Ana Sayfa    » KAYNAK    » Yararlanılan kaynaklar   

Yararlanılan kaynaklar

  

1. http://www.preslib.az                                                 
2. http://www.heydar-aliyev-foundation.org
3. http:// www.heydaraliyev.preslib.az/
4. http:// www.foreignpol.preslib.az/
5. http:// www.khojaly.preslib.az/
6. http:// www.e-qanun.az/
7. http:// www.azerbaycanli.org
8. http://www.cabmin.gov.az/
9. http:// www.mia.gov.az/
10. http:// www.mns.gov.az/
11. http://www.justice.gov.az/
12. http://www.maliyye.gov.az/
13. http://www.taxes.gov.az/
14. http://www.economy.gov.az/
15. http://www.mie.gov.az/
16. http://www.agro.gov.az/
17. http://www.eco.gov.az/
18. http://www.mct.gov.az/
19. http://www.edu.gov.az/
20. http://www.sehiyye.gov.az/
21. http://www.mincom.gov.az/
22. http://www.mys.gov.az/
23. http:// www.mot.gov.az/
24. http://www.fhn.gov.az/
25. http://www.scs.gov.az/
26. http://www.arxkom.gov.az/
27. http://www.refugees-idps-committee.gov.az/
28. http://www.dgk.gov.az/az/
29. http://www.dtxk.gov.az/
30. http://www.azstat.org/
31. http:// www.az.wikipedia.org/
32. http://www.anl.az/
33. http://www.tourism.az/
34. http://www.odlaryurdu.az/
35. http://www.kayzen.az
36. http://www.ayb.az/
37. http://www.lit.az/
38. http:// www.kultaz.com
39. http://www.musigi-dunya.az
40. http://www.noc-aze.org
41. http://www.affa.az
42. http://www.profisport.az
43. http://www.azebudo.com
44. http://www.agf.az
45. http://www.sambo.az
46. http://www.neftchi.az
47. http://www.azerifootball.com
48. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ansiklopedisi. I. cilt. / Genel editör: Y. Mahmudov.- Bakü: “Lider Neşriyat”, 2004.-440 s.
49. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Ansiklopedisi. II. cilt. / Genel editör: Y. Mahmudov.-  Bakü: “Lider Neşriyat”, 2005.-472 s
50. Azerbaycan Cumhuriyeti: 1991-2001 / F. Abdullazade [vd.]; Ed.. R. E. Mehdiyev. - Bakü : XXI- Yeni Neşirler Evi, 2001. - 280 s.
51. Azerbaycan Dilinin Gramer Yapısı Meseleleri. Bakü : ADU , 1982. 117 s.
52. Azerbaycan Halk Manileri I. cilt.  B.: Önder, 2005.- 168 s. 
53. Azerbaycan Halk Manileri II. cilt.  B.: Önder, 2005.- 128 s. 
54. Azerbaycan Güzel Sanatları. Azerb. Cumh. Gençler ve Spor Bakanlığı, Bizim Nesil Gençlerin Bölgesel Kalkınma Birliği I. cilt.- B.: [Letterpress neş-t evi ], 2010.- 81 s.
55. Azerbaycan’ın Ahalisi.  Bakı , 2005. - 560 s.
56. Azerbaycan Kadınları: Ansiklopedik Toplu. B.: Kadın Dünyası, 2003.-  196 s. 
57. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte. I. cilt: En Kadim Dönemden M.S. III. Yüzyıl / Ed.: İ. Aliyev. - Bakü : Ilım, 2007. - 520 s.
58. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte.  II. cilt: III-XIII. Yüzyılın I. Dönemi / Editör:N. Velihanlı. - Bakü : Elm, 2007. - 608 s.
59. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte.  III. cilt: XIII-XVIII Yüzyıllar / Editör:O. Efendiyev. - Bakü : Elm, 2007. - 592 s.
60. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte. IV. cilt: XIX Yüzyıl / Editör:M. İsmayılov. - Bakü : Elm, 2007. - 504 s.
61. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte. V. cilt: 1900-1920’li Yıllar / Editör:.: M. İsmayılov, N. Maksveli. - Bakü : Elm, 2008. - 696 s.
62. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte. VI. cilt: Nisan 1920 - Haziran 1941 / Editör:C. Guliyev. - Bakü : Elm, 2008. - 568 s.
63. Azerbaycan Tarihi: 7 ciltte. VII. cilt: 1941-2002’li Yıllar / Editör:T. Gaffarov. - Bakü : Elm, 2008. - 608 s.
64. Azerbaycan Tarihi. B.: Çırag, 2007. 719 s.
65. Azerbaycan Tarihi Üzere Kaynaklar.  B.: Azerbaycan Üniversitesi, 1989.- 321 s.
66. Azerbaycan Matbuatı Tarihi: derslik /düzen.-edit. A. Şahverdiyev.- Bakü: Tehsil EİM, 2006.- 252 s.
67. Azerbaycan Milli Ansiklopedisi:” Azerbaycan”. Bakü : Azerbaycan Ansiklopedisi İlmi Merkezi, 2007.
68. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. I. cilt. Bakı, 1976.
69. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. II. cilt. Bakı, 1978.
70. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. III. cilt. Bakı, 1979.
71. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. IV. cilt. Bakı, 1980.
72. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. V. cilt. Bakı, 1981.
73. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. VI. cilt. Bakı, 1982.
74. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. VII. cilt. Bakı, 1983.
75. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. VIII. cilt. Bakı, 1984.
76. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. IX cilt. Bakı, 1986.
77. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. X cilt. Bakı, 1987. 
78. Azerbaycan Mutfağı Ansiklopedisi. Bakı, Şark-Garp Neşriyat evi, 2007, 168 s.
79. Azerbaycan Halıları. B: 2010. – 20 s.
80. Aydın Mirzezade. Azerbaycan, zaman, inkişaf. Bakı, “Azerbaycan” Neşriyatı, 2008- 608 s. 
81. Abdulla Behlul. Azerbaycan Merasim Folkloru.  “Kısmet” Neşriyatı, 2005, 208 s. 
82. Allahverdiyev Settar. Azerbaycan Tarihinin Kronolojisi. B.: 2009.-128 s.
83. Aşurbeyli Sara. Bakı Şehrinin Tarihi. B.: “Avrasya”, 2006, 416 s.
84. Beden Eğitimi ve Spor. B.: “TGDK-Abituriyent”, 2011.-110 s.
85. Ceferov Nizami. Azerbaycanbilimin Esasları B.: Pedagogika, 2005.- 256 s.
86. Ceferova Veshanım. Piyasa Ekonomisine Geçiş: Çatışmalar ve Çözüm Yolları.  B.: Azerbaycan, 1996.-198 s.
87. Dadaşov İdris. İlmi Teknolojik Terakkinin İstikametleri ve Semereliliği. B.: 1992.- 104 s.
88. Eyvazlı Eleddin. Nahçıvan Kadim Türk Toprağıdır. Bakü: Elm, 2006.- 154 s.
89. Elsever Kerimov, Beşir Osmanov. İktisadi Nazariye. “Adiloğlu”Neşriyatı, 2004, 230 s.
90. Efendiyev Rasim. Azerbaycan’ın Maddi Medeniyet Numuneleri: Giysiler. Bakü: Azerbaycan Devlet Neşriyatı, 1960. - 22 s.
