Ana Sayfa    » TARİH    » Tarihi kronoloji   

Tarihi kronoloji

  

1 milyon 500 bin - 1 milyon 200 bin yıl önce - Azerbaycan\'da ilk insanın izleri. Kuruçay kültürü
1 milyon 200 bin - 1 milyon yıl önce - Azıh mağarasında insan yaşamının başlaması
400-350 bin yıl önce - Azıh mağarasındakı azıhantropun çene kemiği
40-35 bin yıl önce - Yukarı paleolitin başlanması. Modern insanın oluşması
M.Ö. XIII-V binyıllıklar - Mezolitik ve Neolitik dönemi. Üretici tarımın oluşması
M.Ö. IV-VI binyıllıklar  - Eneolit dönemi. Şomutepe kültürü. binyıllık
M.Ö. IV-III binyılın sonu - İlk tunç dönemi. Kür-Araz kültürü.
M.Ö. III binyılın sonu - Azerbaycan topraklarında ilk kavim kuruluşlarının oluşması. Kutiler, lullubiler ve Hurriler, hakkında Sümer-Akkad kaynaklarının bilgisi.
M.Ö. II bin yıllık - Nahçivan kültürü.
M.Ö. II binyılın birinci yarısı - Ön Asya\'ya gelen ari kavimleri Urmiye gölü kıyılarında
hurilerle temasta olmuşlardır.
M.Ö. II binyılın sonu - Azerbaycan\'da ilkel (iptidai) topluluk yapısının (kuruluşunun) dağılması.
M.Ö. II binyılın sonu - I binyılın başlangıcı-Azerbaycan topraklarına pers (fars) dilli tayfaların saldırıları.
M.Ö. IX yüzyılın ikinci yarısı – Urmiya sahili bölgesinde Manna çarlığı kurulmuştur.
M.Ö. VIII yüzyıl - Manna devletinin güçlenmesi ve genişlemesi. Aşurlular ve urartulular ile mücadele.
M.Ö. 714 yılı - II Sargonun Urartuya karşı seferi.
M.Ö. VIII-VII yüzyılın sonu - Kimmerlerin, iskitlerin ve sakların Kafkasya\'ya ve Ön Asya\'ya saldırısı.
M.Ö. VII yüzyılın 70\'li yılları - Azerbaycan topraklarının bir bölümünde kimmer-İskit-sak çarlığının kurulması
M.Ö. VII yüzyılın 70\'li yılları - Mada çarlığının oluşması.
M.Ö. 660 yılına yakın - Mannada çar Ahşeriye karşı isyanlar.
M.Ö. 625-585 yılları - Kiaksarın hükümranlığı.
M.Ö. 615 yılı - Madalıların Asur ile savaşının başlaması
M.Ö. 612 yılı - Neynevanın madalılar ve Babiller tarafından işgal edilmesi
M.Ö. 612-605 yılları - Aşur devletinin çöküşü, onun Mada ile Yeni Babil çarlığı arasında bölünmesi
M.Ö. VII yüzyılın sonu - VI yüzyılın başlanğıcı - Mannanın, Skif çarlığının ve Urartunun madalılar tarafından işgal edilmesi
M.Ö. 550 yılı - Mada devletinin çöküşü. Farsların Hahamanişiler devletinin oluşması
M.Ö. 522 yılı - Gaumatanın (Gam ata) darbesi.
M.Ö. önce 521 yılı - Fravartişin önderliğinde madalıların isyanı
M.Ö. IV yüzyıl – M.S. III yüzyılı - Yaloylutepe kültürü
M.Ö. 334-330. yılları - Büyük Aleksander\'ın (İskender) istilaları ve Hahamanişiler devletinin çöküşü
M.Ö. 331 yılı - Gavgamel yakınlarındaki savaşta madalıların, kadusilerin, sakesinlerin, Albanların savaşlara katılması
M.Ö. IV yüzyılın sonu- Atropaten devletinin oluşması
M.Ö. III yüzyıl - Albanya devletinin oluşması
M.Ö. 285-280 yılları - Kaspi Denizi\'ni öğrenmek için Hirakl ve Patrokl  ekspedisyaları (deniz gezisi).
M.Ö. III yüzyılın sonu- Atropatenin güçlenmesi. Çar Artabazan.
M.Ö. III yüzyılın 20. yıllarının sonu - Artabazan Selevki çarı III Antiohun yüce hakimiyetini tanıyor.
M.Ö. III yüzyıl - Albanya’da sikke kesilmesi.
M.Ö. II yüzyılın 60\'lı yılı - Atropaten yeniden bağımsız politika sürdürüyor.
M.Ö. I yy - Atropatende parfiyalıların ve Avesta zerdüştliyinin makamlarının güçlendirilmesi.
M.Ö. I yy - Roma müdahalesine karşı albanların mücadelesi.
M.Ö. 60. yıllar - Yazılı kaynaklarda Alban basilevisi Orysun ve onun kardeşi Kosisin hatırlatılması.
M.Ö. I yüzyılın ikinci yarısı - Atropatende Artabazdın hükümranlığı.
M.Ö. 36. yıl - Romalıların Atropatene sokulması. Fraaspanın kahramanca savunması. Atropaten
çarı Artabazd ve parfiyalılar tarafından Antoninin Kuvvetlerinin darmadağın edilmesi.
M.Ö. 35 yılı - albanların parfiyalılarla çarpışması. Basilevs Zober.
M.Ö. I yüzyılın sonu - Atropaten çarlarının parfiyayönlü politikasının sonu. Romalılar ile yakınlaşma ve ittifak.
M.S. I yüzyılın başlanğıcı - Arşakiler Atropatende iktidarı ele geçirmişlerdir.
M.S. I yüzyılın ikinci yarısı - Albanya’da Arşakiler sülalesi egemenliğinin oluşması
70\'ler - alanların Azerbaycan\'a ve komşu ülkelere sokulması
80-90\'lı yıllar - Romalıların Albanya\'a seferi
III yüzyılın ikinci yarısı - Azerbaycan topraklarında Sasani işgali dairesi
313-371 - Alban hükümdarı Urnayr
313 - Albanya’da Hıristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesi
V yüzyılın başları-Yeni Alban alfabesinin oluşturulması
422 - Alban geçidinin ortak savunması için İran-Bizans anlaşması
428 - Sasanilerin Ermenistan\'da devletçiliği iptal etmeleri
V yüzyılın ortaları - Perozabad-Berde şehri Albanya’nın yeni başkentidir
450-451 - Güney Kafkasya halklarının Sasanilere karşı hareketi
451, 2 Haziran - Avarayn savaşı
457-463 - Alban halkının Sasanilere karşı isyanı
463-487 - II Vaçenin taht-tacdan imtinası; Alban arşakiler sülalesine ara verilmesi. I merzbanlıg
481-484 - Güney Kafkasya halklarının Sasanilere karşı yeni isyanı
485 - Nvarsak barış anlaşması
487 - Alban Arşakiler sülalesi iktidarının yeniden kurulması
487-510 - III Mübin Vaçagan
488 - Aguen (Aluen) meclisinin çağırılması
V yüzyılın sonu VI yüzyılın I yarısı - Mezdekiler hareketi
510 - Alban Arşakiler sülalesinin hakimiyetine son verilmesi
510-628 - Albanya’da II merzbanlıg dönemi
VI yüzyılın I yarısı, ortaları - Türk aşiretlerinin (savirlerin, Avarların, bulgarların, Hazarların) Güney Kafkasya arazisine yeni seferleri
531-579 - I Hüsrev Enuşirevan
586 - Bizans ordusunun Albanya\'ya saldırısı
591 - İran-Bizans anlaşması
603 - Mihranilerin Albanya’da kararlaşması; Alban katalikosu Vironun faaliyete başlaması
603-628 - İran-Bizans savaşı
626 - Hazarların Albanya\'a geniş saldırısının başlaması
627 - Mehrani Varaz Grigorun Ktesifonda Girdiman hakimi ve Albanya\'ın işhanı ödülünü alması
629-630 - Hazarların Albaniyanı tutması
639-640 - Arapların Azerbaycan\'a ilk uğursuz baskınları
640-642 - İran birliklerinin Albanya\'a saldırıları
640 - Cavanşirin İberya hükümdarı Atrnersehle sarsılmaz ittifak anlaşması
642 - Nihavend savaşı
643 - Arapların Azerbaycan\'a saldırısı. Erdebil savaşı
643 - Arap-Azerbaycan barış anlaşması
643 - Utba bin Farkadın halifenin Azerbaycan\'daki amiri görevine atanması
643 - Arapların Derbenti-Bab el-ebvabi tutması. Barış anlaşması
644 - Arapların Muğanı tutması. Barış anlaşması
644-645 - Azerbaycan nüfusunun Araplara karşı isyanı
644-645 - Arapların Azerbaycan\'a yeni ikinci seferi. Yeni barış anlaşması
644-645 - Habib bin Mesleme\'nin ve Salman bin Pebienin Albanya\'a seferleri ve işgali
652-653 - Salman bin Rebienin Derbente başarısız saldırısı; onun ölümü. Azerbaycan\'ın çok bölümünün yeniden Arap itaatından çıkması
654-655 - Habib b. Mesleme\'nin Kafkasya\'ya yeni saldırısı. Azerbaycan\'ın kuzey bölümünün de hilafetten bağımlı duruma tüşmesi
654 - Arap canişinini ikametgahının Dvinden Berdeye aktarılması; Cavanşirin Bizans İmparatoru II Konstantla görüşmeleri
664 - Cavanşirin hazarlarla Anlaşması ve hakanın kızıyla evlenmesi
667-670 - Cavanşirin halife Muaviye ile görüşmeleri ve konuşmaları
680 - Cavanşirin katli
VII yüzyıl - 15 aşırımlı Hudaferin köprüsünün yapımı
VII yüzyılın ikinci yarısı - Alban şairi Davdek
680 - Hazarların Azerbaycan\'a yeni saldırılarının başlaması
680-669 - Alban hükümdarı I Varaz Tiridat
681 - Alban katolikosu Yeliazarın, piskopos İsrail\'in hazarlarla görüşmeleri
688-690 - Güney Kafkasya bölgesine Arapların ve bizansların baskınları. Albanlar üçkat tabeçiliye geçmesi
691-92, 725-26 - Azerbaycan nüfusunun kayda alınması
699-704 - I Varaz Tiridatın Konstantinopolda esir tutulması
VII-VIII yüzyılın kovuşması - Apapdilli Azerbaycan edebiyatının oluşumu
VII yüzyılın ikinci yarısı-VIII yüzyılın başları - Moisey Kalankatlı ve Alban Tarihi eseri
704 - Partav (Berde) dini meclisi; Alban kilisesinin Ermeni kilisesine tabi edilmesi
705 - Albanya’nın bağımsızlığını kaybetmesi; onun Arap vilayeti Arrana dönüşmesi
VIII yüzyıl - Azerbaycan\'da sufizmin yayılmaya başlaması
707-708 - Azerbaycan topraklarında Arap-Hazar savaşları
721-722 - Hazar, Kıpçak ve başka Türk boylarının Azerbaycan\'a saldırıları
VIII yüzyılın 30\'lu yılları - Mervan bin. Muhammed\'in hazarlara karşı başarılı seferleri
748-752 - Azerbaycan\'da Hilâfete karşı isyan; Müsafir bin Küseyrin isyanı
750 - Abbasiler sülalesinin hilafetde hakimiyet başına gelmesi
755 - Mecusi Sunbadın isyanı
VIII yüzyılın ortaları - Azerbaycan\'a güney Arap aşiretleri akımının güçlenmesi; burada yaşayan kuzey ve güney Arap aşiretleri arasında edavetin artması
775-785 - Halife el-Mehdi\'nin hakimiyeti; onun yeni dini talimatı
778-779 - Hürremilerin ilk isyanı
793-794 - Beylegan Ebu Müslim isyanı
796/97-797/98 - Hürremilerin Azerbaycan\'da yeni isyanı
VIII yüzyılın sonu - Arap-Hazar savaşlarının  sona ermesi
VIII yüzyılın sonu - IX yüzyılın başları - Erminiye idari adının gerçek iptali
VIII yüzyılın sonu - IX yüzyılın başları - Yezid ibn Mezyed et-Şeybaninin Azerbaycan\'da hakimliği
808-809 - Hürremilerin Azerbaycan\'da, İsfahan\'da, Reyde, Hemedanda vb. isyanı
816 - Cavidan ve Ebu İmranın birbirlerini öldürmeleri; Babek-Hürremilerin başkanıdır.
