturmuş qadın portreti”
Müəllif: Mirzə Qədim İrəvani
Çəkildiyi il: XIX əsr (İrəvan)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

30. Əsərin adı: “Gənc oğlanın portreti”
Müəllif: Mirzə Qədim İrəvani
Çəkildiyi il: XIX əsr (İrəvan)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

31. Əsərin adı: “Əmir Teymurun portreti”
Müəllif: Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği
Çəkildiyi il: 1902-ci il (Şuşa)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

32. Əsərin adı: “Şabeh”
Müəllif: Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği
Çəkildiyi il: 1873-cü il (Şuşa)
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

33. Əsərin adı: “Cəmşid əd-Dövlənin portreti”
Müəllif: Bəylər ağa Əfşar
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Gürcüstan, Tbilisi. Dövlət İncəsənət muzeyi

34. Əsərin adı: “Məhəmməd şah Qacarın portreti”
Müəllif: Məhəmməd Həsən Əfşar
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Fransa, Paris. Luvr muzeyi

35. Əsərin adı: “Kübar Qacar qadını”
Müəllif: Məhəmməd Həsən Əfşar
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Gürcüstan, Tbilisi. Dövlət İncəsənət muzeyi

36. Əsərin adı: “Şahzadə Abbas Mirzə hərbi hissələrə baxış keçirir”
Müəllif: Allahverdi Əfşar
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Sankt-Peterburq. Dövlət Ermitaj muzeyi

37. Əsərin adı: “Şahzadə Abbas Mirzənin portreti”
Müəllif: Allahverdi Əfşar
Çəkildiyi il: XIX əsrin əvvəli (Təbriz)
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Dövlət Şərq İncəsənəti muzeyi

38. Əsərin adı: “Evlə mənzərə”
Müəllif: Bəhruzbəy Kəngərli 
Çəkildiyi il: 1919
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

39. Əsərin adı: “Dağ mənzərəsi”
Müəllif: Bəhruzbəy Kəngərli 
Çəkildiyi il: 1916
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

40. Əsərin adı: “Nuhun məzarı”
Müəllif: Bəhruzbəy Kəngərli 
Çəkildiyi il: 1913
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

41. Əsərin adı: “Şeyxülislamım portreti”
Müəllif: Əlibəy Hüseynzadə
Çəkildiyi il: XX əsrin əvvəli
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

42. Əsərin adı: “Bibiheybət məcsidi”
Müəllif: Əlibəy Hüseynzadə
Çəkildiyi il: 1907-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

43. Əsərin adı: “Azərbaycan ailəsi”
Müəllif: Abbas Hüseyn
Çəkildiyi il: 1914-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

44. Əsərin adı: “Su daşıyan”
Müəllif: Abbas Hüseyn
Çəkildiyi il: XX əsrin əvvəli
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

45. Əsərin adı: “Qurban bayramı”
Müəllif: Əzim Əzimzadə
Çəkildiyi il: 1931-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

46. Əsərin adı: “Varlı evində Ramazan bayramı”
Müəllif: Əzim Əzimzadə
Çəkildiyi il: 1938-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

47. Əsərin adı: “Qadin toyu (varlı evində)”
Müəllif: Əzim Əzimzadə
Çəkildiyi il: 1930-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

48. Əsərin adı: “Qadin toyu (kasıb evində)”
Müəllif: Əzim Əzimzadə
Çəkildiyi il: 1935-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

49. Əsərin adı: “Firdovsinin dəfni”
Müəllif: Qəzənfər Xalıqov
Çəkildiyi il: 1934-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

50. Əsərin adı: “Qadınlar şurası”
Müəllif: Qəzənfər Xalıqov
Çəkildiyi il: 1930-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

51. Əsərin adı: “Pambıq yığımı”
Müəllif: Əli Rasim Muxtarov
Çəkildiyi il: 1931-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

52. Əsərin adı: “Rüstəmin Əfrasiyab ilə döyüşü”
Müəllif: Salam Salamzadə
Çəkildiyi il: 1934-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

53. Əsərin adı: “Sapəyirmə fabrikində”
Müəllif: Salam Salamzadə
Çəkildiyi il: 1930-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

