Baş səhifə    » QƏHRƏMANLAR    » Sovet İttifaqı Qəhrəmanları    » Sovet İttifaqı Qəhrəmanları   

Sovet İttifaqı Qəhrəmanları

  

Azərbaycanlı Sovet İttifaqı Qəhrəmanları

1. Abbas Şahbaz oğlu Quliyev (1916-1997)
(1945-ci ildə təltif olunub)
2. Adil Hüseyn oğlu Quliyev (1922-1992) 
(1945-ci ildə təltif olunub)
3. Ağaşirin Ağaməmməd oğlu Cəfərov (1906-1984)
(1943-cü ildə təltif olunub)
4. Aslan Vəzirov Aslan Fərhad oğlu Vəzirov (1920-1988)
(1945-ci ildə təltif olunub)
5. Bahəddin Mirzəyev Bahəddin Şahvələd oğlu Mirzəyev (1914-?)
(1945-ci ildə təltif olunub)
6. Bəkir Mustafayev Bəkir Dursun oğlu Mustafayev (1898-1978)
(1944-cü ildə təltif olunub)
7. Cəmil Əhmədov Cəmil Məhəmməd oğlu Əhmədov (1924-1944)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
8. Əlif Turxan oğlu Piriyev (1922-1986)
(1945-ci ildə təltif olunub)
9. Əmi Ağa oğlu Məmmədov (1922-1944)
(1944-cü il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
10. Əvəz Həşim oğlu Verdiyev (1916-1945)
(1944-cü ildə təltif olunub)
11. Fariz Məcid oğlu Səfərov (1920-1964)
(1944-cü ildə təltif olunub)
12. Gəray Lətif oğlu Əsədov (1923-1944)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
13. Həbibulla Eynulla oğlu Hüseynov (1910-1945)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
14. Həzi Əhəd oğlu Aslanov (1910-1945)
(iki dəfə-1942; 1991-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
15. İdris Həsən oğlu Süleymanov (1915-1986)
(1942-ci ildə təltif olunub)
16. İsmayıl Xəlil oğlu Bayramov (1910-1945)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
17. İsrafil Məhərrəm oğlu Məmmədov (1919-1946)
(1941-ci ildə təltif olunub)
18. Mehdi Hənifə oğlu Hüseynzadə (1908-1944)
(1957-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
19. Mehdi Nadir oğlu Quliyev (1923-1976)
(1943-ci ildə təltif olunub)
20. Məhərrəm Əkbər oğlu Dadaşov (1912-1944)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
21. Məlik Məlik oğlu Məhərrəmov (1920-2004)
(1943-cü ildə təltif olunub )
22. Məmiş Şahbaz oğlu Abdullayev (1923-1945)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
23. Məmməd Əli oğlu Məhərrəmov (1919-1977)
(1944-ci ildə təltif olunub)
24. Məmməd Cəbrayıl oğlu Məmmədov (1920-1945)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
25. Mərdan Məmməd oğlu Musayev (1907-1982)
(1944-cü ildə təltif olunub)
26. Məstan Aslan oğlu Əliyev (1918-1945)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
27. Mikayıl Məhəmməd oğlu Əkbərov (1924-1943)
(1943-cü il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
28. Mirzə Ağamurad oğlu Cəbiyev (1925-1978)
(1943-cü ildə təltif olunub)
29. Mirzə Dövlət oğlu Vəliyev (1923-1944)
(1945-ci il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
30. Müseyib Abdulla oğlu Allahverdiyev (1909-1969)
(1945-ci ildə təltif olunub)
31. Müseyib Bağır oğlu Bağırov (1915-1981)
(1944-cü ildə təltif olunub)
32. Nəcəfqulu Rəcəbəli oğlu Rəfiyev (1925-1970)
(1944-cü ildə təltif olunub)
33. Qafur Nəsir oğlu Məmmədov (1922-1942)
(1943-cü il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
34. Qəzənfər Qulam oğlu Əkbərov (1917-1944)
(1944-cü il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
35. Səlahəddin Həsən oğlu Kazımov (1920-1978)
(1943-cü ildə təltif olunub)
36. Səməd Həmid oğlu Abdullayev (1920-1943)
(1943-c ildə təltif olunub)
37. Şəmsulla Feyzulla oğlu Əliyev (1915-1943)
(1944-cü il, ölümündən sonra təltif olunmuşdur)
38. Şirin Ağabala oğlu Şükürov (1910-1987)
(1945-ci ildə təltif olunub)
39. Xəlil Məmməd oğlu Məmmədov (1916-1989)
(1945-ci ildə təltif olunub)
40. Xıdır Həsən oğlu Mustafayev (1905-1975)
(1944-cü ildə təltif olunub)
41. Yusif Mədət oğlu Sadıxov (1918-1971)
(1945-ci ildə təltif olunub)
42. Ziya Musa oğlu Bünyadov (1923-1997)
 (1945-ci ildə təltif olunub)Oxunub: 256247