821 - II Varaz Tiridatın ölümü
IX yüzyılın 20. yıllarının sonu - 30. yıllarının öncesi - Arran bidetçi beyleganlıların (pavlikianların) hareketi
830-833 - Hürremilerin hareketinin genişlemesi, Hemedanın tabi tutulması
835 - Alban hakimi Sehl bin. Smbatın Arran\'ı ele geçirmesi
836 - Heştadser savaşı
836 yılının kışı - Babekin komutanı Tarhanın ölümü
837 Ağustos – Bezz (Bazz) kalesinin işğali ve dağıtılması; Babekin kaçması
837, 15 Eylül - Babekin tutularak Berzende getirilmesi
838, Ocak-Mart - Babekin idam edilmesi
839-840 - Teberistan\'da Mezyedin önderliğinde isyan
839-40 - Azerbaycan\'da Minkiçevr el-Ferganinin merkezi iktidara karşı isyanı
842-847 - İsfahan\'da Hürremilerin yeni isyanı
IX yüzyılın 40\'lı yılları - Güney Kafkasya\'da Hilâfete karşı isyanlar
853 - Boğa el-Kebir\'in isyanı yatırması; yerel yargıçların Samire şehrinde esir olarak tutuklanması
IX yüzyılın ikinci yarısı-X yüzyılın başları - Halifeliğin zayıflaması; Azerbaycan\'da bölücülügün güçlenmesi
861 - Mezyedilerden olan Heysem bin Halifd\'in Şirvan\'da, Yezid b. Halid\'in Layzanda iktidarı ele götürmeleri
869 - Haşim es-Sulebinin bağımsız Derbent şehir devletinin (emirliyinin) temelini koyması
886 (887) - Grigor Hammamın Alban devletini yeniden kurması
IX yüzyılın 80\'li yıllarının başları - Bakü petrol medenlerinden ve tuz yataklarından elde edilen gelirin Derbentlilere verilmesi hakkında Halife belgeleri
IX yüzyılın 80\'lerin sonu - Sünik ve Arsah-Haç\'ın knyazlığının oluşması
IX yüzyılın ikinci yarısı - X yüzyılın I yarısı - Azerbaycan\'da bilimsel ve felsefi fikrin gelişmesi (el-Berdici, el-Berdei, Muhammed el Bakuvi vb)
898-941 - Saciler devleti
901-927 - Yusuf bin Ebi Saçın Halife\'nin Azerbaycan\'daki canişini görevine atanması
913-914 - Rusların Bakı kıyısına ve Bakü\'ye saldırıları
914 - Yusuf\'un Ermeni hükümdarı I Smbatı yenmesi
917 - Layzanşah Ebu Tahir Yezidin Şirvanı tutması ve şirvan-şah ödülünü alması
917 - Şamahının Ebu Tahir Yezidin şerefine Yezidiyye adlandırılması
930 - Şirvan-Derbent barış anlaşması
943 - Rusların Berdeni işgali ve yıkımı
960 - Senekerimin Şekide hakimiyetini güçlendirmesi ve Alban hükümdarı adını alması
971-1075 - Şeddadiler devleti (Gence Emirliği)
983 – Şabran kale duvarlarının inşa edilmesi
983-1060; 1107-1117 - Revvadiler devleti
1018-1021, 1029 - Oğuzların Azerbaycan\'a Seferleri
1027 - Araz nehri üzerinde on bir aşırımlı Hudaferin köprüsünün yapımı
1030 - Rusların gemilerle Azerbaycan\'a yeni saldırısı
1038-Orta Asya\'da Oğuz devletinin oluşması
1040 - Dendenekan savaşı
XI yüzyılın 40\'lı yılları - Selçuk seferlerinin başlaması
1045 - Yezidiyyenin ve Gencenin kale duvarlarının güçlendirilmesi
1054 - Sultan Togrulun Tebriz\'e saldırısı
1066 - Şirvan\'da karışıklık
XI yüzyılın 60-70\'li yılları - Alp Arslan\'ın, Melik Şah\'ın Azerbaycan\'a saldırıları
1078/79 - Bakü\'de Kırık kale Camii\'nin inşası
XI yüzyılın sonu - Derbent şehir devletinin Şirvanşahlar devletine katılması
XI-XII asırlar - Genceçay üzerinde üç çokaşırımlı köprünün inşası
XI-XIII yüzyılın başları - Azerbaycan şiir okulunun gelişim dönemi
1100 - Beyleganda isyan
1111 - Şirvanşah III Menuçehrin Gürcü prensesi Tamarayla evlenmesi
1117-1157 - Büyük Selçuklu Sultanı Sencer
1118 - Merkezi Hemedanda olan Irak Selçuklu sultanlığının oluşturulması; sultan Mahmut\'un faaliyete başlaması
1120/21 - Gürcü hükümdarı IV David\'in Arrana saldırısı
1122 - Gence depremi
1123/24 - Gürcülerin Şirvana saldırıları
1130-1213 - Mhitar Goş
1133-1152 - Mesut\'un İran sultanı ilan edilmesi
1135 - Halife-Sultan çatışmasının savaşa dönüşmesi; halife ordusunun yenilgisi
1136 - Sultan Mesut\'un Atabey Şemsettin Eldenize Arran\'ı igta vermesi; Atabeyin Berdeye gelişi
1139 - Gence deprem; gürcülerin baskını ve şehir kapılarını da ganimet gibi götürmeleri
1142 - Emir Kutluğun Gence\'de sultana karşı isyanı
1145-1234 - Şihabeddin Sühreverdi
1147 - Has Bey\'in Sultan Mesut tarafından Azerbaycan ve Arrana hakim atanması
1148 - Marağada Kırmızı kubbe türbesinin inşası
1148 - Irak sultanlığı emirlerinin Şemseddin Eldenizle birlikte sultan Mesüt\'a karşı isyanı ve saldırıları
XII yüzyılın ortaları - Mhitar Goşun Nor-Getik Goşaveng manastırının ve oradaki okulun kurulması
1153 - Sultan Muhammed\'in iktidara gelmesi
1160 - Arslan şahın Irak sultanı olması Şemseddin Eldenize büyük Atabey unvanı verilmesi
1161 - Gürcülerin Azerbaycan Atabegleri devleti topraklarına ilk saldırısı; Ani, Dvina, Gence şehirlerinin katliam ve talana maruz kalması
1163-64 - Şemseddin Eldenizin Gürcistan\'a cevap saldırısı. Ani ve Dvina şehirlerinin iadesi
1166 - Sünik krallığının yıkılması
1168 - Marağa hakimi Arslan Abanın Atabeylerden vassal bağımlılığı hakkında sözleşmeyi imzalaması
1174/75 - Rusların ve kıpçakların Şirvana Seferleri
1174-1186 - Atabey Muhammed Cihan Pehlivan
1175 - Tebriz ve Ruindej kalesinin Eldenizlerin mülkleri sırasına katılması
1186 - Mümine Hatun (Atabey kubbeyi) türbesinin inşasının tamamlanması
1186-1191 - Atabey Kızıl Arslan Memlük döneminin başlaması
1188 - Kızıl Arslan\'ın Hemedani tutması ve sultan tahtına çıkması
1191 - Kızıl Arslan\'ın katli
1191/92 - Şamahıda yıkıcı deprem. Şirvanşahların başkenti Bakü\'ye köçürmeleri
1191-1210 - Atabey Ebubekir
1194 - Şemkir, Beylegan, Gence yakınlarında birleşik Gürcü-Şirvan ordusu ile Ebubekir ordusu arasında savaş. Ebubekir\'in yenilgisi
1194 - Cihan Pehlivanin oğlu Emir Emiranın Gürcü-Şirvan birliğinin yardımıyla Gence\'yi tutması ve burada ölümü
XII yüzyıl - Bölgeh bölgesi topraklarında Kırmızı köprü nün inşası
XII-XIII yüzyılın öncesi - Arsah-Haç\'ın knyazlığının yeniden dirçelmesi
1206 - Atabey Ebubekir\'in Gürcü hükümdarlarının kızı ile evlenmesi; Gürcü saldırılarına ara verilmesi
1208 - Marağa hakimleri Beyaz Sungur el-Ehmedililer neslinin tükenmesi. Atabey Ebubekir\'in Marağanı tutması
1210 - Atabey Ebubekir\'in ölümü
1210-1225 - Atabey Özbek
1210-1211 - Gürcülerin Azerbaycan topraklarına en büyük ve geniş saldırıları. Azerbaycan şehirlerinin (Merend, Miyane, Zencan, Kazvin, Ebher, Erdebil, Uçan, Dvina vb) talan edilmesi
1214-1215 - Özbeyin Haçın a  seferi
1215 - Hasan Celal\'ın Alban devletini (Arsah-Haçın) geri alması
1215-1261 - Hasan Celal\'ın hakimiyeti
1216 - Gandzasar manastırının yapılmaya başlanması
1220-1222 - Moğolların Azerbaycan\'a ilk seferleri. Azerbaycan şehirlerinin işgali
1221 - Kıpçakların Azerbaycan\'a saldırıları
1221 - Gürcülerin Şeki ve Kabeleni tutması
1225-1231 - Harezmşah Celaleddin Mengburnu Azerbaycan\'da
1225 - Azerbaycan Atabeyler Devleti\'nin çöküşü
1227 - Şeki ve Kabelenin gürcülerden geri alınması
1231 - Harezmşah Celaleddinin katli
1231 - Şirvanşahlar devletinin bağımsızlığına son verilmesi
1231 yılı - Moğolların ikinci seferi
1225 - Gürcü feodallarının Gence\'ye saldırısı
1225-1244 - Şirvanşah III Feriburz
1227 - Şeki ve Kabelenin gürcülerden geri alınması
1231 - Harezmşah Celaleddinin katli
1230-1294 - müziyen Sefieddin Urmevi
1231 – Gencede  Benderin önderliğinde Celaleddine karşı isyan
1235 - Gencenin Moğollar tarafından işgali
1239 - Derbentin Moğollar tarafından tutulması ve Azerbaycan\'ın tam işgali
1239-1256 - Azerbaycan\'da Yüce Moğol Hakanlığı canişininin hakimiyeti
1244-1260 - Şirvanşah II Ahsitan
1252-1334 - Safeviler hanedanının kurucusu Şeyh Sefieddin
1254 - Nüfusun Moğollar tarafından kayda alınması
1256-1357 - Azerbaycan\'da Hülakular (İlhanlılar) devleti
1256-1265 - Hülaku Han\'ın hakimiyeti
1259 - Marağa Rasathanesinin açılışı
1260-1267 - Şirvanşah II Ferruhzad
1262, 1265, 1288 - Kızıl Orda hanlarının Azerbaycan\'a Seferleri
1265-1282 - Abaga Han Hulakü
1267-1294 - Şirvanşah II Gerşasb
1276 - Arran Abaga hana karşı isyan
1282-1284 - Ahmet Tekudar Hulakü
1284-1291 - Argun Han Hulakü
1291-1295 - Keyhatu Han Hulakü
1294-1317 - Şirvanşah III Ferruhzad
1295 - Baydu Han Hulakü
1295 - Bölgen Han\'ın İslam dinini kabul etmesi
1295-1304 - Bölgen Han
XIII-XIV yüzyıllar - Merdekan, Nardaran, Ramana, Erk kalelerinin inşası
XIII-XV yüzyıllar - Bakü\'de Şirvanşahlar sarayının inşası
XIV yüzyılın başları - Tebriz\'de üniversite - Yüce medresenin açılışı
XIV yüzyılın başları - Tebriz\'de Dar üş-şifa (hastane) binasının inşası
XIV yüzyılın başları - Mahmudabad kentinin inşası
1304-1316 - Sultan Mehmed Hudabende (Ulçaytu)
1316-1335 - Sultan Ebu Said
1318 - Tebriz\'de Rebî-Reşidi mahallesinin yağma edilmesi
1322 - Berde türbesinin yapılması
1335 - Kızıl Orda hanı Özbeyin Azerbaycan\'a seferi
1335-1336 - Arpa Han Hulakü
1336 - Musa Han Hulakü
1336-1338 - Muhammed Han Hulakü
1339-1340 - Satıbey hatun Hulakü
XIV yüzyılın 40\'lı yılları - Hülaküler devletinin parçalanması
1340 - Bağdat\'ta Celairiler devletinin tesisi
1340-1344 - Süleyman Han Hulakü
1340-1357 - Çobani feodallarının Azerbaycan\'da fiili egemenliği