54. Əsərin adı: “Güləş”
Müəllif: Ələkbər Rzaquliyev
Çəkildiyi il: 1927-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

55. Əsərin adı: “Azərbaycan qadını”
Müəllif: Ələkbər Rzaquliyev
Çəkildiyi il: 1927-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

56. Əsərin adı: “Naturaçının portreti”
Müəllif: Rüstəm Mustafayev
Çəkildiyi il: 1926-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

57. Əsərin adı: “Firdovsinin portreti”
Müəllif: Rüstəm Mustafayev
Çəkildiyi il: 1934-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

58. Əsərin adı: “Küçə”
Müəllif: Reyhan Topçubaşova
Çəkildiyi il: 1935-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

59. Əsərin adı: “Toy”
Müəllif: Reyhan Topçubaşova
Çəkildiyi il: 1936-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

60. Əsərin adı: “Üzüm yığımı”
Müəllif: Sadıq Şərifzadə
Çəkildiyi il: 1940-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

61. Əsərin adı: “Köhnə ağac”
Müəllif: Səttar Bəhlulzadə
Çəkildiyi il: 1974-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

62. Əsərin adı: “Abşeron qadınları”
Müəllif: Tahir Salahov
Çəkildiyi il: 1967-ci il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Dövlət Tretyakov qalereyası

63. Əsərin adı: “Kəlağayı ilə natürmort”
Müəllif: Səttar Bəhlulzadə
Çəkildiyi il: 1973-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

64. Əsərin adı: “Suraxanın qədim odları”
Müəllif: Səttar Bəhlulzadə
Çəkildiyi il: 1971-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

65. Əsərin adı: “Səttar Bəhlulzadənin portreti”
Müəllif: Tağı Tağıyev
Çəkildiyi il: 1955-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

66. Əsərin adı: “Xalça satan. Avtoportret”
Müəllif: Tağı Tağıyev
Çəkildiyi il: 1944-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

67. Əsərin adı: “Sevinc”
Müəllif: Mikayıl Abdullayev
Çəkildiyi il: 1956-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

68. Əsərin adı: “Lənkəranlı qız”
Müəllif: Mikayıl Abdullayev
Çəkildiyi il: 1966-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

69. Əsərin adı: “Yeddi gəmi adası”
Müəllif: Böyükağa Mirzəzadə
Çəkildiyi il: 1953-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

70. Əsərin adı: “Şəmsi Bədəlbəylinin portreti”
Müəllif: Böyükağa Mirzəzadə
Çəkildiyi il: 1976-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

71. Əsərin adı: “Çuxuryurd”
Müəllif: Baba Əliyev
Çəkildiyi il: 1966-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

72. Əsərin adı: “Qız şərbət ilə”
Müəllif: Baba Əliyev
Çəkildiyi il: 1977-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

73. Əsərin adı: “Xınalıq”
Müəllif: Maral Rəhmanzadə
Çəkildiyi il: 1963-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

74. Əsərin adı: “Dağ ətəyində”
Müəllif: Maral Rəhmanzadə
Çəkildiyi il: 1987-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

75. Əsərin adı: “Çobanın portreti”
Müəllif: Əyyub Məmmədov
Çəkildiyi il: 1954-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

76. Əsərin adı: “Yay bazarı”
Müəllif: Əyyub Məmmədov
Çəkildiyi il: 1957-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

77. Əsərin adı: “Natürmort. Heyva”
Müəllif: Hafiz Məmmədov
Çəkildiyi il: 1963-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

78. Əsərin adı: “Eyvanda”
Müəllif: Hafiz Məmmədov
Çəkildiyi il: 1989-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

79. Əsərin adı: “Çılpaq qadın”
Müəllif: Qafar Seyfullayev
Çəkildiyi il: 1965-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

80. Əsərin adı: “Çılpaq qadın”
Müəllif: Qafar Seyfullayev
Çəkildiyi il: 1966-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. S.Bəhlulzadə adına rəsm qalereyası

81. Əsərin adı: “Tovuz dağları”
Müəllif: Hüseyn Əliyev
Çəkildiyi il: 1970-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

82. Əsərin adı: “Qış”
Müəllif: Hüseyn Əliyev
Çəkildiyi il: 1976-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

