Baş səhifə    » İlyas Əfəndiyev    »   

İlyas Əfəndiyev

  

İlyas Əfəndiyev (1914-1996) –dramaturq, nasir.
İ. Əfəndiyev Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən biridir. O, çoxşaxəli yaradıcılıq yolu keçmiş sənətkarlardandır. İ. Əfəndiyev ədəbiyyatın bütün janrlarında kamil sənət nümunələri yaratmışdır. Əsərlərində lirik-psixoloji üslub aparıcı olmuşdur. Yaradıcılığının əsas hissəsini dramaturgiya təşkil etmişdir.

Əsərləri

 • «İntizar»
 • «Atayevlər ailəsi»
 • «Sən həmişə mənimləsən», yaxud «Boy çiçəyi»
 • «Məhv olmuş gündəliklər»
 • «Mahnı dağlarda qaldı»
 • «Xurşidbanu Natəvan»
 • «Şeyx Xiyabani»
 • «Bizim qəribə taleyimiz»
 • «Tənha iydə ağacı»
 • «Ağıllılar və dəlilər»
 • «Hökmdar və qızı»
 • “Sarıköynəklə Valehin nağılı”Oxunub: 75496