1344-1355 - Enuşirevani-Adil Hulakü
1344, 1346, 1357 - Tebriz\'de Çobani feodallarına karşı isyanlar
1345-1372 - Şirvanşah Kavus
1345-1357 - Hasan Han Hulakü
1359-1410 - Azerbaycan Celairiler devletinin sınırları içinde
1359-1374 - Şeyh Üveys Celairi
1364-1367 - Şirvanşah Kavusun Celairilere karşı mücadelesi
1372-1382 - Sultan Hüseyin Celairi
1382-1538 - Derbentiler sülalesi
1382-1417 - Şirvanşah I İbrahim
1382-1410 - Sultan Ahmet Celairi
1385, 1387, 1394 - Kızıl Orda hanı Tohtamışın Azerbaycan\'a Seferleri
1386, 1392, 1399 - Timur\'un Azerbaycan\'a Seferleri
1387, 1393, 1397, 1400 - Timur\'un Elincekaleye saldırıları
1387-1401 - Elincekalenin kahramanca savunması
1404 - İspanyol Klaviho Tebriz\'de
1405-1406 - Azerbaycan\'da Teymurilere karşı isyan
1406, Mayıs-Haziran - Şirvanşah İbrahim\'in Tebriz\'e gelişi
1406, Temmuz - Celairi Sultan Ahmed\'in Tebriz\'e dönmesi
1406, 14 Ekim - Nahçıvan yakınlarında Karakoyunlu Kara Yusifle Teymuri Ebubekir arasında savaş
1408, 21 Nisan - Tebriz yakınlarında Kara Yusuf\'un Teymuri Ebubekir üzerinde zaferi
1410, 30 Ağustos - Tebriz yakınlarında Kara Yusifle Celairi Sultan Ahmed arasında savaş
1410-1420 - Kara Yusuf\'un hakimiyeti
1410-1467 - Karakoyunlu devleti
1412, Aralık - Kür kıyısında Şirvanşah İbrahim ve Gürcü kralı II Konstantinle Kara Yusuf arasında savaş
1417-1465 - Şirvanşah I Helilullahın hakimiyeti
1421, 30 Temmuz-1 Ağustos - İskender Şahruh arasında Eleşkert savaşı
1422-1429 ve 1431-1435 - Karakoyunlu İskender\'in hakimiyeti
1427-1447 - Şeyh İbrahim (Şeyhşah) Safevi
1429, 17-18 Eylül - İskender Şahruh arasında Selmas savaşı
1436-1467 - Cahanşahın hakimiyeti
1447-1460 - Şeyh Cüneyd Safevi
1453-1457 - Cahanşahın İran\'ı istila etmesi
1453-1478 - Uzun Hasan\'ın hakimiyeti (1468 yılından Azerbaycan\'da)
1458 - Cahanşahın Heratı alması
1460-1488 - Şeyh Haydar Safevi
1465-1500 - Şirvanşah Ferruh Yesarın hakimiyeti
1465 - Tebriz\'de Gök caminin inşası. Şirvanşah elçisi Hasan Bey\'in Moskova ziyareti
1466 - Rusya elçisi Vasili Papinin Şirvana gelişi
1467, 10 Kasım - Uzun Hasan\'la Cihan Şah arasında Muş ovasında savaş
1471-1473 - Venedik elçisi Katerino Zeno Azerbaycan\'da
1472-1473 - Akkoyunlu-Osmanlı savaşı
1473, 1 Ağustos - Malatiya savaşı
1473, 11 Ağustos - Otlukbeli savaşı
1478, 5 Ocak - Uzun Hasan\'ın vefatı
1478-1490 - Sultan Yakup\'un hakimiyeti
1483 - Tebriz\'de hest-behişt sarayının inşası
1483, 1487, 1488 - Şeyh Heyderin Şirvan ve Dağıstan\'a Seferleri
1487 17 Temmuz - İsmail Safevinin Erdebil\'de doğumu
1488-1404 - Şeyh Sultan Yüce Safevi
1489-1493 - Bebek İsmail\'in annesi ve kardeşleri ile İstehr kalesinde (Fars eyaletinde) hapiste kalması
1490-1492 - Akkoyunlu Baysungurun hakimiyeti
1492-1497 - Akkoyunlu Rüstem padişahın hakimiyeti
1494-1499 - İsmail\'in Gilanda (Lahicanda) kalması
1497 - Akkoyunlu Gödek Ahmed\'in hakimiyeti
1499 - Akkoyunlu devletinin Elvend ve Murad arasında ikiye bölünmesi
1499-1500 - İsmail\'in Erzincan seferi
1500 yılının sonları - İsmail\'in Çabanı yakınlarında Ferruh Yesarı yenmesi
1501 yılının ilkbaharı- İsmail\'in Bakü\'yü tabiligine alması
1501 yılının ortaları - Şerur düzenliğinde İsmail\'in Akkoyunlu Elvendi yenmesi
1501 yılının sonbaharı - İsmail\'in Tebriz\'de Şah ilan edilmesi. Azerbaycan Safeviler devletinin kurulması
1501-1524 - I Şah İsmail\'in hakimiyeti
1502-1524 - Şirvanşah II İbrahim\'in (Şeyhşah) yönetimi
1503, 21 Haziran - Hemedan yakınlarında Şah İsmail\'in Akkoyunlu Sultan Muradi yenmesi
1504-1505 yılların kışı - Türkiye Sultanı II Beyazitin elçi göndererek Safeviler devletini tanıması
1508, 21 Ekim - Şah İsmail\'in Bağdat\'ı tutması
1509-1510 - Şah İsmail\'in Şirvana ikinci seferi
1510, 2 Aralık - Merv yakınlarında Şah İsmail\'in Özbek Şeybani hanı yenmesi
1512-1520 - Sultan Selim\'in hakimiyeti
1514, 23 Ağustos - Çaldıran savaşı
1515 - Diyarbakır\'ın Sultan Selim tarafından istila edilmesi
1516-1517 - Safevilerin Gürcistan\'a seferleri
1520-1566 – I S. Kanuni\'nin hakimiyeti
1521 - Gürcü çarlarının Safevilerden bağımlılığı kabul etmesi
1524, 23 Mayıs - I Şah İsmail\'in vefatı
1524-1535 - Şirvanşah II Helilullahın hakimiyeti
1524-1576 - I Şah Tehmasibin hakimiyeti
1534, 1535, 1548, 1554 - I Sultan Süleyman\'ın Azerbaycan\'a Seferleri
1538 - Şirvanın Safeviler devletine birleştirilmesi
1540, 1546, 1551, 1554 - Safevilerin Gürcistan\'a seferleri
1544 - Hindistan hükümdarı Humayunun Safeviler sarayına gelmesi ve askeri yardım alması
1547, 1549, 1554 - Şirvan\'da Safevilere karşı isyan
1551 - Şekinin Safeviler devletine katılması
1552 yılı - Safevilerin Osmanlı topraklarına seferi
1555, 29 Mayıs - Amasya barışı
1555 - Başkentin Tebriz\'den Gezvine aktarılması (göçürülmesi)
1560-1634 - Tarihçi İskender Bey Münşi
1565 - Şah Tehmasibin tamğa vergisini iptal etmesi
1571-1573 - Tebriz\'de şehir yohsullarının isyanı
1574-1595 - III Sultan Murad\'ın hakimiyeti
1576, 22 Ağustos-1577, 24 Kasım - II Şah İsmail\'in hakimiyeti
1578, 13 Şubat-1587 - Şah Muhammed Hudabendenin hakimiyeti
1578-1590 - Safevi-Osmanlı savaşları
1578, 9 Ağustos - Çıldır savaşı
1578-1581 - Kırım aşiretlerinin Şirvan ve Karabağa baskınları
1540, 1546, 1554 - Safevilerin Gürcistan\'a seferleri
1587-1629 - Şah Abbas\'ın yönetimi
1590 - İstanbul barışı
1598 - Başkentin Gezvinden İsfahan\'a aktarılması (göçürülmesi)
1599-1601 - Huseyneli Bey\'in başkanlığında Oruç Bey Bayat\'ın Safevi elçiliği bünyesinde Avrupa\'ya seyahati
1603, 14 Eylül - I Şah Abbas\'ın Osmanlılara karşı askeri operasyona başlaması
1603, 21 Ekim - I Şah Abbas\'ın Tebriz kentini tutması
1603-1617 - I Sultan Ahmed\'in hakimiyeti
1603-1607 - Safevi-Osmanlı savaşı
1604, 8 Haziran – Erivan (İrevan) kalesinin osmanlılardan kurtarılması
1605, Mayıs - Çıkaleoğlu Sinan Paşa\'nın Azerbaycan\'a seferi
1605, 7 Kasım - I Şah Abbas\'ın Sufiyan yakınlarında Osmanlı ordusu üzerinde zaferi
1606 - Azerbaycan\'da Celairi hareketinin yükselmesi
1606, 9 Ocak - I Şah Abbas\'ın Şamahı üzerine seferi
1606, 5 Temmuz - Gencenin osmanlılardan kurtarılması
1606-1607 - Gence\'de Şah Abbas Camii\'nin inşası
1606 - Lori, Tiflis ve Dmanisi kalelerinin kurtarılması
1607, Ocak - Bakü\'de Osmanlılara karşı isyanın başlaması
1607, Şubat-Mart - Derbentde Osmanlılar aleyhine isyanlar
1607, 27 Haziran - Şamahı şehri osmanlılardan kurtarılması
1610 - Anadolu Celairilerinin Safevi devletini terk etmesi
1610-1612 - Osmanlı-Safevi Savaşı
1610 - Anadolu Celairilerinin Safevi devletini terk etmesi
1612, 17 Ekim - İstambulda Safevi-Osmanlı barışının imzalanması
1613, Ekim - I Şah Abbas\'ın Gürcistan\'a seferi
1614-1616 - Şirvan\'da Melik Pirinin (Deli Melik) başkanlığı  ile Kızılda isyan
1616-1618 - Osmanlı Safevi Savaşı
1616 - Safevi devletinde İngiliz tacirlerine ticaret hakkının verilmesi
1618, 10 Eylül yönetimi - Serab yakınlarında Çınıg-köprü denilen yerde I Şah Abbas\'ın Osmanlı
ordusunu mağlup etmesi
1618, 26 Eylül - Merendde Safevi-Osmanlı barışının imzalanması
1618-1623 - II Sultan Osmanlı hakimiyeti
1623-1640 - IV Sultan Murad\'ın hakimiyeti
1624-1626 - Safevi-Osmanlı savaşı
1625, 30 Haziran - I Şah Abbas\'ın Elkitçay deresinde gürcüleri ağır yenilgiye uğratması
1629, 19 Ocak - I Şah Abbas\'ın vefatı
1629-1642 - I Şah Sefinin hakimiyeti
1629 – Talış (talas) isyanı
1630, 30 Nisan - Osmanlı ordusunun Erivan\'ı  tutması
1631-1632 - Kazakların Bakü şehrine saldırıları. Derviş Rıza\'nın yönetimine karşı Kazvin civarında isyan
1635 yılının yayı - IV Sultan Murad\'ın Azerbaycan\'a seferi
1639, 17 Mayıs - Gesri-şirinde Safevi-Osmanlı barışının bağlanması
1642-1667 - II Şah Abbas\'ın yönetimi
1667-1694 - Şah Süleyman\'ın hakimiyeti
1668, 4 Ocak - Şamahıda deprem
1668 yılının yayı - Stepan Razi\'nin başkanlığı ile rusların Bakü\'yü talan etmesi
1696-1722 - Şah Sultan Hüseyin\'in yönetimi
1699-1702 - Safevi devletinde nüfusun genel kayda  alınması
1707-1709 - Ermeni siyaset dolandırıcısı İsrail Orinin Azerbaycan\'a ve İran\'a casusluk yolculuğu. Car-Balaken bölgesinde isyanlar
1709-1711 - Şirvan\'da isyanlar
1710 - kaçkın köylülerin zorla geri çevrilmesi konusunda şah belgesinin verilmesi
1713 - Safevi elçisi Fezlulla Bey\'in Rusya\'ya yolculuğu
1716-1718 - Rus devletinin elçisi A. P. Volınskinin Azerbaycan\'a ve İran\'a ziyareti
1717 Haziran-Temmuz - Rusya-İran ticaret anlaşmasının imzalanması
1718-1719 - Hacı Davut\'un önderliğinde Şirvan\'da isyanın birinci aşaması
1720-1721 - Şirvan\'da isyanın ikinci aşaması
1721, Ağustos - Hacı Davud ve Gazıgumuglu Surhay Han\'ın başkanlık ettiği Şirvan üsyançılarının Şamahı\'yı tutması
1722, Temmuz - I Pyotrun önderliğinde Rus askeri  birliklerinin Azerbaycan\'a ve İran\'a askeri Seferi\'nin başlaması
1722, 23 Ağustos - Rus birliklerinin Derbent şehrine girmesi
1722, 5 Eylül - Rus ordusunun seferinin durdurulması ve I Pyotrun Rusya\'ya dönmesi