83. Əsərin adı: “Zaqatala dağları”
Müəllif: Əbdülxaliq
Çəkildiyi il: 1962-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

84. Əsərin adı: “Əncirlər”
Müəllif: Mahmud Tağıyev
Çəkildiyi il: 1972-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

85. Əsərin adı: “Ağac altında qız”
Müəllif: Mahmud Tağıyev
Çəkildiyi il: 1955-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

86. Əsərin adı: “Balqabaq”
Müəllif: Asəf Cəfərov
Çəkildiyi il: 1970-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

87. Əsərin adı: “Şərq musiqiçiləri”
Müəllif: Asəf Cəfərov
Çəkildiyi il: 1977-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

88. Əsərin adı: “Çadralı qadın”
Müəllif: Xalidə Səfərova
Çəkildiyi il: 1975-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

89. Əsərin adı: “Jiloy” adası”
Müəllif: Nadir Qasımov
Çəkildiyi il: 1972-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

90. Əsərin adı: “Sərhəd”
Müəllif: Nadir Qasımov
Çəkildiyi il: 1975-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

91. Əsərin adı: “Zaqulba”
Müəllif: Davud Kazımov
Çəkildiyi il: 1961-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

92. Əsərin adı: “Azərbaycanın orta əsr keramikası”
Müəllif: Toğrul Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 1955-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

93. Əsərin adı: “Rəssamın qızının portreti”
Müəllif: Toğrul Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 1973-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

94. Əsərin adı: “Nəzifənin portreti”
Müəllif: Vidadi Nərimanbəyov
Çəkildiyi il: 1964-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

95. Əsərin adı: “İntizar”
Müəllif: Vidadi Nərimanbəyov
Çəkildiyi il: 1985-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

96. Əsərin adı: “Qarabağ xalçaları”
Müəllif: Nadir Əbdürrəhmanov
Çəkildiyi il: 1994-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

97. Əsərin adı: “Zəngilanın üzüm bağları”
Müəllif: Nadir Əbdürəhmanov
Çəkildiyi il: 1983-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

98. Əsərin adı: “Mis qablar. Natürmort”
Müəllif: Elbəy Rzaquliyev
Çəkildiyi il: 1985-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

99. Əsərin adı: “Mavi eyvan”
Müəllif: Elbəy Rzaquliyev
Çəkildiyi il: 1985-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

100. Əsərin adı: “Roma. “Qreko” kafesi”
Müəllif: Tahir Salahov
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

101. Əsərin adı: “Mstislav Rostropoviç”
Müəllif: Tahir Salahov
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Dövlət Tretyakov Qalereyası

102. Əsərin adı: “Dibçəkdə güllər”
Müəllif: Tofiq Cavadov
Çəkildiyi il: 1956-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

103. Əsərin adı: “Kənd qırağında”
Müəllif: Tofiq Cavadov
Çəkildiyi il: 1959-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

104. Əsərin adı: “Göyçay bağlarında”
Müəllif: Toğrul Nərimanbəyov
Çəkildiyi il: 1965-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

105. Əsərin adı: “Hindistanda yarmarka”
Müəllif: Toğrul Nərimanbəyov
Çəkildiyi il: 1975-76-ci illər
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

106. Əsərin adı: “Natəvan”
Müəllif: Oqtay Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 1983-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

107. Əsərin adı: “Akademik Zərifə Əliyevanın portreti”
Müəllif: Oqtay Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

108. Əsərin adı: “Tehran konfransı”
Müəllif: Əşrəf Murad
Çəkildiyi il: 1970-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Bakı İncəsənət Mərkəzinin Kolleksiyası

109. Əsərin adı: “İdmançı qız”
Müəllif: Əşrəf Murad
Çəkildiyi il: 1974-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Kolleksiyası

110. Əsərin adı: “Kor eşşək üstündə”
Müəllif: Cavad Mircavadov
Çəkildiyi il: 1980-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Kolleksiyası

111. Əsərin adı: “Rəqs”
Müəllif: Cavad Mircavadov
Çəkildiyi il: 1980-ci il
Saxlanıldığı yer: Finlandiya, Helsinki. Şəxsi kolleksiya

