Baş səhifə    » Lətif Hüseynzadə    »   

Lətif Hüseynzadə

  

Lətif Hüseynzadə (1903- 2008) - ədəbiyyatşünas

L. Hüseynzadə XV əsr Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın "Həqiqi" təxəllüsü ilə Azərbaycan və fars dillərində yazdığı divanı aşkar edərək tədqiq və tərtib etmişdir. Qazi Bürhanəddin, Nəimi, İmadəddin Nəsimi, Heyran xanım, Qönçəbəyim kimi sənətkarların poetik irsinin ilk tədqiqatçılarından biridir. Türkiyə və İranda keçirilən konfrans və simpoziumlarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

Əsərləri

• İran şahlarının Naxçıvan xanlarına fərman və məktubları
• Həqiqi. (Yerevan)
• Aras Şahittir. Türk ordu generalı Kazım Karabekir Paşa Nahcıvanda. 1918-1920 yıllar. (İstanbul) Oxunub: 96385