1722, Ekim - İsfahan\'ın isyancı Afgan kabileleri tarafından alınması
1722, Aralık - Hacı Davut\'un Türkiye\'nin himayesine alınması ve Şirvan hanı onaylanması: Rus
harbi deniz kuvvetlerinin Reşt şehrini istila etmesi
1723, Ağustos - Rus harbi deniz kuvvetlerinin (eskadrasının) Bakü\'yü istila etmesi
1723, Eylül - Petersburg\'da Rusya hükümeti ile Safevi elçisi İsmail Bey arasında anlaşma bağlanması
1724, 12 Temmuz - İstanbul\'da Safevi mirasını paylaşmak konusunda Osmanlı-Rusya bağlanması
1724, Haziran - Osmanlı birliklerinin Erivan şehrini alması
1724 - Bakü\'de Dergahgulu Bey\'in önderliğinde Ruslara karşı hazırlanan ayaklanmanın aşkarlanması
1725, Mayıs - Osmanlı birliklerinin Tebrizi alması
1725, Ağustos - Gencenin Osmanlı askerleri tarafından alınması
1725, Aralık - Erdebilin Osmanlı askerleri tarafından alınması
1726-1727 - Müşkür, Niyazabad, Cevat, Salyan, Astara, Lenkeran, Gızılağac ve Talışın (talasın) Rus birlikleri tarafından işgali
1726-1758 - Gubalı Huseyneli Han\'ın hakimiyeti
1727-1728 - Hacı Davut\'un Şirvan hanı görevinden alınması ve Surhay Han\'ın Şirvan hakimi onaylanması
1730 - Nadir Şah Efşarın İsfahan kentini Afganlardan azad etmesi. Bakü\'de Ruslara karşı Dergahgulu Han\'ın başkanlığındaki yeni isyan pilanının aşkarlanması
1732, 16 Ocak - Kirmanşahda Osmanlı Komutanlığı ile II Tahmasp arasında barış anlaşmasının
bağlanması
1732, 21 Ocak - Reşt kentinde Rusya- Azerbayycan Efşarları arasında anlaşmasının bağlanması
1733, Şubat - Bağdat şehrinde Nadirle Ahmed Paşa arasında barış anlaşmasının imzalanması
1734, Ağustos - Nadirin Şamahı\'yı ele geçirmesi
1735 - Hacı Davut\'un vefatı
1735, 10 Mart - Gence şehrinde Nadirle Rusya temsilcisi S. Golitsın arasında sözleşmenin
bağlanması
1743 - Şekide isyan
1744, Kasım - Nadir Şah\'ın askeri birliklerinin  Şeki üzerine hareket etmesi
1747, 20 Haziran - Nadir Şah\'ın suikast sonucu ölümü
1747 - III Sam Mirzenin önderliğinde isyan. Eligulu Mirzenin kendini Adil şah adıyla şah ilan etmesi. Kabele ve Ereş hakimlerinin Şeki hanlığına seferi. Seyyid Abbas Han\'ın kendisini Talış (talas) hanı ilan etmesi
1743-1755 - Hacı Çelebi Han\'ın hakimiyeti
1747-1759 - Derbentli Memmedhüseyn Han\'ın hakimiyeti
1747-1760 - Genceli Şahverdi Han\'ın hakimiyeti
1747-1762 - Bakılı Mirze Muhammed Han\'ın hakimiyeti
1747-1786 - Talış Cemaleddin Mirze Bey\'in (Kara Han\'ın) yönetimi
1748 - Bayat kalesinin inşası. Emiraslan Han\'ın kendisini İran hakimi ilan etmesi
1748 yılının sonu - Adil Şah\'ın tahttan düşürülmesi
1748-1763 - Garabağlı Penaheli Han\'ın hakimiyeti
1751 - Mehemmedhesen Han Gacarın Şuşaya seferi
1752 - Gürcü çarları Teymuraz ve II Iraklının Şeki hanlığına seferi
1755 - Hacı Çelebi hanla Gubalı Huseyneli Han arasında çatışma
1755-1779 - Hüseyin Han\'ın hakimiyeti
1757 - Penahabad (Şuşa) kalesinin inşası. Salyan sultanlığının Guba hanlığına birleştirilmesi
1758-1789 - Gubalı Feteli Han\'ın hakimiyeti
1758-1763 - Esgeran kalesinin inşası
1759 - Urmiyalı Feteli Han Efşarın Şuşaya saldırısı
1760-1780 - Genceli Mehemmedhesen Han\'ın hakimiyeti
1760 - Mehemmedhesen Han Gacarın Şuşaya seferi
1761 - Kerim Han Zendin Karabağ seferi. Derbentin Guba hanlığına birleştirilmesi
1763-1786 - Hoylu Ahmed Han\'ın hakimiyeti
1763 - Muhammed Said Han\'ın Yeni Şamahı\'yı ele geçirmesi
1768 - Şamahı hanlığının Guba ve Şeki hanlıkları arasında paylaşılması. Cevat hanlığının Guba
hanlığına birleştirilmesi
1768-1784 - Bakılı Melikmehemmed Han\'ın hakimiyeti
1772 - Şeki şehrinin yeni araziye aktarılması (göçürülmesi)
1774, Temmuz - Emir Hamza\'nın başkanlığındaki Rus birliklerinin Derbenti kuşatması
1774, Ağustos - General de-Medemin başkanlığındaki Rus birliklerinin Derbente gelmesi
1779 - Garabağlı İbrahim Han\'ın bakılı Melikmehemmed hanı hapis etmesi
1779-1781 – Şekili  Abdülkadir Han\'ın hakimiyeti
1780-1781 - Gubalı Feteli Han\'ın Karabağ\'a seferleri
1781-1795 - Şekili Mehemmedhesen Han\'ın hakimiyeti
1783, 24 Temmuz - Kartli-Kaheti çarlığının Rusya himayesine geçmesi hakkında Georgiyevsk sözleşmesinin
imza
1783-1804 - Genceli Cevat hanın hakimiyeti
1785 - Hoylu Ahmed Han\'ın Tebriz\'e seferi
1786-1814 - Mir Mustafa Han\'ın hakimiyeti
1795 - Ağa Muhammed Şah Gacarın Güney Kafkasya\'ya ilk seferi
1795, Haziran-Temmuz - Şuşa kalesinin Ağa Muhammed Şah Gacarın birlikleri tarafından kuşatılması
1795-1806 - Şekili Selim Han\'ın hakimiyeti
1796, Nisan - V. Zubovun önderliğinde Rus birliklerinin Azerbaycan\'a seferi
1796-1806 - Garabağlı İbrahim Halil  Han\'ın hakimiyeti
1797 - Ağa Muhammed Şah Gacarın Güney Kafkasya\'ya ikinci seferi
1797, 4 Temmuz - Ağa Muhammed Şah\'ın Şuşa\'da katledilmesi
1801 (başları) - İran-İngiltere anlaşması
1801, 12 Eylül - Kartli-Kahetiya çarlığının Rusya\'ya birleştirilmesi hakkında çar manifestosu
1802, 26 Aralık - Georgiyevski anlaşması
1803, Mart - Car-balakenin Rusya tarafından işgali
1804, 4 Ocak - Gencenin Rusya tarafından işgali
1804, 10 Temmuz - Rusya ile Gacarlar devleti  arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi
1804, Temmuz - Rusya-İran savaşının başlaması
1805, 14 Mayıs - Karabağ Hanlığı ile Rusya arasında Kürekçay anlaşması
1805, 27 Aralık - Şirvan Hanlığı ile Rusya arasında anlaşma
1806, 8 Şubat - Sisianovun Bakü yakınlarında ölümü
1806, Haziran - İbrahimhelil Han\'ın ölümü
1806, Haziran - Rus birliklerinin Şeki hanlığından kovulması
1806, 22 Haziran - Rus birlikleri tarafından Derbentin tutulması
1806, Eylül - Bakü ve Guba hanlıklarının Rusya tarafından işgal edilmesi
1806, Ekim - Şeki hanlığının işgali
1806, Aralık - Rus-Türk savaşının başlaması
1809 - İngiltere-İran anlaşması
1810, 15 Haziran - Mehrinin Ruslar tarafından işgali
1810, Ağustos - İran Türkiye arasında Rusya aleyhine askeri ittifak bağlanması
1812, 21 Aralık - Kotlyarevskinin Lenkeran hanlığına sokulması
1813, 12 Ekim - Gülistan barışı
1818 - Ağalar hakkında Yönetmelik (Esasname)
1819 - Nuhada komendant yönteminin tesisi
1820 - Şirvan\'da komendant yönteminin tesisi
1822 - Karabağ hanlığında komendant yönteminin tesisi
1824 - Şuşa\'da askeri Yazı İşleri daire müdürligi\'nin kurulması
1826 - Lenkeranda komendant yönteminin tesisi
1826, 19 Temmuz - Abbas Mirzenin Kuzey Azerbaycan\'a saldırısı
1826, 27 Temmuz - Gence isyanı
1826, 3 Eylül - Şamhor savaşı
1826, 4 Eylül - Gencenin yeniden işgali
1826, 13 Eylül - Gence savaşı
1826, 9 Aralık - Nuhanın yeniden tutulması
1826, 26 Aralık - Rus birliklerinin Güney Azerbaycan\'a sokulması
1827, 26 Mayıs - Nahçıvan\'ın tutulması
1827, 5 Haziran - Cavanbulag savaşı
1827, 7 Temmuz - Abbasabadın tutulması
1827, 20 Eylül - Serdarabadın işgali
1827, 26 Eylül - Erivan\'ın mühasiresinin başlanması
1827,1 Ekim - Erivan kalesinin istilası
1827, 2 Ekim - Merendin tutulması
1827, Ekim - Hoyun tutulması
1827, 13 Ekim - Tebrizin tutulması
1827 - Hanabad (Nuha yakınlarında) ipek üretimi fabrikasının Başlarken
1828, 28 Ocak - Urmu\'nun tutulması
1828, 8 Şubat - Erdebilin tutulması
1828, 10 Şubat - Türkmençay anlaşması
1828, Nisan - Rus-Türk savaşının başlaması
1829, 2 Eylül - Edirne barışı
1830 - Car vilayetinin teşkili
1830 - Car-Balaken isyanı
1830, Aralık - Şuşa\'da ilk bölge okulunun açılması
1831, 3 Haziran - Yeni ticaret tarifi (yasaglı tarif)
1831 - Talış isyanı
1832, 17 Ocak - Bakü\'de bölge okulunun açılması
1833, 8 Şubat - Gence bölge okulunun açılması
1837 - Guba isyanı
1838 - Car-Balakende köylü isyanı
1838 - Şekide köylü isyanı
1840 - İdari yargı reformu
1841, 5 Ocak - Kafkasya\'da devlet malvarlığının yönetimi hakkında kanun
1844 - Kafkas canişinliginin tesisi
1844-1845 - Şuşa, Nuha ve Gubada köylü isyanı
1846, 14 Aralık - Şamahı, Derbent illerinin teşkili
1848 - Bibiheybetde dünyada ilk petrol kuyusu aracılğıyla petrol çıkarılması girişimi
1848 - Şuşa\'da ilk tiyatro temaşası
1849, Haziran - Erivan ilinin teşkili
1849 - Gence\'de, Şuşa\'da, Şamahıda, Bakü\'de Müslüman okullarının açılması
1850 - Lenkeranda ilk tiyatro temaşası
1852 - Car-Balakende  askeri kontrol yönteminin uygulanması
1855 - Gedebey bakıreritme fabrikasının açılması
1857 - Şamahıda ilk tiyatro temaşası
1859 - Şamahı ve Şuşa\'da ilk toplu kütüphanelerin düzenlenmesi
1861, 29 Haziran - Güney Kafkasya bölgesinin merkezleşdirilmesi hakkında Yönetmeligin (esasname) onayı
1863, Haziran - Zakatalada isyan
1864, 21 Ocak - Nahçıvanı İran sınırlarında Culfa ile birleştiren ve Tiflis-Erivan-Nahçıvan-Culfa
telgraf hattının bir parçası olan ilk telgraf hattının  kullanıma verilmesi
1865 - Bakü\'de 4 sınıflı üst ilkokul Azerbaycan\'da ilk gimnazi
1865, 25 Ağustos - Simens kardeşleri ve Şti tarafından Gedebeyde iri bakıreritme fabrikasının
inşasının tamamlanması
1868 - Merkezi Gence (Yelizavetpol) olmakla Yelizavetpol ilinin oluşması
1870, 14 Mayıs - tarım alanında reform yapılmıştır.
