Ana Sayfa    » RESSAMLIK    » Minyatür    » Ressamlar   

Ressamlar

  

Sadık Bey Avşar (1533-1613)
Sadig Bey Afşar sadece tasviri sanatta değil, hattatlıkta (onun adı Şah Abbas’ın sarayındaki hattatlar arasında geçmektedir) uğraşmıştır. 
Şah Mehemmed Hudabende’nin (1578-1587) döneminde kütüphanenin müdürü olmuştur. Buna göre de kendini Sadik-Kitapdar adlandırmıştır. Bu kütüphane gerçek bir Sanat Akademisi idi. Buradaki imalathanelerde kitapların yüzü yazıya göçürülür, minyatürler yapılır, renk ve kağıt üretimi teknolojisi işlenip hazırlanır, sanat  değeri çok yüksek kitap ciltleri yapılıyordu. Aynı zamanda burada hattat, nakkaş, altın suyuna çekme (müzehhib), renkkar (müsevvir), karton (sehhaf) ve deri ciltleme (mücellid) uzmanlar yetiştirilmekteydi.
Sadig Bey I Şah Abbas döneminde o görevde çalışmıştır. 
Sadig Beyin Azerbaycan dilinde yazdığı Mecmeül-Hevas adlı tezkiresinde Safeviler döneminde yaşamış 480 şair, ressam ve hattatla ilgili kıymetli materyaller toplanmıştır. Bu eser hem Azerbaycan, hem de Fars kültür ve sanatının araştırılması alanında en önemli kaynaklardan biridir. Eser Farsçaya tercüme edilmiş, Tahran’da yayınlanmıştır. Onun tasviri sanat metodik ve uygulama konusundaki Kanun es-Sover (Tasvirin Kanunları) adlı pedagojik öğretiler  kitabı uzmanlar arasında büyük ün kazandırmıştır. Bunun dışında aynı eser muasır suret çıkaran ressamlar ve tamirciler açısından önemli kaynaktır. Çünkü burada minyatürlerin kopyasını çıkarmak için kullanılan fırça ve kağıt hazırlanmasından renk seçimine dek her şeyle ilgili bilgi verilmiştir. 
Bilindiği üzere Sadık Bey İmam Gulu Hanın, Timur  Han Türkmen’in portrelerini çizmiştir. Bu portreler, ayrıca Emir ve Gezgin Derviş resimleri İstanbul, Paris, Boston, St.-Petersburg müzesindedir. 
Azerbaycan minyatür sanatı tarihinde Sadig Bey ünlü portre ustası olarak tanınmaktadır.

Mikayıl Abdullayev (1921-2002)
Mikayıl Abdullayev uzun müddet grafiker ve tiyatro ressamı olarak çalışmıştır. O SSCB Ressamlık Akademisinin akademiği olmuştur. Mikayıl Abdullayev Cevahirlel Nehru uluslararası ödülü ve Azerbaycan SSC Devlet ve diğer ödülleri almıştır. 1939’da Azim Azimzade Azerbaycan Ressamlık okulunu, 1949’da Surikov Moskova Devlet Ressamlık Okulunu bitirmiştir.
Resimlerinde daha çok 1941- 45’li yıllarda köy emekçilerinin payına düşen, ağır, gergin, keşmekeşli yaşamı yansıtan Mikayıl Abdullayev Çeltikçi Kızlar anıtsal levhası 20. Yüzyıl kadınının zengin manevi çizgilerini yansıtmaktadır.
Mingeçevir Işıkları, Haçmaz Kqızları, Astara’da Çay Hasadı, Azerbaycan Çöllerinde, Karabağlı Kızlar, Lenkeranlı Kolhozcu Kadın, Abşeronlu Kadın, Ananın Gençliyi, Çeltik Eken Kızlar vs. resim eserlerin müellifidir.
Abdullayev’in eserleri dünyanın birçok müzelerinde bulundurulmaktadır. Onun Delhi’de, Londra’da, Monreal’de, Moskova’da ve dünyanın birçok diğer şehirlerinde ferdi sergileri düzenlenmiştir.
Abdullayev Mikayıl birkaç defa Azerbaycan SSC Yüksek Sovyetinin milletvekili olmuştur.
Profesör Mikayıl Abdullayev 21 Ağustos 2002 yılında 81 yaşında vefat etmiştir.

Rafiz İsmayılov (1939)
Rafiz İsmayılov 1962’de Azerbaycan Devlet Ressamlık Okulunu, 1972’de Moskova’da Devlet Sinema Enstitüsünün Ressamlık bölümünü bitirmiştir. 1972’den Azerbaycanfilm stüdyosunda çalışmaktadır. Birçok filmlerin, tiyatro gösterilerinin kurğu yönetmeni, birkaç animasyon filminin ressamı ve rejisörüdür. R.İsmayılov birkaç kitabın da dizaynını yapmıştır. Azerbaycan’ın halk ressamıdır, Devlet ödülüyle ödüllendirilmiştir.

Arif Hüseynov (1943)
Arif Hüseynov Azim Azimzade Ressamlık Okulunda eğitim almış, sonra Güzel Sanatlar Enstitüsünü bitirmiştir.
Ressamlık faaliyeti 40 yıldan fazla bir süreyi kapsar. Bu dönemde esasen tezgah ve kitap grafikerliği ile uğraşmıştır. Bugüne dek Moskova, Prag, İstanbul, Tokyo, Bakü’de ferdi sergileri düzenlenmiştir. Oxunub: 108781