Главная страница    » ИСТОРИЯ    » Древние этносы    » Пришлые этносы   

Пришлые этносы

  

align=
Киммерийцы, схиты, племена сахов, кадусийцы, таты, талыши, гунны, хазары, сабиры, арабы, сулдуз - чабаниды, джалаиры, джигатайы, курганы, сукаиты, джораты, будаты, айраты, татары, доланы и тангуты.

Oxunub: 62150