1872, 17 Şubat - Kafkasya ve Güney Kafkasya\'da mevcut olan hazine petrol kaynaklarının özel kişilere verilmesi hakkında kuralların onaylanması
1872, 16 Haziran - şehir esasnamesinin onaylanması
1872, Ağustos - Bakü hazine kurumunun kurulması
1873, 23 Mart - Bakü\'de M. F. Ahundovun Lenkeran hanının veziri piyesinin temaşasının gösterilmesi
1873 - İlk petrol fıskiyesi
1874 - Ereş bölgesının ilçe olarak teşkili
1874 - Bakü\'de ilk kadın gimnazisinin faaliyete başlaması
1875, 22 Temmuz - Ekinçi gazetesinin yayına başlaması
1878 - İlk petrol boru hattının çekimi
1879 - Nobel kardeşleri firması tarafından ilk demir yolunun çekilmesi
1880, Ocak - Bakü ilçesinde demiryolunun faaliyete başlaması
1882 - Zagatalada birinci meslek okulu açıldı
1883, Mayıs - Tiflis ve Bakü arasında demir yolu faaliyete başladı
1883, Temmuz - Cebrail ve Cavanşir bölgelərinin ilçe olarak teşkili
1889-1893 - İngiliz tebeesi A. Ukgardtın ve hemvetenlisi İ. Blissin Ucar, Yelizavetpol ve
Kürdemirde meyan kökü imal eden fabrikaları tikdirmeleri
1890, 3 Aralık - Güney Kafkasya topraklarının su kullanımı için Sudan kullanmak hakkında Yönetmeligin (esasnamenin) kabul edilmesi
1894 - Rusya\'da ilk petrol ihracedici sindikat Bakü\'nün petrol fabrika sahipleri ittifakı nın oluşturulması
1896 - Bakü-Batum petrol boru hattı inşaatının başlaması
1896 - Merdekanda Azerbaycan\'ın ilk özel bağçılıg okulu açıldı. Okul H.Z. Tağıyev tarafından
kurulmuştur.
1897 - Bakü\'nün en büyük firmalarından biri H.Z. Tağıyev firması bir grup ingilise  G. Gladstana, D. Kitona, C. Mira ve başkalarına satıldı
1897 - Balahanı-Sabunçu polismeysterliginin tesis edilmesi
1898 - Bakü petrol hasılatına göre ABD\'yi ötdü
1898 - Guba bağçılıg okulunun faaliyete başlaması
1899 - Yelizavetpol ilinde Tavus inşaat malzemeleri ve çimento üretimi Sehmtar Kurumu
tesis edildi
1900 - Bakü-Derbent demiryolu çekilmiştir.
1900 - Bakü\'de sosyal-demokrat merkezinin oluşturulması
1900 - Don Sehmdar Toprak Bankası\'nın Azerbaycan\'ın topraklarında faaliyete başladı.
1900, Kasım - Bakü ile Petrovsk arasında demir yolunun kullanımı başlandı
1900 yılının öncesi - Nobel kardeşleri şirketi ve Rotişildin Mazot kurumu kartel anlaşması yaptı (Nobmazut)
1900 yılı 1 Mayıs - İmparator II Nikolay Tiflis, Yelizavetpol, Bakü ve Erivan illeri devlet
Köylülerine  toprak sağlanmasının önemli esasları nı onayladı

1901 - Bakü\'de ilk Müslüman kadın okulu Tağıyevin kız okulu açıldı
1901 yılı - RSDFP-nin Bakü komitesinin oluşturulması
1901 yılı - Bakü\'de icraat grubunun teşilavekül bulması Nina matbeesinin faaliyete başlaması
1902 yılı - Tiflis\'te köy sahibkarlarının kurultayı
1902 yılının yazı - Binvod-Petrovski-Derbent hattı Bakü ve Tiflis demiryolu istasyonları arasındaki telgraf hattı ile birleştirildi
1903 yıl - RSDFP Bakü teşkilatında bolşeviklere ve menşeviklere parçalanma
1903 - Bakü bulvarının-sahil parkının yapımı. M. Nağıyevin Yeni Avrupa mehmanhanasının inşası
1903 - Tiflis\'te Kafkasya\'da Azerbaycan Türkçesinde tilave gazete Doğu-Rus”yazınlanmaga başladı
1903 yılının yazı - Bakü\'de SR (CP) örgütünün kurulması
1903 yıl - Tezilaveend-Bilesuvar arasında yeni telgraf hattı çilaveildi
1903 yılının sonbaharı - Bakü\'de spesifikler örgütünün kurulması
1904 yıl - Kafkas tarım Cemiyeti tarafından Ağdaş ve Erivan pamukçularının kurultayı
yapıldı
1904 Ekim - Sosyal-demokrat Hümmet örgütünün faaliyete başlaması
1904 yıl - İlk kredi kontrolü-Karşılıklı kredi Cemiyeti açıldı
1904 yıl Aralık - Bakü fehlelerinin genel tatili, ünlü Anayasa\'nın (27 Aralık) imzalanması
1905 yılı Şubat - Gence Sosyal federalistlerin türk devrim komitesi nin oluşturulması
1905 yılı 6-9 Şubat - Bakü\'de Ermeni-Müslüman çarpışmaları
1905 yılı 26 Şubat - Kafkasya\'da canişinlik yöntem idaresinin restorasyonu
1905, 27 Eylül - Petrol sanayicilerinin Petersburg müşaviresi
1905 yılının yazı - Gence Geyret grubunun oluşturulması
1905 yılı, Ağustos - Nijni-Novgorodda Genel Rusya  Müslüman İttifakının (İttifagi-Müslimin\'in) I (tesis) gurulutayının geçirilmesi
1905 yılı, Aralık - Kadet partisi Bakü şubesinin teşkili
1905 yılı, Ağustos-Eylül - Difai partisinin ortaya çıkması
1906 yıl, 28 Ekim - Bakü grado naçalnikliyinin oluşturulması
1906 yıl, Nisan - Tiflis\'te Molla Nasreddin dergisinin çapa başlaması
1907 yılı - Musa Nağıyevin petrol endüstrisi ve ticaret toplumu kuruldu
1907 - Müslüman ruhani toplumu Saadet in faaliyete başlaması
1908 - Uluhanlı ve Culfa istasyonlarını birleştiren demiryolu çilaveibinin tamamlanması
1909 - S. Petersburg uluslararası ticari bankası Balahanı köyünde kendisinin ikinci şubesini açtı
1910 - Yelizavetpol ilsı köy okulları öğretmenlerinin kurultayı
1911 yılı - Culfada İran hesap-borç bankasının şubesi kuruldu
1911 yılı - Bakü-Tiflis telefon hattı çilaveilip başa iletildi
1911, Ekim - Bakü Müslüman Demokratik Müsavat (Eşitlik) Partisi\'nin kurulması
1911 Bakü ilk kadın gazetesi Işık yayınlandı
1912 yılı - Dağıstan\'da ve Zagatala dairesinde köylülerin beylerden ve keşkel sahiplerinden bağımlılık ilişkilerinin iptal edilmesi hakkında yasa IV Devlet duması tarafından onaylandı
1912 yılı, 16 Ağustos - Gence şehrinde Tiflis ticari bankasının şubesi açıldı
1912 yılı, 20 Aralık - Çar tarafından Stolıpin tarım politikasının belli mehtutlukla içeren
Canişin  projesi onaylanmış ve  yürürlüğe girmiştir
1913 yıl - Lenkeranda Rus-Asya bankasının şubesine dönüşen komisionerligi açıldı
1913 yıl - Astarada İran hesaplama borç ajansının Şubesi açıldı
1913 yıl - Londra\'da Yeni Şibayev petrol komisyonu oluşturuldu
1913 yıl - Hazar gemiçiliyi oluşturuldu
1913 yıl - Bakü ile Tiflis arasında dirilave telgraf bağlantısı oluşturuldu
1913 yıl, 7 Temmuz - Çar\'ın kararnamesi ile Dağıstan\'da ve Zagatala dairesinde köylülerin beylerden ve keşkel sahiplerinden bağımlılık ilişkilerinin iptal edilmesi hakkında yasa yürürlüğe girdi
1914-1918 - M. Nağıyevin parasıyla  ile hastane inşa edilmişti
1914 - M.G. Elibeyovun tel-kanat ve diğer milaveanik üretim Sehmtar Cemiyeti kuruldu
1914 - Gence Öğretmenler Seminariyası açılmıştır
1914 yıl - Bakü tüccar bankası oluşturuldu
1914 yıl, 25 Haziran - Karşılıklı tarım kredi Cemiyeti açıldı
1914-1918 yılları - I Cihan savaşı
1915, 15 Haziran - İstanbul H.S.K-nın oluşturulması
1916 - Bakü Öğretmenler Seminariyasının faaliyete başlaması
1916 - Müslüman dram toplumu yaratıldı
1917, 3 Mart - Yelizavetpol Türk edemi-merkeziyyet Partisi\'nin kuruluşu
1917, 3 Mart - Güney Kafkasya\'da hakimiyet yeni yaratılmış Özel Zakafkasya Komitesi\'ne-
OZAKOM-a verildi
1917, 15-20 Nisan - Bakü\'de Kafkasya Müslümanları kurultayı yapılması
1917, 1-8 Mayıs - Zakafkasya Komiserliginin teşkili
1918, Ocak - Yelizavetpol bölgesinde Azerbaycan Türklerinin soykırımı
1918, 23 Şubat - Zakafkasya seyminin açılması. Zakafkasya hükümetinin teşkili
1918, Mart-Nisan - Bolşevik-Taşnak kuvvetleri tarafından Azerbaycanlıların Soykırımı
1918, 27 Mayıs - Azerbaycan Milli Konseyi\'nin kuruluşu. Azerbaycan\'ın Bağımsızlığı Akitinin kabulü
1918, 28 Mayıs - Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilan edilmesi
1918, 28 Mayıs - Azerbaycan\'ın bağımsızlığı hakkında Raporun (Egdname) kabul edilmesi
1918, 4 Haziran - Azerbaycan ve Osmanlı hükümetleri arasında Barış ve Dostluk Anlaşması\'nın imzalanması
1918, 16 Haziran - Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Konseyi ve Hükümetinin Tiflisden Gence\'ye göçürülmesi
1918, 26 Haziran - Azerbaycan Milli Ordusunun kurulması
1918, 26 Haziran - Azerbaycan (Türk) dilinin Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin devlet dili ilan edilmesi
1918, 31 Temmuz - Bakü Halk Komiserleri Konseyi burakıldı
1918, 4 Ağustos-İlk İngiliz askeri birliğinin Bakü\'ye gelmesi
1918, 17 Eylül - Azerbaycan hükümetinin Bakü\'de faaliyete başlaması
1918, 9 Kasım - Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin Devlet Bayrağı hakkında kanunun kabul edilmesi
1918, 7 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu\'nun açılışı
1918, 26 Aralık - Gürcistan ve Azerbaycan arasında tranzit anlaşmasının imzalanması
1919, 15 Ocak - Karabağ (general-gubernatorluğunun ) genel ilinin oluşturulması
1919, 15 Ocak - Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay kurumunun  teşkili
1919, 5 Nisan - Askeri Bakanlığın Bakü\'ye göçürülmesi
1919, Haziran – Arazi  bütünlüğünü birlikte korumak konusunda Azerbaycan Gürcistan Askeri Savunma Akitinin
imza
1919, 11 Ağustos - Cumhuriyet Parlamentosu Azerbaycan vatandaşlığı hakkında kanunu kabul etmesi
1919, 24 Ağustos - İngilizlerin Bakü\'yü terk etmesi
1919, 28 Ağustos - Azerbaycan Devlet Bankası\'nın kurulmasına ilişkin yasanın kabul edilmesi
1919, 23 Kasım - Tiflis\'te Azerbaycan ve Ermenistan taraftarları arasında yaşanan tüm çatışmalara
son verilebileceği ve sınır meselesinin barışçıl çözülmesini öngören anlaşmanın imzalanması
1920, 11 Ocak - Paris Barış Konferansı\'nda Antanta Yüce Konseyi Azerbaycan\'ın bağımsızlığını de-facto
tanıması
1920, 11-12 Şubat - Bakü\'de işçi kulübü binasında Azerbaycan kommunistlerinin I kurultayı.