112. Əsərin adı: “Bəzəkli dəvə”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 1997-ci il
Saxlanıldığı yer: ABŞ, Vaşinqton. Şəxsi kolleksiya

113. Əsərin adı: “Mir Novruz oyunu”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 1997-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

114. Əsərin adı: “Mütaliə edən”
Müəllif: Tələt Şıxəliyev
Çəkildiyi il: 1975-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət Rəsm Qalereyası

115. Əsərin adı: “Oğlan xoruz ilə”
Müəllif: Tələt Şıxəliyev
Çəkildiyi il: 1975-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kolleksiyası

116. Əsərin adı: “Bayquş və lampa”
Müəllif: Müslüm Abbasov
Çəkildiyi il: 1988-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət Rəsm Qalereyası

117. Əsərin adı: “Dialoq”
Müəllif: Müslüm Abbasov
Çəkildiyi il: 1988-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət Rəsm Qalereyası

118. Əsərin adı: “Köhnə tut”
Müəllif: Elmira Şahtaxtinskaya
Çəkildiyi il: 1989-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

119. Əsərin adı: “Əncir ağacı. Payız”
Müəllif: Elmira Şahtaxtinskaya
Çəkildiyi il: 1980-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

120. Əsərin adı: “Gilab satan”
Müəllif: Kamil Nəcəfzadə
Çəkildiyi il: 1979-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

121. Əsərin adı: “Füzuli”
Müəllif: Kamil Nəcəfzadə
Çəkildiyi il: 1982-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

122. Əsərin adı: “Köhnə çinar”
Müəllif: Yusif Hüseynov 
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

123. Əsərin adı: “Mərdəkan narları”
Müəllif: Yusif Hüseynov 
Çəkildiyi il: 1995-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

124. Əsərin adı: “May”
Müəllif: Tofiq Ağababayev 
Çəkildiyi il: 1996-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

125. Əsərin adı: “Çay dəsgahı”
Müəllif: Rafiq Mehdiyev 
Çəkildiyi il: 1995-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

126. Əsərin adı: “Kənd qadınları”
Müəllif: Rafiq Mehdiyev 
Çəkildiyi il: 1996-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

127. Əsərin adı: “Külək”
Müəllif: Oqtay Şıxəliyev 
Çəkildiyi il: 1990-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

128. Əsərin adı: “Köhnə Bakı”
Müəllif: Oqtay Şıxəliyev 
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

129. Əsərin adı: “Sevinc”
Müəllif: Güllü Mustafayeva 
Çəkildiyi il: 1961-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiyası

130. Əsərin adı: “Asılqan”
Müəllif: Güllü Mustafayeva 
Çəkildiyi il: 1972-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiyası

131. Əsərin adı: “Gecə surətləri”
Müəllif: Nazim Babayev 
Çəkildiyi il: 1988-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

132. Əsərin adı: “İşıq saçan”
Müəllif: Nazim Babayev 
Çəkildiyi il: 1983-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

133. Əsərin adı: “Gecə. İmtahan qabağı”
Müəllif: Qorxmaz Əfəndiyev 
Çəkildiyi il: 1988-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamalar İttifaqının kolleksiyası

134. Əsərin adı: “Bacılar”
Müəllif: Qorxmaz Əfəndiyev 
Çəkildiyi il: 1980-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamalar İttifaqının kolleksiyası

135. Əsərin adı: “Rəssamın emalatxanasında”
Müəllif: Fikrət Bağırov 
Çəkildiyi il: 1972-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət Rəsm Qalereyası

136. Əsərin adı: “Nar satan”
Müəllif: Fikrət Bağırov 
Çəkildiyi il: 1984-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət Rəsm Qalereyası

137. Əsərin adı: “Qara qızılgül”
Müəllif: Sara Manafova 
Çəkildiyi il: 1990-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

138. Əsərin adı: “Leyli və Məcnun”
Müəllif: Sara Manafova 
Çəkildiyi il: 1995-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

139. Əsərin adı: “İşıq”
Müəllif: Fərhad Xəlilov 
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

140. Əsərin adı: “Görüş-2”
Müəllif: Fərhad Xəlilov 
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

141. Əsərin adı: “Görədil motivi”
Müəllif: Kamal Əhmədov 
Çəkildiyi il: 1991-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

