Baş səhifə    » ELM    » Elm xadimləri   

Azərbaycanın elm xadimləri

  

1. Abasov İsmayil Teymur oğlu (tibb üzrə)
2. Abasov Midhət Teymur oğlu (neft sahəsi üzrə)
3. Abbasov Əli Məmməd oğlu (texnika üzrə)
4. Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu (neft kimyası üzrə)
5. Abbasov Zöhhak Yaqub oğlu (texnika üzrə)
6. Abdinov Cavad Şahvələd oğlu (fizika üzrə)
7. Abdullayev Kamal Mehdi oğlu (dilçilik üzrə)
8. Abdullayev Mahmud Abdulla oğlu (torpaqşünaslıq üzrə)
9. Abduyev Muxtar Rzaqulu oğlu (torpaqşünaslıq üzrə)
10. Ağayev Böyükkişi Ağa oğlu (tibb üzrə)
11. Ağayev Telman Məmmədəli oğlu (fiziologiya üzrə)
12. Allahverdiyev Calal Eyvaz oğlu (riyaziyyat üzrə)
13. Alxazov Tofiq Həsən oğlu (kimya üzrə)
14. Aşurbəyli Sara Balabəy qızı (tarix üzrə)
15. Axundov Ağamusa Ağası oğlu (dilçilik üzrə)
16. Araslı Həmid Hacı Məmmədtağı oğlu (ədəbiyyat üzrə)
17. Babayev İlyas Atababa oğlu (tarix üzrə)
18. Babayev Məhərrəm Pirverdi oğlu (torpaqşünaslıq üzrə)
19. Babazadə Vasif Məmməd Ağa oğlu (geofizika üzrə)
20. Bağırov Bağır Əli oğlu (geologiya üzrə)
21. Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu (arxeologiya üzrə)
22. Budaqov Budaq Əbdüləli oğlu (coğrafiya üzrə)
23. Bünyadov Teymur Əmiraslan oğlu (tarix üzrə)
24. Bünyadov Ziya Musa oğlu (tarix üzrə)
25. Cavadzadə Mirməmməd Cavad oğlu (tibb üzrə)
26. Calalov Qərib İsaq oğlu (texnika üzrə)
27. Canibəyov Nazil Fazil oğlu (neft kimyası üzrə)
28. Cavanşir Rəşid Cəmil oğlu (texnika üzrə)
29. Cəfərov Nizami Qulu oğlu (dilçilik üzrə)
30. Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu (fizika üzrə)
31. Cəlilov Namiq Sərdar oğlu (astrofizika üzrə)
32. Daşdəmirov Əfrand Firudin oğlu (fəlsəfə üzrə)
33. Dəmirçizadə Ədüləzəl Məmməd oğlu (dilçilik üzrə)
34. Əfəndiyev Oqtay Əbdülkərim oğlu (tarix üzrə)
35. Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu (texnika üzrə)
36. Əhmədbəyli Fərhad Soltan oğlu (geologiya üzrə)
37. Əhmədov Mübariz Məcid oğlu (kimya üzrə)
38. Əkbərov Surxay Cabbar oğlu (texnika üzrə)
39. Eldarov Ömər Həsən oğlu (incəsənət üzrə)
40. Ələkbərov İlham Xəyyam oğlu (zoologiya üzrə)
41. Ələkbərov Urxan Kazım oğlu (biologiya üzrə)
42. Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu (iqtisadiyyat üzrə)
43. Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu (texnika üzrə)
44. Əliyev Ağadadaş Mahmud oğlu (kimya üzrə)
45. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu (psixologiya üzrə)
46. Əliyev Cəlal Əlirza oğlu (biologiya üzrə)
47. Əliyev Cəmil Əziz oğlu (tibb üzrə)
48. Əliyev Fikrət Əhmədəli oğlu (informatika üzrə)
49. Əliyev Fuad Yusif oğlu (neft kimyası üzrə)
50. Əliyev Həsən Əlirza oğlu (torpaqşünaslıq üzrə)
51. Əliyev Maqsud İsfəndiyar oğlu (fizika üzrə)
52. Əliyev Namiq Nəriman oğlu (tibb üzrə)
53. Əliyev Rafiq Əziz oğlu (informatika üzrə)
54. Əliyev Seyfəddin Vəli oğlu (zoologiya üzrə)
55. Əliyev Tamerlan Əziz oğlu (tibb üzrə)
56. Əliyev Telman Abbas oğlu (informatika üzrə)
57. Əliyev Vəli Hüseyn oğlu (arxeologia üzrə)
58. Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı (kimya üzrə)
59. Əliyeva Zərifə Əziz qızı (tibb üzrə)
60. Əli-zadə Akif Ağa Mehdi oğlu (geologiya üzrə)
61. Əlizadə Anar Nadir oğlu (mexanika üzrə)
62. Əlizadə Ələşrəf Əbdülhüseyn oğlu (geologiya üzrə)
63. Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu (tibb üzrə)