1920, 24 Nisan - RK (b) P Kafkasya Ülke Komitesi, AK (b) P MK ve BK parti örgütlerini askeri durumda ilan ediyorlar.
1920, 20 Mart - Azerbaycan-İran anlaşmasının bağlanması. Bu anlaşmaya göre Azerbaycan\'ın İran
tarafından de-yüre tanınması
1920, 23 Mart - Azerbaycan ve Gürcistan arasında ticari anlaşmanın imzalanması
1920, 27-28 Nisan - HI Kırmızı Ordunun bölümleri resmi  savaş ilan etmeden Azerbaycan\'ın kuzey sınırlarını
geçtiler, o gün akşam saat 11-de Parlamento\'ya ültimatom sunuldu, iktidarın Azerbaycan
komunistlerine verilmesi hakkında karar imzalandı, 28 Nisan\'da XI Kırmzı Ordunun zırhlı trenlerinde gelen ordu birlikleri  Bakü\'yü işgal etti.
1920, 28 Nisan - Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi\'nin oturumunda Azerbaycan SSC Halk Komiserleri Sovyetinin birinci heyeti oluşturuldu.
1920, 28 Nisan - Mayıs başları - Bölge devrim komitelerinin teşkili.
1920, 30 Nisan - Azerbaycan Geçici Devrim Komitesi ve Azerbaycan K (b) P MK-nın organı
Komünist gazetesinin ilk sayısının yayınlanması.
1920, 30 Nisan - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Şamahı ve Salyan\'ı işgal etmesi.
1920, 3,4 Mayıs - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Lenkeranı ve Astaranı işgal etmesi.
1920, 5 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin hanların, beylerin, mülkedarların, ayrıca manastırların,
kiliselerin, camilerin tüm topraklarının, vakıf yerlerinin müsadere edilip köylülere dağıtılması hakkında dilaveret verilmesi.
1920, 7 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin Azerbaycan SSC-nin Kızıl Ordu ve Kızıl Donanmasının
düzenlenmesi hakkında dilaveret vermesi.
1920, 11 Mayıs - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Zagatalaya sokulması.
1920, 12 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin halk mahkemelerinin kuruluşu hakkında dilavereti.
1920, 12 Mayıs - Azerbaycan İçişleri Komissarlığının Azerbaycan\'da her türlü zümre, tabaka ve sivil
rütbelerinin, menseblerinin iptali hakkında dilavereti.
1920, 12 Mayıs - XI Kırmızı Ordu birliklerinin Şuşanı işgal etmesi.
1920, 16 Mayıs - N. Nerimanovun Moskova\'dan Bakü\'ye gelmesi.
1920, 24 Mayıs - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin petrol endüstrisinin millileşdirilmesi hakkında dilavereti.
1920, 25-31 Mayıs - Gence\'de Sovyet hakimiyeti aleyhinde isyan.
1920, 27 Mayıs - Azerbaycan İşçi-Köylü Savunma Konseyi düzenlenmesi.
1920, Haziran – Tiyatroların  millileşdirilmesi hakkında dilaveret.
Azerbaycan Devlet Tiyatrosunun oluşturulması
1920, 5-15 Haziran - Nuri Paşa ve Albay Zeynalovun önderliğinde Şuşa\'da Sovyet hakimiyeti aleyhinde
isyan.
1920, 6 Haziran - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin Hazar ticaret filosunun millileşdirilmesi hakkında
dilavereti.
1920, 9-20 Haziran - Zagatalada Sovyet hakimiyeti aleyhinde isyan.
1920, 11 Haziran - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin bankaların millileşdirilmesi hakkında dilavereti.
1920, 19 Haziran - Feteli Han Hoyskinin paralı Ermeni katilinin eliyle Tiflis\'te katledilmesi.
1920, 16-19 Temmuz - Azerbaycan Komünist Gençler Birliğinin  birinci kurultayı.
1920, 28 Temmuz - XI Kızıl Ordunun birinci Kafkas alayının  Nahçıvan\'a girmesi  ve Sovyet hakimiyetinin  ilan
edilmesi.
1920, 1-7 Eylül - Bakü\'de Doğu halklarının birinci kurultayı.
1920, 20 Eylül - Tebriz\'de İngiliz imperyalistleri ve şah rejimi aleyhinde 1920 yılı Nisan 7\'de
M. Hiyabaninin yönetimi  altında başlanmış isyanın bastırılması. M. Hiyabaninin katli.
1920, 23 Eylül - Azerbaycan Devrim Komitesi\'nin köy fakir komitelerinin teşkili hakkında dilavereti.
1920, 30 Eylül - Moskova\'da RSFSC ile Azerbaycan SSC arasında askeri ilaveonomik ittifak hakkında
sözleşme imzalanması.
1920, 1-10 Kasım 1920 yazında - XI Kırmızı  Ordunun özel Şubesi tarafından hapsedilmiş
M. E. Resulzade\'nin İ. V. Stalin\'in talimatı üzerine hapisten kurtarılması ve İ.V.Stalinle bir trende Bakü\'den
Moskova\'ya götürülmesi.
1920, 15 Aralık - Azerbaycan Devrim Komitesi Vahid devlet arşiv Vakfının teşkili ve Halk Maarif
Komiserliği yanında Merkezi Devlet arşivinin oluşturulması hakkında dilavereti.
1921, Ocak - Bakü\'de Azerbaycan Politilavenik Enstitüsü açılması.
1921, Ocak - Azerbaycan Devlet arşivinin faaliyete başlaması.
1921, 11-18 Şubat - Azerbaycan Komünist (b) Partisi III kurultayı.
1921, 16 Mart - RSFSC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk anlaşmasının imzalanması.
1921, 19 Mayıs - I Genel Azerbaycan Sovyetler kongresinde Azerbaycan SSC Anayasası\'nın kabul
edilmesi.
1921, Temmuz - Azerbaycan SSC HKS-nin Bakü\'de birinci kişi pedagoji Enstitüsünün oluşturulması hakkında
dilavereti.
1921, 26 Ağustos - Azerbaycan SSC HKS-nin Konservatuarın düzenlenmesi hakkında dilavereti.
1921, Eylül - Azerb. K (b) P MK ve Azerb. SSC HKS-nin Azpetrolkomun bağımsız Azerpetrol trestine
dönüşmesi hakkında karar kabul etmesi.
1921, 13 Ekim - Kars şehrinde RSFSC-in katılımıyla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Sovyet
Sosiyalist Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında anlaşma imzalanması.
1921, Kasım - Bakü\'de Yüce kadın pedagoji institutunun açılması.
1922, 17 Ocak - Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosunun tenteneli açılış gecesi.
1922, 25 Ocak - Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti `in I Sovyetler Kongresi\'nin açılması.
1922, 27 Ocak - Azerbaycan Komünist (b) Partisi\'nin IV kurultayı.
1922, 12 Mart - Zakafkasya Sovyet Sosiyalist Cumhuriyetleri Federal Birliği\'nin (ZSSCFİ) düzenlenmesi.
1922, 28 Nisan - 3 Mayıs - II Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
1922, 20 Ekim - Azerbaycan SSC MİK-nın Latin alfabesinin eski alfabe ile eşit haklara sahip olması
hakkında dilavereti.
1922, 2 Kasım - C. Memmedguluzadenin editörlüğü ile yayınını sürdüren Molla Nasreddin satirik dergisinin Bakü\'de bırakılan ilk sayı yayınlanmıştır.
1922, 7 Kasım - Bakü\'de büyük satirik M. E. Sabirin anıtının tenteneli açılışı.
1922, 13 Aralık - I Zakafkasya Sovyetler kurultayında ZSFSC Anayasası\'nın kabulü, Zakafkasya
Sovyet Sosiyalist Federal Birliği\'nin Zakafkasya Sovyet Federatif Sosiyalist Cumhuriyeti şilavelinde yeniden düzenlenmesi.
1922, 30 Aralık - SSCB I Sovyetler kurultayı. Sovyet Sosiyalist Cumhuriyetleri Birliği\'nin organize edilmesi.
1923, 12-15 Mart - AK (b) P V kurultayı.
1924, 18 Mart - Azerbaycan HKS ve MİK-nın Azerbaycan SSC nüfusu içerisinde egitimsizligin aradan kaldırılması hakkında kararı.
1923, Nisan - İliç buhtası petrol madeninin esasının koyulması.
1923, 23 Mayıs - Azerbaycan Merkezi Devlet kütüphanesinin açılışı.
1923, Haziran - Azerbaycan Arkeoloji Komitesi kuruldu.
1923, 7 Temmuz - Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi\'nin kuruluşu.
1923, 20 Ekim - Azerbaycan MİK Yeni Azerbaycan alfabesinin devlet alfabesi olarak tanınması
hakkında dilaveret kabul etti.
1923, 2 Kasım - Azerbaycan\'ı Araştırma ve uygulama Cemiyeti\'nin esasının koyulması.