142. Əsərin adı: “Xatirə”
Müəllif: Kamal Əhmədov 
Çəkildiyi il: 1988-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamalar İttifaqının kolleksiyası

143. Əsərin adı: “Marselin kənarında”
Müəllif: Səlhab Məmmədov 
Çəkildiyi il: 1989-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

144. Əsərin adı: “Köhnə şəhər”
Müəllif: Səlhab Məmmədov 
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

145. Əsərin adı: “Qadın portreti”
Müəllif: Gennadiy Brijatyuk 
Çəkildiyi il: 1994-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Səttar Bəhlulzadə adına Rəsm Qalereyası

146. Əsərin adı: “Ayna qarşısında çılpaq qadın”
Müəllif: Gennadiy Brijatyuk 
Çəkildiyi il: 1987-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Səttar Bəhlulzadə adına Rəsm Qalereyası

147. Əsərin adı: “Rəssamın emalatxanasında”
Müəllif: Mayis Ağabəyov 
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qalareyası

148. Əsərin adı: “Lampa işığı”
Müəllif: Mayis Ağabəyov 
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

149. Əsərin adı: “Dialoq”
Müəllif: Fərman Qulamov 
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

150. Əsərin adı: “Renessans”
Müəllif: Fərman Qulamov 
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

151. Əsərin adı: “Praqalı qız”
Müəllif: Fikrət Haşımov 
Çəkildiyi il: 1984-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

152. Əsərin adı: “Xatirələr”
Müəllif: Fikrət Haşımov 
Çəkildiyi il: 1989-cu il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Dövlət Tretyakov Qalereyası

153. Əsərin adı: “Dehli. Gecə”
Müəllif: Mirnadir Zeynalov 
Çəkildiyi il: 1987-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

154. Əsərin adı: “Aqibətin əvvəli”
Müəllif: Ağəli İbrahimov 
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

155. Əsərin adı: “Novruz. Bayram axşamı”
Müəllif: Ağəli İbrahimov 
Çəkildiyi il: 1984-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

156. Əsərin adı: “Baxış”
Müəllif: Siruz Mirzəzadə 
Çəkildiyi il: 1991-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

157. Əsərin adı: “Yaz yuxusu”
Müəllif: Siruz Mirzəzadə 
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

158. Əsərin adı: “Zəmi”
Müəllif: Çingiz Fərzəliyev 
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

159. Əsərin adı: “Köhnə saat”
Müəllif: Çingiz Fərzəliyev 
Çəkildiyi il: 1987-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

160. Əsərin adı: “Natürmort”
Müəllif: Cəlil Hüseynov 
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

161. Əsərin adı: “Molbert qarşısında”
Müəllif: Cəlil Hüseynov 
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

162. Əsərin adı: “Əncirlikdə ev”
Müəllif: Asim Səmədov 
Çəkildiyi il: 1986-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

163. Əsərin adı: “Avtoportret”
Müəllif: Asim Səmədov 
Çəkildiyi il: 1988-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət muzeyi

164. Əsərin adı: “İki balıq”
Müəllif: Nazim Bəykişiyev 
Çəkildiyi il: 1992-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

165. Əsərin adı: “Ov”
Müəllif: Nazim Bəykişiyev 
Çəkildiyi il: 1992-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

166. Əsərin adı: “Ana və qızları”
Müəllif: Qəyyur Yunusov 
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

167. Əsərin adı: “Heyran xanım”
Müəllif: Qəyyur Yunusov 
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

168. Əsərin adı: “Leylanın portreti”
Müəllif: Sakit Məmmədov 
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

169. Əsərin adı: “Xatirələr”
Müəllif: Sakit Məmmədov 
Çəkildiyi il: 1989-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

170. Əsərin adı: “Dədə Qorqud”
Müəllif: Nazim Rəhmanov 
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası

171. Əsərin adı: “Musiqi alətləri”
Müəllif: Nazim Rəhmanov 
Çəkildiyi il: 1996-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

172. Əsərin adı: “Tut ağacı”
Müəllif: Rafael Muradov 
Çəkildiyi il: 1998-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

173. Əsərin adı: “İki gəmi”
Müəllif: Həmzə Abdullayev 
Çəkildiyi il: 1994-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