64. Əsgərov Bəhram Mehrəli oğlu (fizika üzrə)
65. Əzizov Akif Həmid oğlu (neft kimyası üzrə)
66. Əzizov İbrahim Vahab oğlu (biologiya üzrə)
67. Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu (neft kimyası üzrə)
68. Fətullayev Şamil Seyfulla oğlu (memarlıq üzrə)
69. Feyzullayev Əkpər Əkbər oğlu (geologiya üzrə)
70. Hacıyev Akif Cəfər oğlu (riyaziyyat üzrə)
71. Hacıyev Asəf Hacı oğlu (riyaziyyat üzrə)
72. Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu (tarix üzrə)
73. Hacıyev Sabir Abdulmanaf oğlu (fizika üzrə)
74. Hacıyev Tofiq İsmayıl oğlu (dilçilik üzrə)
75. Haşımzadə Firudin Məmməd Əli oğlu (fizika üzrə)
76. Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu (ədəbiyyatşünaslıq üzrə)
77. Həşimov Arif Məmməd oğlu (energetika üzrə)
78. Hüseynov Əşrəf İsgəndər oğlu (riyaziyyat üzrə)
79. Hüseynov Rafael Baba oğlu (ədəbiyyat üzrə)
80. Hüseynov Rauf Vəli oğlu (riyaziyyat üzrə)
81. Hüseynov Rəhim Əyyub oğlu (astrofizika üzrə)
82. Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu (fizika üzrə)
83. Hüseynova İradə Məmməd qızı (biokimya üzrə)
84. İbadlı Oruc Vəli oğlu (botanika üzrə)
85. İbrahimov İsmayıl Əli oğlu (texnika üzrə)
86. İmamverdiyev Sudeyif Bəşir oğlu (tibb üzrə)
87. İmanquliyeva Aida Nəsrulla qızı (şərqşünaslıq üzrə)
88. İsaxanlı Hamlet Abdulla oğlu (riyaziyyat üzrə)
89. İsgəndərov Bala Ağa-Hüseyn oğlu (riyaziyyat üzrə)
90. İsmayılzadə Arif Cəfər oğlu (geologiya üzrə)
91. Kəlbəliyev Qüdrət İsfəndiyar oğlu (texnika üzrə)
92. Kərimli Teymur Həşim oğlu (ədəbiyyat üzrə)
93. Kərimov İnqilab Saleh oğlu (sənətşünaslıq üzrə)
94. Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu (geologiya üzrə)
95. Kərimov Mahmud Kərim oğlu (informatika üzrə)
96. Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu (informatika üzrə)
97. Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu (tarix üzrə)
98. Mammədova Fəridə Cəfər qızı (tarix üzrə)
99. Məcidov Əjdər Əkbər oğlu (kimya üzrə)
100.Mehdiyev Arif Şəfaət oğlu (informatika üzrə)
100. Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu (mexanika üzrə)
101. Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu (fəlsəfə üzrə)
102. Mehdizadə Mehdi Məhəmməd oğlu (pedaqogika üzrə)
103. Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu (neft kimyası üzrə)
104. Məlikov Ağası Zərbəli oğlu (informatika üzrə)
105. Məlikov Arif Cahangir oğlu (sənətşünaslıq üzrə)
106. Məlikova Məsumə Fazil qızı (hüquq üzrə)
107. Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu (dilçilik üzrə)
108. Məmmədəliyev Yusif Heydər oğlu (kimya üzrə)
109. Məmmədəliyeva Sevda Yusif qızı (fəlsəfə üzrə)
110. Məmmədov Firudin İbrahim oğlu (informatika üzrə)
111. Məmmədov Pərviz Ziya oğlu (geofizika üzrə)
112. Məmmədov Qərib Şamil oğlu (torpaqşünaslıq üzrə)
113. Məmmədov Ramiz Mahmud oğlu (texnika üzrə)
114. Məmmədov Tofiq Sadiq oğlu (botanika üzrə)
115. Məmmədov Xudu Surxay oğlu (minereologiya üzrə)
116. Məmmədov Yaqub Cavad oğlu (tibb üzrə)
117. Məmmədov Yusif Əbülfət oğlu (riyaziyyat üzrə)
118. Məmmədova Rəna Azər qızı (sənətşünaslıq üzrə)
119. Məmmədova Siddiqə Rza qızı (entomologiya üzrə)
120. Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu (kimya üzrə)
121. Mirqasımov Mir Əsədulla Mir Ələsgər oğlu (tibb üzrə)
122. Mir-Qasımov Rüfət Mir-Əsədulla oğlu (fizika üzrə)
