Baş səhifə    » NAXÇIVAN    » Naxçıvanın idarəetmə quruluşu   

Naxçıvanın idarəetmə quruluşu

  


Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR) Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir. 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR) Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsidir və onun statusu bu Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında (NMR) qanunvericilik hakimiyyətini Naxçıvan Muxtar Respublikasının (NMR) parlamenti - Ali Məclisi, icra hakimiyyətini Naxçıvan MR-in Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini Muxtar Respublikanın məhkəmələri həyata keçirir. Konstitusiyaya əsasən, Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri muxtar respublikanın ali vəzifəli şəxsidir. O, Ali Məclisdə seçilir. Naxçıvan Muxtar Resspublikası Ali Məclisi (NMRAM) 45 deputatdan ibarətdir. Muxtar respublikanın şəhər və rayon ərazi vahidləri icra hakimiyyətləri tərəfindən idarə edilir. İcra hakimiyyətlərinin başçıları Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təyin olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında (NMR) yerli idarəetmə orqanları - bələdiyyələr fəaliyyət göstərir.Oxunub: 82915