174. Əsərin adı: “Fənərçi”
Müəllif: Həmzə Abdullayev 
Çəkildiyi il: 1993-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

175. Əsərin adı: “Kənd həyatı”
Müəllif: Əlövsət Əliyev 
Çəkildiyi il: 1976-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası

176. Əsərin adı: “Kraliça”
Müəllif: Elçin Məmmədov 
Çəkildiyi il: 1997-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

177. Əsərin adı: “Şah arvadı”
Müəllif: Elçin Məmmədov 
Çəkildiyi il: 1993-cü il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Şəxsi kolleksiya

178. Əsərin adı: “Avtoportret”
Müəllif: Elyar Əlimirzəyev 
Çəkildiyi il: 1990-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

179. Əsərin adı: “Lampa ilə portret”
Müəllif: Elyar Əlimirzəyev 
Çəkildiyi il: 1994-cü il
Saxlanıldığı yer: Ukrayna. Şəxsi kolleksiya

180. Əsərin adı: “Göy lampa”
Müəllif: Mikayıl Əbdürrəhmanov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

181. Əsərin adı: “Natürmort”
Müəllif: Mikayıl Əbdürrəhmanov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

182. Əsərin adı: “Dəvə”
Müəllif: Namiq Məmmədov
Çəkildiyi il: 1998-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

183. Əsərin adı: “Xatirələr”
Müəllif: Hüseyn Haqverdiyev
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kolleksiyası

184. Əsərin adı: “Gəzinti”
Müəllif: Hüseyn Haqverdiyev
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

185. Əsərin adı: “Elli”
Müəllif: Altay Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 1997-ci il
Saxlanıldığı yer: Türkiyə. Şəxsi kolleksiya

186. Əsərin adı: “Həvva”
Müəllif: Altay Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 1996-cı il
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Şəxsi kolleksiya

187. Əsərin adı: “Köhnə şəkil”
Müəllif: Məlik Ağamalov
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Fransa. Şəxsi kolleksiya

188. Əsərin adı: “Fraqment”
Müəllif: Məlik Ağamalov
Çəkildiyi il: 1997-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

189. Əsərin adı: “Akrobatlar”
Müəllif: Ucal Haqverdiyev
Çəkildiyi il: 1998-ci il
Saxlanıldığı yer: Hollandiya. Şəxsi kolleksiya

190. Əsərin adı: “Dərviş”
Müəllif: Ucal Haqverdiyev
Çəkildiyi il: 1995-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

191. Əsərin adı: “Xəzər”
Müəllif: Müslüm Eldarov
Çəkildiyi il: 1991-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

192. Əsərin adı: “Provansda yay”
Müəllif: Müslüm Eldarov
Çəkildiyi il: 1994-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

193. Əsərin adı: “Dəniz kənarında”
Müəllif: Akif Kazımov
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

194. Əsərin adı: “Fəzada”
Müəllif: Akif Kazımov
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

195. Əsərin adı: “Arzularımın şəriksiz ruzisi”
Müəllif: Səbinə Şıxlinskaya
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Kanada. Şəxsi kolleksiya

196. Əsərin adı: “Al çiçəklər”
Müəllif: Səbinə Şıxlinskaya
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

197. Əsərin adı: “Pəncərə arxasında”
Müəllif: Müseyib Əmirov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

198. Əsərin adı: “Yuxu”
Müəllif: Müseyib Əmirov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

199. Əsərin adı: “Axtarış”
Müəllif: Şahin Şıxəliyev
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

200. Əsərin adı: “Köhnə gəmi”
Müəllif: Yavər Sultanov
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

201. Əsərin adı: “Payız”
Müəllif: Yavər Sultanov
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

202. Əsərin adı: “Dolça aparan qadın”
Müəllif: Zakir Hüseynov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

203. Əsərin adı: “Mənzərə”
Müəllif: Zakir Hüseynov
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

204. Əsərin adı: “Natürmort”
Müəllif: Əsmər Nərimanbəyova
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

205. Əsərin adı: “Xurma ağacı”
Müəllif: Əsmər Nərimanbəyova
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Qız Qalası” Rəsm Qalereyası