1923, Kasım - Doğu kadını (şimdiki Azerbaycan kadını) adlı edebi, sosyal, siyasi derginin yayına
başlaması.
1924, 3 Şubat - Bakü\'de tramvay ulaşımı hattının  açılışı.
1924, 9 Şubat - Nahçıvan Özerk Sovyet Sosiyalist Cumhuriyeti (Nah. Özerk Cumhuriyeti) düzenlenmesi.
1924 mart - Halk Maarif Komiserliği Eski yapıların kayıt altına alınması ve korunması hakkında
karar verdi.
1924, 5-9 Mayıs - AK (b) P VI kurultayı.
1924, 17 Temmuz - Lanet olsun egitimsilik Cemiyeti  şubesinin Azerbaycan\'da düzenlenmesi.
1924, 6 Ekim - Azerbaycan köy tarımı koperasiyası ittifakının - Göybirliginin teşkili.
1925, 10-16 Mart - IV Azerbaycan Sovyetler  kurultayı.
1925,19 Mart - N. Nerimanovun Moskova\'da vefatı.
1926, 3 Şubat - Azerbaycan SSC-in senayeleşdirilmesi üzere komisyon oluşturulması.
1926, 25 Şubat 5 Mart - Bakü\'de I Genel Birlik türkoloji kurultayı.
1926, 6 Temmuz - Bakü\'yü Balahanı - Sabunçu ilçesi ile birleştiren, SSCB - de birinci elilavetrik demir yolunun
açılışı.
1926, Temmuz - Tiflis\'te Azerbaycan dilinde Dan yıldızı adlı aylık edebiyat-sosyal dergisinin 1. Sayısısının  yayımlandı
1926, 6 Kasım - ilk kez Konuşuyor Bakü sözlerinin seslendirilmesi - Azerbaycan\'da düzenli radyo
verlişlerine başlanması.
1927, 18 Mart - V Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
1927, Mayıs - Yeni Türk alfabesinin Genel Birlik merkezi komitesi tesis edilmişti.
1927, 12-18 Kasım - AK (b) P VIII kurultayı.
1928, 13-16 Ocak - Azerbaycan proleterya yazarlarının I kurultayı. Azerbaycan proleterya yazarları
Birliği\'nin kurulması.
1928, 22 Temmuz - Azerbaycan SSC MİK ve Azerbaycan SSC HKS-nin zorunlu olarak yeni - Latin alfabesine geçilmesi hakkında kararı.
1928,  Aralık - Bakü\'de Azerbaycan ozanlarının I kurultayı.
1929, 1 Ocak - Azerbaycan\'da Latin alfabesine geçilmesi.
1929, 6-14 Mart - AK (b) P IX kurultayı.
1929, Mayıs - Azerbaycan Politilavenik Enstitüsü tarım BölmesininAzerbaycan tarım
Enstitüsü\'ne (AKTE) dönüşmesi.
1929, 22 Ekim - Azerbaycan MİK yanında Azerbaycan Bilimsel - Araştırma Enstitüsü\'nün (Az. DETI)
açılması.
1930, Şubat - Uzunluğu 822 km olan Bakü-Batum petrol boru hattı kullanıma verildi.
1930, 10 Mart - Bakü Sanayi Akademisi faaliyete başlıyor.
1930, Mart - Berde ve Kasım İsmailov bölgelerinde ülkede birinci MTS in teşkili.
1930, 31 Mayıs - 4 Haziran - AK (b) P H kurultayı.
1930, Haziran - Azerbaycan Tıp Enstitüsü\'nün kurulması.
1930, 28 Ağustos - AK (b) P MK Bürosu Azerb. SSC-de genel zorunlu eğitime geçilmesi konusunda
kararı.
1931, 19-25 Ocak - AK (b) P XI kurultayı.
1931, 8-16 Şubat VII - Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
1931, 31 Mart - Azerbaycan petrol endüstrisinin birinci beş yıllık planını iki yıl yarıma yerine getirmesi
dolayısıyla Azerpetrolün 54 kişi işçisinin Lenin nişanı ile taltif edilmesi.
1932, 19-25 Ocak - AK (b) P XI kurultayı.
1932, Eylül - SSCB Bilimler akademisi Zakafkasya Filialı Azerbaycan Bölümünün (EA ZFAB)
oluşturulması.
1933, 10 Aralık - Bağırov Mir Cafer Abbas oğlu AK (b) P MK - nin birinci katibi seçilir.
1934, 11-14 Ocak - AK (b) P XII kurultayı.
1934, 13-17 Haziran - Azerbaycan Sovyet yazarlarının I kurultayı.
1934, Kasım - Azerbaycan Devlet Üniversitesi restorasyonu.
1935, 11-17 Ocak - VIII Genel Azerbaycan Sovyetler kurultayı.
1935, Ekim - SSCB EA Zakafkasya Filialı Azerbaycan Bölümünün (Az.OZFAN) SSCB EA Azerbaycan
Şube (Az.FAN) dönüşmesi.
1937, 14 Mart - Azerbaycan IX Olağanüstü Sovyetler kongresinde Azerbaycan SSC-in yeni
Anayasası\'nın kabulü.
1937, 3-9 Haziran - AK (b) P XIII kurultayı.
1937, 17 Eylül - Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti `in yeni Anayasasının kabulü.
1938, 11-14 Mart - Azerbaycan ozanlarının II kurultayı.
1938, 5-14 Nisan - Moskova\'da Azerbaycan sanatının birinci dilaveadası.
1938, 7-14 Haziran - AK (b) P XIV kurultayı.
1939, 25 Şubat - AK (b) P XV kurultayı.
1939 2 Eylül - İkinci Dünya savaşının başlaması.
1940, 1 Ocak - Azerbaycan yazısının rus (kiril)  grafikası temelinde yeni alfabeye geçilmesi.
1940, 12-16 Mart - K (b) P XVI kurultayı.
1940, 6 Mayıs - Samur-Deveçi kanalının 1 növbesinin açılışı.
1940, 15-28 Mayıs - Moskova\'da Azerbaycan Edebiyatı ongünlüyü.
1940, 23-25 Ekim - Azerbaycan Ressamlar Birliği birinci tesis kurultayı.
1941, 22 Haziran - Faşist Almanyası\'nın SSCB `ye saldırısı.
1941, 28 Haziran - Azerbaycan SSC de bütün işin savaşın taleplerine uygun kurulması dilavereti.
1941, Ağustos – 402. Azerbaycan milli Alayının (ordusunun)  kurulması.
1941 Ağustos - SSCB ve Büyük Britanya birliklerinin İran\'a (Güney Azerbaycan\'a) müdahalesi.
1941, Ekim – 223. Azerbaycan milli Ordusunun kurulması.
1941, Aralık - İsrafil Memmedovun Sovyetler Birliği Kahramanı fahri adına layık görülmesi.
1941-1945 - Güney Azerbaycan\'da milli demokratik harilaveetinin birinci aşaması.
1942, Şubat-Mart – 416. Azerbaycan milli Ordusunun kurulması.
1942, Mayıs - 77 Azerbaycan milli Ordusunun yeniden komplilavetleşdirilmesi.
1942, Ağustos-Eylül – 271. Azerbaycan milli Ordusunun kurulması.
1942, 9 Eylül - Azerbaycan SSC de sıkıyönetim ilan edilmesi.
1943 yılının sonbaharı - Berlin\'de kaçkın Azerbaycan Parlamentosu ve hükümetinin seçilmesi.
1945, 23 Ocak - Azerbaycan SSC Bilimler Akademisinin  kurulması.
1945, 9 Mayıs - Faşist Almanyası üzerinde zafer.
1945, 2 Eylül - Japonya üzerinde zafer.
1945-1954 - Mingeçevir SES-nin yapılmış  fabrikalarının kullanıma verilmesi.
1946 Haziran - Tebriz Üniversitesi açılması.
1946 Aralık - Güney Azerbaycan\'da milli-demokratik harilaveetin çöküşü.
1947 23 Aralık - 10 Mart - SSCB Bakanlar Sovyetinin Ermenistan SSC den Azerbaycan Türklerinin sınırdışı edilmesine ilişkin kararları.
1948 - Hazar Denizi\'nde dünyada ilk olarak petrol madeni estakadasının (şehrinin) kurulması.
1948, Haziran - Bakü\'de Yabancı Diller Enstitüsü\'nün kurulması
1948, 11 Kasım - Mingecevir şehrinin salınması
1949 - Azerbaycan SSC de zorunlu yeddilik eğitime geçilmesi.
1955 - M. Resulzade\'nin Ankara\'da vefatı.
1959 - Azerbaycan SSC de zorunlu silavekizillik eğitime geçilir.
1962 - Bakü-Krasnovodsk gemi-feribot  (bere) yolunun kullanıma verilmesi.
1966 - İcbari on yıllık eğitime geçilmesi.
1967 - Bakü metropoliteninin 6 istasyonunun faaliyete başlaması.
1969, Temmuz - H. E. Aliyev’in Azerbaycan KP MK Birinci Silavereteri seçilmesi. Sov.İKP MK Politbüro
üyeliğine aday seçilmesi.
1978, Nisan - Azerbaycan SSC yeni Anayasası\'nın kabul edilmesi.
1982 - H.E. Aliyev’in Sov. İKP MK Siyasi Bürosu\'na üye seçilmesi ve SSCB Bakanlar Sovyetinin Birinci
Yardımcısı görevine atanması.
1983 - Bakü-Groznı petrol boru hattının kullanıma verilmesi.
1987 - H.E. Aliyev’in Moskova\'da kendi görevinden istifa etmesi.
1988, 17 Kasım - Azerbaycan\'da milli-özgürlük harilaveetinin başlaması.
1988, Aralık - Batı Azerbaycan topraklarından (Ermenistan SSC den) Azerbaycan Türklerinin toplu
deportasiyasının tamamlanması.
1989, 30 Aralık - Gence şehrinin tarihi isminin onarılması.
1990, 20 Ocak - Bakü\'de Sovyet ordusunun kanlı katliam yapması.
1990, 19 Mayıs - Cumhuriyette Cumhurbaşkanı tesisatının tesisi
1991, 5 Şubat - Azerb. SSCB\'nin isminin değiştirilerilave Azerbaycan Cumhuriyeti adlandırılması.
1991, 3 Eylül - H.E. Aliyev’in Nahçıvan MR başkanı seçilmesi.
1991, Eylül - Uydurma Dağlık Karabağ Cumhuriyeti nin kurulması.
1991, 18 Ekim - Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bağımsızlığı hakkında Anayasa Akitinin kabul
edilmesi.
1991, 26 Kasım - DGMV statüsünün iptal edilmesi.
1991, 26 Kasım - Milli Şuranın oluşturulması.
1992 ,25-26 Şubat - Hocalı faciası.
1992, 17-18 Mayıs - Laçının düşman eline geçmesi.
1992, 7 Haziran - AHC\'nın Başkanı Ebulfez Aliyev (Elçibey\'in) Cumhuriyetin Cumhurbaşkanı seçilmesi.
1992, Ekim – ABD tarafından Özgürlüğü savunmak aktına 907 sayılı Ilaveleme\'nin kabul edilmesi
1992, 21 Kasım - Nahçıvan\'da Yeni Azerbaycan Partisi\'nin (YAP) meydana
1993, 3-6 Nisan - Kelbecer\'in işgali
1993, 4 Haziran - Gence ayaklanması
1993, 9 Haziran - H. Aliyev’in Bakü\'ye gelmesi
1993, 15 Haziran - H. Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksilave Sovyeti\'nin Başkanı seçilmesi-Kurtuluş ğunu
1993, 23 Temmuz - Ağdamın işgali
1993, 18 Ağustos - Cebrail\'in işgali
1993, 21-23 Ağustos - Güney bölgesinde ayaklanmanın bastırılması
1993, 23 Ağustos - Fizulinin işgali
1993, 31 Ağustos - Gubadlının işgali
1993, 24 Eylül - Azerbaycan\'ın BDB \'ye dahil olması
1993, 3 Ekim - H. Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi
1993, 30 Ekim - Zengilanın işgali
1993, 2 Kasım - Cumhurbaşkanı H. Aliyev’in halka seslenişi
1994, 20 Eylül - Yüzyılın anlaşmasının imzalanması
1994, Ekim – Devlete  darbeye  girişim
1995, Mart - Devlete  darbeye  girişim
1995, 12 Kasım - Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının halk referandumu yoluyla kabul
edilmesi ve ilk demokratik parlamento seçimlerinin yapılması
1996, Aralık - AGİT Lizbon Zirvesi
1998, Eylül - Tarih İpilave yolunun restorasyonu konulu Uluslararası Bakü Konferansı
1998, 11 Ekim - H. Aliyev’in ikinci kez Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı seçilmesi
1998, 1 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı H. Aliyev’in kararnamesi ile Milli Güvenlik Bakanlığı\'nın Akademisi kurulmuştur.