91. Ahmedov Sebuhi. Azerbaycan Tarihinden Yüz Şahsiyet.Bakü: Ayna Matbu Evi, 2006. - 268 s.
92. Ahmedov Bedirhan. XX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı Tarihi. B.: 2010.-436 s.
93. Azizov Türyan. Azerbaycan XX. Yüzyıl Başlarında : Umumi Tarihi Özet.Bakü : Zaman, 1997. - 255 s.
94. Alibeyzade Elmeddin. Azerbaycanbilime Giriş. B.: “Ozan”, 2010.-856 s.
95. Aliyev  Haydar. Bağımsızlık Yolu: Seçilmiş Fikirler. B.: Azerbaycan Üniversitesi Neşriyatı, 1997.- 136 s. 
96. Aliyev İgrar. Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet Simgeleri Bakü: Nurlan, 2008.- 56 s.
97. Aliyev Elçin. Muasır Azerbaycan Mimarları . 2010.- 527 s.
98. Aliyev Zaur. Türk Dilli Halkların Diasporaları. B.: “Adiloğlu”, 2009.-296 s.
99. Enveroğlu Himalay. Azerbaycan Dramı: Tarihilik ve Muasırlık [Metin].- B.: Nurlan, 2008.- 248 s.   
100. Enveroğlu Himalay. Azerbaycan Romanının İnkişaf Problemleri [Metin].- B.: Nurlan, 2008.- 336 s.   
101. Enveroğlu Himalay. Azerbaycan Şiirinin Poetiği [Metin].- B.: Nurlan, 2008.- 388 s.
102. Asgerli Füzuli. Azerbaycan Çocuk Edebiyatının Aşamalı Gelişimi. B.: [ADPU], 2009.- 435 s.
103. Asgerov Aydın. Azerbaycan Florasının Özeti.  B.: “Elm”, 2011.-204 s.
104. Hacıbeyli Üzeyir. Azerbaycan Halk Musikisinin Esasları. B.: “Çap evi”, 2010.-176 s.
105. Hüseynov Aydın. Bağımsız Azerbaycan - 20: İktisadi İnkişaf Yolu . Bakü: “Azerbaycan” Neşriyatı, 2011.- 328 s.
106. Hüseynov  İlgar. Azerbaycan Milli Adet ve Geleneklerinin Sanatsal ve Estetik Mahiyeti. Bakü: Mars-Print, 2002.- 305 s.
107. Hüseynov  İlgar. Turizmin Esasları. Bakü: Mars-Print NPF, 2007.- 442 s
108. Hüseynova  İrade. Bağımsız Azerbaycan Devletinin Kurucusu. B.: Tehsil, 2004.- 472 s.
109. Hemidov Habil. Azerbaycan ve İpek Yolu. B.: “Teknur”, 2009.-160 s.
110. Halilov Buludhan. Türkoloji’ye Giriş. Bakı, “Nurlan”, 2006, 384 s.
111. Halilov Yunis. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının Girişi ve Genel Hükümlerinin Şerhi .Bakü : Ganun, 2007. - 248 s.
112. Halilov Selaheddin Sedreddin oğlu. İlmi Teknolojik Terakki: Bugün ve Yarın.B.: Azerneşr, 1988.- 134  s. 
113. İktisadi Nazariye . B.: Çaşıoğlu, 2001.- 692 s.
114. İzahlı İktisadi Terimler Sözlüğü. 1. cilt. Nurlan Neşriyatı, Bakı, 536 s., 2005.
115. İzahlı İktisadi Terimler  Sözlüğü. 2. cilt. Nurlan Neşriyatı, Bakı, 546 s., 2005.
116. İbrahimov İrşad.  Vatandaş ve Tarih : Tarihin Olaylarında. Bakü : Kanun , 2009. - 720 s.
117. Garagızı Ulduze. Azerbaycan Filmlerinin Yaranma Tarihinden. II. kitap. B.: “E.L”, 2010.-664 seh
118. Gasımov, Adalet. Haydar Aliyev’in İnkişaf Stratejisi ve Nahçivan Özerk Cumhuriyeti : XX. Yüzyılın 70-80’li Yılları. Bakü: Tehsil, 2009. - 320 s.
