Baş səhifə    » Əli Nazim    »   

Əli Nazim

  

Əli Nazim (1906-1941)- tənqidçi, ədəbiyyatşünas

Təbrizdə doğulmuşdur. 1925-ci ildə Leninqrad İnstitutunu bitirib. Moskva Kommunist Akademiyasında aspirant, elmi işçi olub. SSRİ xalqları ədəbiyyatı və incəsənəti bölməsinin elmi katibi kimi çalışmışdır. Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İnstitutu ədəbiyyat şöbəsinin müdiri və Ali Pedaqoji İnstitutda kafedra müdiri işləmişdir
Oxunub: 514299