206. Əsərin adı: “Yatan Gözəl”
Müəllif: Aydan Salahova
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Şəxsi kolleksiya

207. Əsərin adı: “Suspense”
Müəllif: Aydan Salahova
Çəkildiyi il: 1998-ci il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Müasir İncəsənət muzeyi

208. Əsərin adı: “Röya”
Müəllif: Elnur Babayev
Çəkildiyi il: 1997-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

209. Əsərin adı: “Bədbəxtlik”
Müəllif: Elnur Babayev
Çəkildiyi il: 1998-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

210. Əsərin adı: “Model”
Müəllif: Bəhram Xəlilov
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Natəvan” Mərkəzi

211. Əsərin adı: “Yeni ipək yolu”
Müəllif: Bəhram Xəlilov
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. “Natəvan” Mərkəzi

212. Əsərin adı: “Baxış”
Müəllif: Rəşad Mehdiyev
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

213. Əsərin adı: “Düşüncə”
Müəllif: Rəşad Mehdiyev
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

214. Əsərin adı: “Avtoportret”
Müəllif: Faiq Əkbərov
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

215. Əsərin adı: “Arlekin”
Müəllif: Faiq Əkbərov
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

216. Əsərin adı: “Külək”
Müəllif: Aida Mahmudova
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

217. Əsərin adı: “Yaşıl natürmort”
Müəllif: Aida Mahmudova
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

218. Əsərin adı: “Gedənlər”
Müəllif: Rəşad Babayev
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: İngiltərə. Şəxsi kolleksiya

219. Əsərin adı: “Otaq bitkilərlə”
Müəllif: Rəşad Babayev
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

220. Əsərin adı: “Gecə”
Müəllif: Rza Sadıqov
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

221. Əsərin adı: “Nöqteyi-nəzər”
Müəllif: Rza Sadıqov
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

222. Əsərin adı: “Sarı qəfəs”
Müəllif: Nərgiz Abdullayeva
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Şəxsi kolleksiya

223. Əsərin adı: “Afrika rəqsi”
Müəllif: Nərgiz Abdullayeva
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Şəxsi kolleksiya

224. Əsərin adı: “İlğım”
Müəllif: Fərhad Fərzəliyeva
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Polşa. Şəxsi kolleksiya

225. Əsərin adı: “Ağac”
Müəllif: Fərhad Fərzəliyeva
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: İtaliya. Şəxsi kolleksiya

226. Əsərin adı: “Məkan”
Müəllif: İlqar Talıbov
Çəkildiyi il: 2006-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

227. Əsərin adı: “İşıq saçan”
Müəllif: İlqar Talıbov
Çəkildiyi il: 2006-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

228. Əsərin adı: “Balıq”
Müəllif: Ayxan Əliyev
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

229. Əsərin adı: “Xalça”
Müəllif: Ayxan Əliyev
Çəkildiyi il: 2003-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

230. Əsərin adı: “Balaca Pulat”
Müəllif: Ülvi Musayev
Çəkildiyi il: 2008-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kolleksiyası

231. Əsərin adı: “Amin anası ilə”
Müəllif: Ülvi Musayev
Çəkildiyi il: 2009-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kolleksiyası

232. Əsərin adı: “Tikanlar”
Müəllif: Ülvi Musayev
Çəkildiyi il: 2011-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kolleksiyası

233. Əsərin adı: “Gənc skripkaçı”
Müəllif: Vəcihə Səmədova
Çəkildiyi il: 1957-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

234. Əsərin adı: “Kür qırağında”
Müəllif: Vəcihə Səmədova
Çəkildiyi il: 1961-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

235. Əsərin adı: “İmtahandan qabaq”
Müəllif: Vəcihə Səmədova
Çəkildiyi il: 1958-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

236. Əsərin adı: “Aktrisa Leyla Bədirbəylinin portreti”
Müəllif: Vəcihə Səmədova
Çəkildiyi il: 1954-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

237. Əsərin adı: “Sahildə”
Müəllif: Lətif Feyzullayev
Çəkildiyi il: 1980-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

238. Əsərin adı: “Tənha sahil”
Müəllif: Lətif Feyzullayev
Çəkildiyi il: 1974-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası

239. Əsərin adı: “Qız portreti”
Müəllif: Lətif Feyzullayev
Çəkildiyi il: 1978-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

240. Əsərin adı: “Gülçü”
Müəllif: Lətif Feyzullayev
Çəkildiyi il: 1970-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

241. Əsərin adı: “Yay”
Müəllif: Lətif Feyzullayev
Çəkildiyi il: 1966-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

242. Əsərin adı: “Aşıq”
Müəllif: Arif Hüseynov
Çəkildiyi il: 1987-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

243. Əsərin adı: “Françesko Petrarkaya ithaf - 1”
Müəllif: Arif Hüseynov
Çəkildiyi il: 2006-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

244. Əsərin adı: “Françesko Petrarkaya ithaf - 2”
Müəllif: Arif Hüseynov
Çəkildiyi il: 2007-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

245. Əsərin adı: “Şuşa şəhəri”
Müəllif: Orxan Hüseynov
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

246. Əsərin adı: “Ailə”
Müəllif: Orxan Hüseynov
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

247. Əsərin adı: “Üzeyir Hacıbəyli”
Müəllif: Orxan Hüseynov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

248. Əsərin adı: “Bakı küləyi”
Müəllif: Orxan Hüseynov
Çəkildiyi il: 2007-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

249. Əsərin adı: “Təbriz inqilabçıları”
Müəllif: Orxan Hüseynov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

250. Əsərin adı: “Qırmızı at”
Müəllif: Orxan Hüseynov
Çəkildiyi il: 2007-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

251. Əsərin adı: “Çərxi-fələk”
Müəllif: Həmzə Abdullayev
Çəkildiyi il: 1996-cı il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

252. Əsərin adı: “Portret”
Müəllif: Törə Ağabəyova
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

253. Əsərin adı: “Portret”
Müəllif: Valentina Ağababayeva
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

254. Əsərin adı: “Əsrin dialekti”
Müəllif: Kərim Cəlal
Çəkildiyi il: 2005-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

255. Əsərin adı: “Şpaqat”
Müəllif: Eldar Qurban
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

256. Əsərin adı: “Bu mənəm, Adəm”
Müəllif: İsmayıl Məmmədov
Çəkildiyi il: 2004-cü il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

257. Əsərin adı: “Baxış”
Müəllif: Rəşad Mehdiyev
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

258. Əsərin adı: “Sağıcı”
Müəllif: Böyükağa Mirzəzadə
Çəkildiyi il: 1979-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Dövlət İncəsənət Muzeyi

259. Əsərin adı: “Bakılı qız”
Müəllif: Şamil Nəcəfzadə
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

260. Əsərin adı: “Kənddə toy”
Müəllif: Məhəmməd Orucov
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

261. Əsərin adı: “Nərdivanla yüksəliş”
Müəllif: Altay Sadıqzadə
Çəkildiyi il: 2001-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

262. Əsərin adı: “Aykanın portreti”
Müəllif: Əkrəm Tağıyev
Çəkildiyi il: 2002-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

263. Əsərin adı: “Müəllimə”
Müəllif: Qəyyur Yunus
Çəkildiyi il: 1998-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası

264. Əsərin adı: “Palataryuyan qadın”
Müəllif: Namiq Zeynalov
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası

265. Əsərin adı: “Palataryuyan qadın”
Müəllif: Namiq Zeynalov
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının kolleksiyası

266. Əsərin adı: “Ana”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 1999-cu il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Müəllifin şəxsi kolleksiyası

267. Əsərin adı: “Ana”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 1982-ci il
Saxlanıldığı yer: Azərbaycan, Bakı. Şəxsi kolleksiya

268. Əsərin adı: “Adəm və Həvva”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 2000-ci il
Saxlanıldığı yer: Sinqapur. Şəxsi kolleksiya

269. Əsərin adı: “Mənim nənəm”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 1983-cü il
Saxlanıldığı yer: Rusiya, Moskva. Şərq Xalqları Muzeyi

270. Əsərin adı: “Şərəf löhvəsi”
Müəllif: Rasim Babayev
Çəkildiyi il: 1985-ci il
Saxlanıldığı yer: ABŞ. Oskva. Zimmerli MuzeyiOxunub: 429155