1999, Kasım - AGİT İstanbul Zirvesi
1999, 12 Aralık - Azerbaycan\'da ilk yerel seçimler
2000, 7 Eylül - H. Aliyev’in binyılın Zirvesi\'nde konuşması
2000, 5 Kasım - Cumhuriyette Milli Meclis\'e sonraki seçimler
2000, 9 Kasım - Azerbaycan Avrupa Konseyi tam üyeliğine kabul edildi
2001, Mart - Azerbaycan Atatürk Merkezinin oluşturulması
2001, 26-27 Nisan - İstanbul\'da görüşen ülke başkanlarının VII zirve toplantısı
2001, 9-10 Kasım - Bakü\'de Dünya Azerbaycanlılarının I kurultayı
2002, 28 Ocak - ABD Başkanı\'nın Azerbaycan\'a devlet çapında her türlü, aynı zamanda insani
yardım yapılmasına şartı kısıtlamalar koyan 907-ci ilavelentiyi geçici olarak durdurması
2002, 2 Mayıs - Bakü Spor-Konser Komplilavesinde serbest güreş üzere 45. Avrupa Kupası açılışı
2002, 22-23 Mayıs - Vatikan devletinin başkanı, Papa II İohanın Azerbaycan Cumhuriyeti\'ne ziyareti
2002, 9 Haziran - St Petersburg\'da Nizami Gencevi\'nin heykelinin açılışı
2002, 7 Ağustos - Azerbaycan MEA Nahçıvan şubesinin kurulması
2002, 18 Eylül - Sengeçalda Bakü-Ceyhan ana ihraç petrol boru hattının temelinin koyulması
2002, 30 Eylül - Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde Devlet dili hakkında kanunun kabul edilmesi
2002, 18 Kasım - Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin NATO Parlamenter Kurulu\'na ortak üyeliğe
kabul edilmesi
2003, 27 Ocak - İlham Aliyev’in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkan Yardımcısı ve
büro üyesi seçilmesi
2003, 2 Ağustos - İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı seçilmesi
2003, 15 Ekim - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına alternatif biçimde yapılan seçimlerde İlham
Aliyev’in zaferi
2003, 24 Kasım - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde sosyo-ilaveonomik gelişmenin
hızlandırılması önlemleri hakkında fermanı
2003, 12 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı, Milli lider Haydar Aliyev’in ABD Cleveland kliniğinde vefatı
2004, 11 Şubat - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyo-ilaveonomik gelişimi
Devlet Prograbinın onaylanması hakkında fermanı
2004, Ekim - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in II Genel Rusya  azerbaycanlılarının II Kongresi\'nde katılımı
2004, Kasım - Tebriz\'de Azerbaycan konsolosluğunun açılması
2004, Aralık - Azerbaycan\'da yerel seçimler
2005, 24-26 Ocak - Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in İran İslam Cumhuriyeti\'ne resmi ziyareti
2005, 6 Kasım-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi 3. çağrı seçimler
2005, 10 Mart-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Bakanlığı\'nın gerçilaveleştirdiği Siyah kemer işlemi.
2005, 26 Mart - YAP-ın III Kurultayı\'nda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, YAP Başkanı Birinci Yardımcısı İlham Aliyev oybirliğiyle Yeni Azerbaycan Partisi\'nin Başkanı seçilmiştir
2005, 25 Mayıs-Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Azerbaycan bölümü işe salınıb.
2005, 25 Ağustos - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in cerencamı ile Azerbaycan Turizm Enstitüsü kurulmuştur.
2005, 16 Aralık Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Aliyev’in cerencamı ile Olağanüstü Haller Bakanlığı oluşturulmuştur.
2005, 16 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Aliyev’in cerencamı ile Devlet Özel Makina ve konversiya Komitesi bazında Savunma Sanayii Bakanlığı oluşturulmuştur.
2005, 20 Aralık - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Aliyev’in fermanı ile Milli Güvenlik Bakanlığı\'nın Akademisi\'ne Haydar Aliyev’in adı verilmiştir
2006, 30 Ocak - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fermanı ile bu zamana kadar faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı iptal edilmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı bazında Kültür ve Turizm Bakanlığı oluşturulmuştur.
2006, 30 Ocak - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in fermanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı\'nın üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı oluşturulmuştur.
2006, 31 Mart - Sumgayıt şehrinde «Azerbaycan Cilaveli Cemaati» Sosyal Birliği (ACİİB) tahsis edilmiştir.
2006, 22 Mayıs - Güney Azerbaycan\'ın büyük şehirlerinde Türk milletine sataşan makalenin yazılmasına karşı protesto
2007, 1 Şubat - Güney Azerbaycan BM\'de Temsil olunmayan Milletler ve Halklar Örgütü - UNPO-nun üyeliğine kabul edildi.
2007, 8-9 Mart-Bakü\'de Azerbaycan ve Türk diaspora teşkil atları yöneticilerinin I Forumu geçirilmiş ve Bakü Bildirisi kabul edilmiştir.
2007, 12 Haziran-Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınır Hizmeti Akademisi yaratılmıştır
2008, Ocak - Azerbaycan\'da girişimcilik subyilavetlerinin için tilave pencere milaveanizması uygulanmaya başlamıştır.
2008, 7 Nisan-Azerbaycan Cumhuriyeti Başkanının 2007 yılı 16 Nisan tarihli 2090 numaralı Serencamı ile onaylanmış 2007-2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yabancı ülkelerde eğitimi Devlet Programı nın uygulanması ile ilgili ilave tedbirler konusunda talimat imzalamıştır.
2008, Mayıs - Azerbaycan ilk kez Eurovision Şarkı musabakasına katılmıştır.
2008, 2 Haziran - Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı\'nın Akademisi kurulmuştur.
2008, 15 Ekim-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimleri geçirilmiş ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yeniden galip gelerek ikinci süreye Cumhurbaşkanı yetkilerinin icrasına başlamıştır.
2009, 18 Mart - Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına ilaveler ve değişiklikler yapılması hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Referandum yapıldı.
2009, 30 Nisan-Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi\'nde terör olayı
2009, 23 Aralık - Azerbaycan\'da yerel seçimler
2009, 20 Aralık- Azadlıg caddesi metroistasyonu hizmete sunulmuştur.
2010, 15 Ocak-saat 5.10 dakikada Azerbaycan\'ın 9 milyonuncu sakini dünyaya geldi
2010, 20 Ocak-Bakü\'de 20 Ocak anıt-komplilavesinin açılışı olmuştur.
2010, 7 Kasım-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi 4. çağrı seçimler
2010, 14 Temmuz-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2009 yılı 18 Mart tarihli referandum sonucu kabul edilmiş Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına ilaveler ve değişiklikler yapılması hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Referendum Akitinin uygulanmasına ilişkin kararname imzalamıştır.
2011, 14 Şubat - saat 21:00-da Azerbaycan\'ın yeni televizyon kanalı olan Kültür kanalı işe başlamıştır.
2011, 21 Ocak-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dünya Azerbaycanlılarının III Gurultayının yapılması konusunda talimat imzalamıştır.
2011, 27 Ocak-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Adbinistrasiyasının Başkanı Ramiz Mehdiyevin başkanlığında Yolsuzluğa karşı mücadele Komisyonun geniş oturumu yapılan ve Azerbaycan\'da antikorrupsiya kampanyasına başlanılmıştır.
2011, 14 Mayıs-56. Eurovision Şarkı Yarışması\'nda yarışmaya dördüncü kez katılan Azerbaycan Cumhuriyeti Dalkılıç ve Nigar Camal duetinin ifa ettiği Running Scared şarkısı ile birinci yeri tutmuştur.
2011, 5-6 Temmuz-Bakü\'de Dünya Azerbaycanlılarının III Kurultayı düzenlenmiştir.
2011, 20 Temmuz-Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde 2011 yılının Turizm Yılı ilan edilmesi ile ilgili Eylem Planı nın onaylanması hakkında talimat imzalamıştır.
2011, 8 Eylül - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bakü 2020 yılının Yaz Olimpiyat Oyunlarını için adaylığının ileri sürülmesi ilgili tedbirlerin uygulanması Organizasyon Komitesi oluşturulması konusunda talimat imzalamıştır.
2011, 23-24 Eylül - Azerbaycan\'da Sivil Toplumunun İnkişafına Yardım Birliği\'nin (AVCİYA) organizasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığının yirbinci yıldönümüne ilişkin Uluslararası bayram önlemleri geçirilmiştir.
2011, 25 Eylül - Bakü\'de, Haydar Aliyev adına Spor-Konser Kuruluşunda Dünya Kupası açılış töreni yapıldı.
2011, 3 Ekim - Bakü\'nün merkezinde bulunan Hilton İstanbul otel komplilavesinin açılış töreni olmuştur.
2011, 12 Ekim– Azerbaycan – Avusturya iş forumu yapılmıştır.
2011, 25 Ekim -  Azerbaycan, kendi tarhinde ilk defa 155 ülkenin sesini alarak Birleşik Milletler Teşkilatının Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçilmiştir.
2011, 11 Kasım– Azerbaycan – Macaristan iş forumu yapılmıştır.
2011, 17 Kasım– Gebele Uluslararsı Hava Limanı’nın açılış töreni yapılmıştır.
2011, 24 Aralık– Yeni yapılacak olan “Bakü beyaz şehir”in temel atma töreni yapılmıştır.
2011, 28 Aralık– Bakü’nün Bilgeh kasabasında beş yıldızlı “Jumeirah Bilgah Beach Hotel” in açılış töreni olmuştur.
2011, 29 Aralık– Bakü’de nakliyatı akıllı yönetme sisteminin uygulanmasına bağlı Nakliyatı Akıllı Yönetme Merkezinin açılışı olmuştur.
2011, 30 Aralık– Bakü metrosunun “Koroğlu” (eski “Meşedi Azizbeyov”) istasyonunun yeniden kurulduktan sonra açılışı olmuştur.
2012, 1 Ocak– BMT’nın Güvenlik Konseyi’ne geçici üye seçilen Azerbaycan görevlerini yerine getirmeye başlamıştır. 
2012, 02-04 Nisan– Avronest Parlamento Kurulunun toplantısı Bakü’de yapılmıştır.
2012, 3 Mayıs– Azerbaycan’ın bir aylık bir sürece  BMT başkanlığını yapması.
2012, 7 Mayıs– 25000 kişilik “Baku Crystall Hall”un açılışı olmuştur.
2012, 9-13 Mayıs– Azerbaycan’da ilk uluslararsı bisiklet turu yapılmıştır.
2012, 10 Mayıs– Haydar Aliyev Merkezi’nin açılışı yapılmıştır.
2012, 26 Mayıs– Bakü’de “Eurovision” yarışmasının finalı olmuştur.
2012, 30 Mayıs– Nahçivan Muhtar Cumhuriyeti’nde, yapılmış yatırıma göre en büyük projelerden biri olan Nahçivan çimento fabrikası açılmıştır.
2012, 6 haziran - Amerika Birleşik Devleti Dışişleri bakanı Hillary  Clinton Azerbaycan`a resmi ziyaret etmiştir.Oxunub: 77305