123. Muradov Pənah Zülfüqar oğlu (mikrobiologiya üzrə)
124. Muradov Şahbaz Musa oğlu (iqtisadiyyat üzrə)
125. Musayev Akif Fərhad oğlu (iqtisadiyyat üzrə)
126. Mustafayev Həmid Veysəl oğlu (geologiya üzrə)
127. Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu (fizika üzrə)
128. Mirzəcanzadə Azad Xəlil oğlu (texnika üzrə)
129. Nadirov Asəf Abbas-Qulu oğlu (iqtisadiyyat üzrə)
130. Nağıyev Tofiq Murtuza oğlu (kimya üzrə)
131. Nağıyev Vaqif Mirəsgər oğlu texnika
132. Namazova Adilə Əvəz qızı (tibb üzrə)
133. Nəbiyev Azad Mövlud oğlu (ədəbiyyat üzrə)
134. Nəbiyev Bəkir Əhməd oğlu (ədəbiyyatşünaslıq üzrə)
135. Nemətova Məşədi xanım Sədulla qızı (tarix üzrə)
136. Nərimanbəyov Oleq Ayaz oğlu (kimya üzrə)
137. Nuriyev Əli Nəcəfqulu oğlu (iqtisadiyyat üzrə)
138. Nuriyev Əli Xudu oğlu (kimya üzrə)
139. Paşayev Arif Mir-Cəlal oğlu (fizika üzrə)
140. Paşayeva Nərgiz Arif qızı (ədəbiyyat üzrə)
141. Qacar Çingiz Oveys oğlu (fizika üzrə)
142. Qarayev Siyavuş Fərhad oğlu (neft kimyası üzrə)
143. Qarayev Yaşar Vahid oğlu (ədəbiyyat üzrə)
144. Qarayeva Ninel İsrafil qızı (biologiya üzrə)
145. Qasımov Rafiq Yunis-Əli oğlu (biologiya üzrə)
146. Qasımov Xəlil Məmməd Əli oğlu (fiziologiya üzrə)
147. Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu (geofizika üzrə)
148. Qədirzadə Hacı Qadir İbrahim oğlu (etnoqrafiya üzrə)
149. Qəribov Adil Abdulxalıq oğlu (kimya üzrə)
150. Qiyasi Cəfər Əli oğlu (memarlıq üzrə)
151. Quliyev Abasqulu Məmməd oğlu (kimya üzrə)
152. Quliyev Arif Mehdi oğlu (texnika üzrə)
153. Quliyev Əbülfəz Aman oğlu (dilçilik)
154. Quliyev Əyyub Salah oğlu (astrofizika üzrə)
155. Quliyev Hətəm Hidayət oğlu (geodinamika üzrə)
156. Quliyev İbrahim Səid oğlu (geologiya üzrə)
157. Quliyev Nəriman Ağa-Qulu oğlu (fizika üzrə)
158. Quliyev Novruz Məhəmməd oğlu (fiziologiya üzrə)
159. Qurbanov Maqsud Rüstəm oğlu (botanika üzrə)
160. Qurbanov Ramiz Seyfulla oğlu (mexanika üzrə)
161. Ramazanov Kərim Nəzir oğlu (energetika üzrə)
162. Ramazanova Elmira Məmmədəmin qızı (texnika üzrə)
163. Rəhimov Rəhim Nurməmməd oğlu (tibb üzrə)
164. Rzayev Ramiz Həsən Qulu oğlu (kimya üzrə)
165. Rüstəmov Musa İsmayıl oğlu (kimya üzrə)
166. Rüstəmov Yavuz İsmayıl oğlu (kimya üzrə)
167. Sadıxov Kamil İsmayıl oğlu (kimya üzrə)
168. Salahov Mustafa Səttar oğlu (kimya üzrə)
169. Salayev Eldar Yunus oğlu (fizika üzrə)
170. Salmanov Məmməd Əhəd oğlu (mikrobiologiya üzrə)
171. Səfərli Əliyar Qurbanəli oğlu (ədəbiyyat üzrə)
172. Səfərova Zemfira Yusif qızı (sənətşünaslıq üzrə)
173. Seyidov Nadir Miribrahim oğlu (kimya üzrə)
174. Səmədova Fəzilə İbrahim qızı (neft kimyası)
175. Səmədzadə Ziyad Əliabbas oğlu (iqtisadiyyat üzrə)
176. Şirinov Nəriman Mikayıl oğlu (baytarlıq üzrə)
177. Şirəliyev Məmmədtağı Şirəli oğlu (dilçilik üzrə)
178. Süleymanov Nizami Məmməd oğlu (maşınqayırma üzrə)
179. Tağıyev Bahadır Hüseyn oğlu (fizika üzrə)
180. Tağıyev Dilqəm Bəbir oğlu (neft kimyası üzrə)
181. Tahirov Vladimir İsmayıl oğlu (fizika üzrə)
182. Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu (botanika üzrə)
183. Valeh Cəfər oğlu Quliyev (Fizika üzrə)
184. Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı (tarix üzrə)
185. Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu (fəlsəfə üzrə)
186. Xeyirov Məmməd Bəy oğlu (fizika üzrə)
187. Yusifzadə Xoşbəxt Bağı oğlu (geologiya üzrə)
Oxunub: 76412