119. Gocayev, Ekber. Bayramlar ve Tarihi günler / E. Gocayev; Ed. R. İsmayılov.- B.: Altun kitap, 2006.- 152 s.
120. G. Genciyev, İ. Mehraliyev. Ülkebilimin Esasları. “Nurlan” Neşriyatı, 2001, 347 s.
121. Memmedov, Hikmet Baba oğlu. Azerbaycan Cumhuriyetinin Muasır Dünya Siyasetinde Yeri ve Rolü.Bakı, 2009.- 329 s.
122. Memmedov Nüsreddin, Meherremov Amil vd. Azerbaycan İktisadiyatı,  Bakü: Azerneşr, 2011, 522 s.
123. Mahmudov,Yagub. Azerbaycanlılar: Etnik-Siyasi Tarihe Umumi Bakış = Azerbaijanis: a view on ethno-political history . AMEA A.A. Bakıhanov adına Tarih Enstitü. - Bakü : Aspoligraf, 2008. - 60 s.
124. Mahmudov Yagub. Azerbaycan: Kısa Devletçilik Tarihi .Bakı.: Tehsil, 2005.- 140 s.
125. Medeniyet Tarihi ve Nazariyesi . Bakü : Sabah, 2010. - 876 s.
126. Merdanov, Misir Cumayıl oğlu. Azerbaycan Cumhuriyetinin Devlet Simgeleri. Bakü: Çaşıoğlu, 2001.- 272 s.
127. Memmedov Zahid. Pul. Kredit. Banklar.  B.: Ganun, 2009.- 220 s.
128. Memmedov Zakir. Azerbaycan felsefi Tarihi. Bakı, “Şark-Garp”, 2006, 328 s.
129. Memmedov G.Azerbaycan’da Tarım Reformları.B. :2011.-352 s.
130. Meybullayev Memmed. Mikro iktisadiyata Giriş. B.: 2010.-398 s.
131. Müasir Azerbaycan dili. B.: “Çırag”, 2010.-352 s.
132. Namazov Gara. Azerbaycan Aşık Sanatı. B.: Yazıçı, 1984.- 190 s.
133. Nebibeyli Ziyadhan. Uluslar arası Hukuk: Yönetim ve Ekonomi. B.-2010.- 295 s.
134. Nezirli Şemistan. Güllelenmiş Azerbaycan Generalleri.  B.: Kooperasiya, 2006.- 624 s.
135. Nebiyev Azad. Azerbaycan Folklorunun Janrları. Bakü: BDU neşri, 1983, 92 s.
136. Nebiyev Azad. Azerbaycan Halk Edebiyatı. (Azerb. dilinde) I. kitap. Yüksek eğitim kurumları öğrencileri için kitap. Bakı, 2001, 678.
137. Nebiyev Azad. Azerbaycan Halk Edebiyatı. II. kısım. Yüksek eğitim kurumları öğrencileri için kitap. Bakü, «Nurlan», 2006, 685 s.
138. Pirguliyeva, Genire Ali gızı. Nümizmatiğin Esasları . Bakü: Nafta-Press, 2009.- 168 s.
139. Piriyev, Vagif Ziyeddin oğlu. Azerbaycan’ın Tarihi-Siyasi Coğrafyası . B.: Müellim, 2006.-84 s.
140. Sadıgov, Seid Hesen oğlu. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Tarihinden .Bakı, 1995.- 144 s.
141. Sabir Rehimov. Turizm-Gezi Faaliyetinin Organizasyonu.  “Mütercim” Neşriyatı, 2004, 312 s.
142. Tapdıgoğlu N. Azerbaycan Facialarının Takvimi. B.: “MBM”, 2010.-315 s.
143. Tağıyeva Röya. Azerbaycan Halısı. B.: “İlm”, 2007.-150 s.
144. Velidi Ahmed Zeki. Azerbaycan Tarihi Coğrafyası. B.: “Tehsil”, 2009.-112 s.
145. Z.Eminov. Coğrafya . “Çırag” Neşriyatı, 2005, 653 s.
146. Zemfira Seferova. Azerbaycan’ın Musiki İlmi (XIII-XX.Yüzyıllar). Bakü, Azerneşr, 2006, 544 s.Oxunub: 129915